Rubriek

Cao

Rubriek

We wisselen allemaal regelmatig van baan, de laatste jaren is die trend zelfs sterk toegenomen, we kiezen steeds vaker om van werkgever te wisselen of om als zelfstandige door te gaan en eigen baas te zijn. Dit zijn allemaal zaken die invloed hebben op je pensioen en de opbouw van je pensioen. Daarnaast zijn er ook allerlei veranderingen elke keer in het pensioenstelsel die je goed in de gaten moeten houden. Maar hoe kan je zelf voor een beter pensioen zorgen?

Eerder met pensioen?

Steeds meer mensen hebben de droom om eerder met pensioen te gaan, maar er zijn ook mensen die graag na hun pensioenleeftijd nog langer door willen werken. Dat hoeft natuurlijk niet full time, het kan ook part time. Doorwerken heeft geen gevolgen op je AOW en je betaalt op je inkomen wat je gaat verdienen ook gewoon belasting.

Periodiek sparen

Het is mogelijk om maandelijks een bedrag afschrijven naar je spaarrekening waardoor je automatisch een pensioen aan het opbouwen bent. Er zijn genoeg websites waar je kan uitrekenen hoeveel je opzij moet zetten om voldoende pensioen op te bouwen. Door maandelijks hier aandacht voor te hebben zal je nooit in de situatie komen dat je een pensioengat krijgt.

Hypotheek als pensioen

Om je woonlasten te verlagen kan je ervoor kiezen om je hypotheek extra af te lossen, dit hoeft echter niet altijd gunstig te zijn. Als je huis meer waard is dan je hypotheek kan je het met overwaarde verkopen en is de overwaarde voor jou. Let wel op dat je ook een deel daarvan moet stoppen in de aankoop van je nieuwe huis.

Beleggen voor je pensioen

Een optie waar ook veel mensen of zzp’er gebruik van maken is beleggen en dan met name beleggen voor je eigen pensioen. Het is geld waar je op elk moment bij kan en let op dat je ook over je geld op beleggingsrekening op een gegeven moment vermogensbelasting moet gaan betalen. Ben je bijvoorbeeld benieuwd wat beleggen je had kunnen opleveren? De website starten-met-beleggen.nl heeft daar een handige tool voor gemaakt.

Zelf alles regelen

Hoe je het ook went of keert het is heel belangrijk om goed voor jezelf te zorgen en dat je tijdens je pensioen ook kunt blijven genieten van de leuke dingen die wilt doen. Sterker nog je hebt er als het goed is veel meer tijd voor.

De schilders en onderhoudsbedrijven hebben een nieuwe cao. De afgelopen twee weken hebben zowel werknemers als werkgevers het, tussen OnderhoudNL en vakbond LBV, bereikte principeakkoord tijdens achterbanraadplegingen en voorlichtingsbijeenkomsten kunnen beoordelen. “De stemresultaten waren zeer overtuigend voor deze vernieuwde cao, ondanks dat de FNV anders heeft willen voorspiegelen tijdens de uitgevoerde tegenacties”, zegt Ger IJzermans, onderhandelaar namens LBV. “Wij zijn blij met deze uitslag, nu kunnen we weer verder”.

Belangrijk speerpunt in de nieuwe cao vormt het verkrijgen van de uitzonderingspositie op de Wet Werk en Zekerheid, waarmee de onderbrekingstermijn tussen twee contracten van zes naar drie maanden wordt teruggebracht. Hiermee komt er meer werkzekerheid voor de werknemers.

OnderhoudNL is eveneens tevreden met het bereikte resultaat. Voorzitter van OnderhoudNL Ruud Maas: “Voor ons stond voorop dat we een moderne, flexibele en toekomstbestendige cao wilden afsluiten. We zetten nu écht in op Duurzame Inzetbaarheid van onze medewerkers. Deze regeling, bekostigd door werkgevers, helpt onze medewerkers gezond en op verantwoorde manier in hun werk naar hun pensioen toe te werken, zelfs wanneer nodig buiten onze bedrijfstak”.

Flexibel is deze cao na de verbreding van het dagvenster en aanpassing van de contracten van de leerlingen, waardoor maatwerk geboden wordt en meer leerwerkplekken zullen ontstaan. Pure noodzaak voor de vergrijzing in deze bedrijfstak.

