Ruzie op het werk is zeer vervelend, zeker wanneer je een conflict hebt met jouw baas. Het is altijd een lastige situatie wanneer je onenigheid hebt met jouw werkgever. Je bent namelijk voor een groot deel afhankelijk van jouw werkgever. Toch is het verstandig om onenigheden en problematiek op professionele wijze op te lossen. In dit artikel lees je meer over ruzie met de baas en over hoe dit op een goede manier kunt oplossen.

Hoe ontstaan ruzies op het werk?

Spanningen op het werk kunnen van de een op andere dag uitmonden is slaande ruzies. Ruzies tussen collega’s is nog tot daaraan toe, maar ruzie met de baas is hele andere koek. Als werknemer kun je heel wat over je heen laten komen. Je bent afhankelijk van de baas voor werk, dus je kunt wel wat verduren. Echter, wanneer treiteringen, druk en spanningen te lang door blijven gaan, kan het schip opeens een andere koers gaan waaien. Vaak is het de druppel die de emmer doet overlopen en kan ruzie ineens van kwaad tot erger overgaan.

De meeste ruzies op het werk tussen werkgever en werknemer komen door stress, werkdruk, ontslag of financiële problematiek. Het is belangrijk om er samen uit te komen en een goede oplossing te vinden.

Hoe los je problemen met de baas op?

Hoe lastig het ook is, voor iedereen is het belangrijk dat het conflict goed wordt opgelost. Met deze zes tips los je een ruzie met de baas eenvoudig op:

1. Verbaal en non-verbale houding
Wanneer je in gesprek gaat over het conflict is het belangrijk om geen defensieve houding aan te nemen, zowel in taalgebruik als in lichaamshouding. Sta open voor wat er wordt gezegd en wees professioneel in het gesprek.

2. Wees voorbereid 
Wat wil je precies bereiken met het gesprek met de baas? Zorg dat het geen onnodig moeilijk gesprek wordt en ga goed voorbereid op pad. Wat wil je besproken hebben en wat wil je bereiken met het gesprek? Zorg voor de juiste uitgangspunten voordat je het gesprek aangaat.

3. Luister 
Je kunt soms zo boos of emotioneel zijn dat luisteren naar het verhaal of de argumentatie van de baas moeilijk is. Probeer het van twee kanten te zien en luister naar wat er gezegd wordt om confrontatie en onbegrip te voorkomen.

4. Een rustige plek 
Ga je in gesprek? Kies dan een rustige en veilige plek uit voor het gesprek. Een plek waar beide partijen vrij zijn om hun verhaal te doen.

5. Vragen per e-mail 
Soms kan direct persoonlijk contact leiden tot confrontaties. Beiden partijen zijn geagiteerd en hebben moeite om de argumentatie van de tegenpartij in te zien. Door allereerst e-mailcontact op te nemen kan veel onenigheid voorkomen worden.

6. Neem niet direct juridische stappen 
Het kan aanlokkelijk klinken om direct professionele juridische hulp in te schakelen. Dit kan tegen het zere been van jouw baas aankomen. Zo start je met een slechte verhouding en geeft niet de juiste intenties aan. Probeer er altijd eerst zelf uit te komen, voordat je juridische stappen onderneemt.

Een onafhankelijke partij

Liggen jij en jouw baas jullie elkaar echt niet? Kunnen jullie er samen niet uitkomen? Dan kan het inschakelen van een onafhankelijke partij, in de vorm van bijvoorbeeld mediation, een goede optie zijn. Zo werkt een mediator als een onafhankelijk tussenpersoon tussen beide partijen. Hij of zij hoort de oorzaak van de ruzie aan, luistert naar beide kanten van het verhaal en probeert de beste oplossing te vinden voor beide partijen. Een onafhankelijke partij kan het proces op een positieve manier beïnvloeden.

Redacteur

Comments are closed.