Al deze zaken leiden tot een verbeterde verhouding tussen loonkosten voor ouderen en jongeren, waarmee deze cao eveneens toekomstbestendig is”, aldus Maas. Daar draagt het inregelen van naleving en handhaving van de cao ook toe bij. En, voor onze medewerkers wel heel essentieel, deze vernieuwing biedt ruimte voor flinke loonsverhogingen. In 2016 nog een éénmalige uitkering en in 2017 een structurele loonsverhoging van 4,75%!

De cao zal bij het Ministerie worden aangemeld en het verzoek om de cao Algemeen Verbindend te verklaren, zal spoedig daarna bij de minister van Sociale Zaken worden ingediend. Na het verstrekken van de Algemeen Verbindend Verklaring, zal de cao gelden voor alle bedrijven die vallen onder de werkingssfeer van deze cao wat bijdraagt aan het, voor onze bedrijfstak belangrijke, gelijke speelveld.

Demotie, waarbij medewerkers gevraagd wordt een stapje terug te doen, is voor een op de vier organisaties onderdeel van het HR-beleid. Ook de versobering van arbeidsvoorwaarden blijft een belangrijk HR-thema. Hoewel het thema minder hoog op de agenda staat in vergelijking met vorig jaar, vragen werkgevers hun medewerkers nog steeds concessies te doen ten aanzien van hun beloning. Meest voorkomende maatregel is het beperken van de reguliere salarisverhoging.

Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek ‘HR Trends 2015’, een onafhankelijk en representatief onderzoek van HR- en salarisdienstverlener ADP Nederland, organisatieadviesbureau Berenschot en Performa Uitgeverij onder ruim 800 Nederlandse HR-professionals. HR Trends is daarmee het grootste onderzoek onder HR-professionals in Nederland.

Beeld- en videomateriaal
Infographic: Demotie en afzien van Video: Hans van der Spek over de ontwikkelingen op het
salarisverhoging populair gebied van demotie en versobering van arbeidsvoorwaarden

 

Demotie
Demotie

Werknemers leveren in op salaris en verlof
Dit jaar versobert 15% van de werkgevers het arbeidsvoorwaardenbeleid. Vergeleken met 2014 is dit een optimistischer beeld; toen liet een kwart van de werkgevers hun medewerkers concessies doen ten aanzien van hun beloning. Het betekent wel dat voor het derde jaar op rij ingrepen op de arbeidsvoorwaarden op de HR-agenda staan. Werkgevers vragen hun personeel dit jaar onder meer in te leveren door af te zien van een reguliere salarisverhoging (10%), een beperking van het salaris (2%) of een beperking van de verlofrechten (2%).

Vooral financiële instellingen vragen hun medewerkers in te leveren (34%). Als het specifiek gaat om salaris inleveren, dan spant de sector kennisintensieve dienstverlening de kroon: bijna een kwart van de werkgevers binnen deze sector vraagt hun medewerkers vanwege economische omstandigheden in te leveren door een beperking van de reguliere salarisverhoging (21%).

Demotie ingebed in HR-beleid
Demotie lijkt onderdeel te zijn geworden van HR-beleid van Nederlandse organisaties. Bij bijna de helft van de werkgevers (43%) staat het op de HR-agenda. De mogelijkheden van demotie worden door 18% van de HR-professional onderzocht, en een kwart van de Nederlandse organisaties vraagt werknemers ook daadwerkelijk een lagere functie te bekleden (25%). “Dit zijn tekenen dat de vergrijzing, verhoging van de AOW-leeftijd en flexibilisering van arbeid terug zijn te vinden in beleid,” zegt Hans van de Spek, Manager Kenniscentrum HRM bij Berenschot. “Mensen moeten langer doorwerken en doorwerken binnen de huidige functie is niet altijd een juiste optie. De belangrijkste aanleiding voor demotie is ervoor te zorgen dat medewerkers langer gezond doorwerken.”

Als werkgever en werknemer demotie overeenkomen, wordt in de meeste gevallen (65%) besloten tot een geleidelijke aanpassing van de arbeidsvoorwaarden tot het niveau dat aansluit bij de nieuwe functie.

Opbouwpercentage pensioenen ongunstig voor werknemers
De verlaging van het (fiscale) opbouwpercentage voor pensioenen komt niet ten gunste van de werknemers. Slechts 20% van de werkgevers kiest ervoor om hun werknemers meer te betalen ter compensatie van de lagere pensioenpremies. Aanvullend stelt 60% van de HR-professionals dat de verhouding van de afgesproken pensioenpremie tussen werkgevers en werknemers gelijk is gebleven. Door gewijzigde wetgeving betekent een gelijkblijvende verhouding van de pensioenpremie netto een lagere opbouw van het pensioen. Bij 60% van de organisaties gaan werknemers er dus op achteruit. “We kennen deze discussie vanuit het overleg tussen de vakorganisaties en minister Blok, maar de problematiek speelt dus veel breder. De werkgeverspensioenlasten zijn afgenomen en de vraag is in hoeverre dit aan de loonruimte ten goede is gekomen,” zegt Van der Spek.

Over het onderzoek
HR Trends is het grootste jaarlijkse onderzoek onder interne en externe HR-professionals in Nederland naar de inhoud en de beloning van de HR-functie. In het onderzoek zijn niet alleen HR-verantwoordelijken in loondienst ondervraagd, maar ook directeuren van HR-dienstverlenende bureaus en zelfstandig gevestigde HR-adviseurs. Er deden 809 HR-verantwoordelijken aan het onderzoek mee. HR Trends 2015 is een initiatief van Performa, uitgevoerd door Berenschot en mede mogelijk gemaakt door ADP. De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd op 13 oktober tijdens HR Live, hét vakevent voor HR-managers, HR-directeuren en HR-professionals.

Meer informatie over het onderzoek, zoals beeldmateriaal en een factsheet, leest u op ADP Touchpoint.

Over Performa
Performa Uitgeverij is een onafhankelijke uitgever van vakinformatie op het terrein van personeel & organisatie en medezeggenschap. Performa is organisator van events, zoals Performa/HR Live, het grootste vakevent voor personeelsmanagers in Nederland. Meer informatie: www.performa.nl.

Over Berenschot
Berenschot is een onafhankelijk organisatieadviesbureau met 350 medewerkers wereldwijd. Al ruim 75 jaar verrassen wij onze opdrachtgevers in de publieke en private sector met slimme en nieuwe inzichten. Berenschot is één van de oprichters van de Universiteit Twente. Met een vestiging in de Europese hoofdstad Brussel sinds 1962, als partner in de E-I Consulting Group, een Europees samenwerkingsverband van toonaangevende adviesbureaus, en met diverse (maatschappelijke) projecten wereldwijd. Meer informatie: www.berenschot.nl.

Over ADP
Wereldwijd maken werkgevers gebruik van de cloudgebaseerde oplossingen van ADP® (NASDAQ: ADP) voor het beheren van hun belangrijkste kapitaal – hun medewerkers. ADP biedt opdrachtgevers ongeëvenaarde diepgang en expertise in de geleverde diensten, van HR en salarisverwerking tot talentmanagement en excasso administratie, ten behoeve van een beter personeelsbestand. ADP, een pionier in Human Capital Management (HCM) en het uitbesteden van bedrijfsprocessen, heeft meer dan 610.000 opdrachtgevers in honderd landen. Voor meer informatie over ADP ga naar www.adp.nl.

Het kabinet verlengt een garantieregeling voor het midden- en kleinbedrijf (mkb). De regeling zou eind dit jaar aflopen, maar loopt nu door tot eind 2011.

Dat schrijft minister Maxime Verhagen (Economische Zaken) dinsdag aan de Tweede Kamer. Het gaat om leningen tot 250.000 euro aan gezonde bedrijven, waarbij de overheid voor 80 procent garant staat. Het gaat om een verruimde regeling, die oorspronkelijk 50 procent garantie bood.

Bron: Stijging cao-lonen fors ingezakt , nu.nl, 21 december 2010

De Fransen zullen voortaan twee jaar langer moeten werken voor ze met pensioen gaan. Minister Eric Woerth van Arbeid, maakte woensdag bekend de pensioenleeftijd te willen verhogen naar 62 jaar.

De verhoging zal geleidelijk worden ingevoerd, aldus Woerth. In 2018 moet iedereen in Frankrijk tot zijn 62e blijven werken. ”Het is noodzakelijk dat we ons pensioensysteem hervormen. Langer werken is onvermijdelijk”, aldus Woerth. De maatregel moet in september door het parlement worden goedgekeurd. De nieuwe regels stuiten zeer waarschijnlijk op veel verzet van de vakbonden en zullen mogelijk nog worden verzacht. De huidige regels zijn ingesteld in 1982 en sindsdien onbespreekbaar wegens het enorme verzet tegen de verhoging van de pensioenleeftijd.

President Nicolas Sarkozy hoopt met de hervormingen investeerders te overtuigen van zijn wil om de Franse schuldenlast aan te pakken. Ook hoopt hij dat kredietbeoordelingsbureaus van de AAA-status van Frankrijk af zullen blijven.

Bron: nuzakelijk.nl

Het overleg over een nieuwe cao voor het personeel in verpleeg- en verzorgingshuizen en in de thuiszorg, is maandag weer vastgelopen, zo hebben de vakbonden laten weten. De bonden komen volgende week maandag bijeen om zich te beraden op stappen, zo meldden ze.

De bonden eisen onder meer koopkrachtbehoud voor de circa 400.000 mensen die onder de cao vallen. Het overleg was eerder dit voorjaar ook al vastgelopen en op 19 mei voerden een paar honderd verzorgenden al actie voor een betere cao. De bonden waren op uitnodiging van de werkgevers maandag weer aan de onderhandelingstafel aangeschoven.

Een van de struikelblokken maandag waren de leeftijdsdagen. Werknemers krijgen volgens de huidige cao met het ouder worden extra vrije tijd. Voor 30- tot 39-jarigen is dat 7 uur per jaar. Voor 55-plussers loopt dat op tot 93 uur. De bonden willen dat omzetten in 35 uur extra voor iedereen, aldus Wim van den Hoorn van Abvakabo FNV. De werkgevers zien daar niets in, aldus Van der Hoorn.

Bron: nuzakelijk.nl

Werkgevers en vakbonden zijn dicht bij een akkoord over de verhogingen van de AOW- en de pensioenleeftijd. Deze gaan in 2020 omhoog naar 66 jaar. 

Ze worden gekoppeld naar de levensverwachting en iedere vijf jaar bijgesteld. Dat blijkt donderdag uit de conceptversie van het pensioenakkoord die de Volkskrant heeft gepubliceerd.

Uit het akkoord blijkt verder dat werknemers zelf kunnen kiezen wanneer ze stoppen met werken, maar als ze dat voor hun 66e doen, krijgen ze wel minder AOW en pensioen. Ook komt er geen aparte regeling voor werknemers met een zwaar beroep.

Verder wordt de AOW gekoppeld aan de reële lonen in plaats van de cao-lonen en de pensioenen worden deels afhankelijk van de beleggingsresultaten.

Bron: nuzakelijk.nl

Werkgevers en vakbonden zijn dicht bij een akkoord over de verhoging van de AOW- en pensioenleeftijd. Deze gaan in 2020 omhoog naar 66 jaar.

Ze worden gekoppeld naar de levensverwachting en iedere vijf jaar bijgesteld. Dat blijkt uit de conceptversie van het pensioenakkoord die de Volkskrant vandaag heeft gepubliceerd.

Uit het akkoord blijkt verder dat werknemers zelf kunnen kiezen wanneer ze stoppen met werken, maar als ze dat voor hun 66e doen, krijgen ze wel minder AOW en pensioen. Ook komt er geen aparte regeling voor werknemers met een zwaar beroep. Verder wordt de AOW gekoppeld aan de reële lonen in plaats van de cao-lonen en de pensioenen worden deels afhankelijk van de beleggingsresultaten.

De werkgeversorganisatie VNO-NCW en de vakcentrale FNV willen het akkoord nog voor de Tweede Kamerverkiezingen op 9 juni presenteren.

Bron: nuzakelijk.nl

Staalbedrijf Corus heeft met vakbonden een principeakkoord gesloten over een nieuwe cao voor circa 10.000 werknemers van de Sociale Eenheid IJmuiden. Het gaat om kantoor- en productiepersoneel, meldde Corus in de nacht van dinsdag op woensdag.
 
De bonden moeten de cao nog voorleggen aan hun leden. In het akkoord, dat een looptijd heeft van een jaar, zijn onder meer afspraken gemaakt over een structurele loonsverhoging van 0,75 procent per 1 juli. Ook krijgen de werknemers van Corus een eenmalige uitkering van 200 euro.

De bonden eisten aanvankelijk een loonsverhoging van 1,25 procent, terwijl het staalbedrijf lange tijd vasthield aan de nullijn. Even leken de onderhandelingen uit te draaien op acties.

Volgens CNV-bestuurder Peter Böeseken is het principeakkoord dat nu op tafel ligt ”het best haalbare”

Bron: nuzakelijk.nl