Category

Juridische ondersteuning

Category

Hoe goed je bedoelingen ook zijn als ondernemer, er kunnen altijd situaties ontstaan waarin er een conflict ontstaat. Dit kan te maken hebben met personeel, levering van diensten of producten, inkoop of andere zaken. Op zo’n moment is het belangrijk dat je juridisch sterk in de schoenen staat, zodat je of je gelijk kunt halen of er zo goed mogelijk vanaf komt. We zetten een aantal voorbeelden op een rijtje van situaties waarin je als ondernemer de hulp van advocaten kantoor zou kunnen gebruiken.

Ontslag van een werknemer

Het is niet makkelijk om een werknemer te ontslaan. Daar kunnen verschillende aanleidingen voor zijn. Het kan zo zijn dat je werknemer niet goed functioneert en onverbeterlijk is, maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat jouw bedrijf een werknemer simpelweg niet meer kan betalen. De afwikkeling hiervan is vaak ingewikkeld en vervelend, omdat werknemers – terecht – op hun strepen gaan staan. Om dit proces op een voor jou zo gunstig mogelijke manier in goede banen te leiden, is het verstandig om een advocaat die gespecialiseerd is in arbeidsrecht in te schakelen. Zo’n advocaat vind je bij Joosten Advocaten.

Openstaande rekening

Op zich zal je het als ondernemer best gewend zijn dat rekeningen niet altijd op tijd betaald worden. Dat is vervelend, maar vaak niet onoverkomelijk. Het kan echter ook zo zijn dat een rekening zo hoog is dat de uitbetaling ervan op korte termijn noodzakelijk is om in bedrijf te kunnen blijven. Dan moet je dit ook zo snel afdwingen. Daarbij is juridische bijstand prettig, zeker omdat je daarmee ook aantoont dat het je menens is. Ook kun je op die manier hard maken dat je in je recht staat en de rekening betaald moet worden.

Meningsverschil over verkochte diensten of producten

Het kan je overkomen dat jouw klant ontevreden is over de door jou geleverde diensten of producten, terwijl je dit zelf naar eer en geweten hebt gedaan en vindt dat de ontevredenheid onredelijk is. Het kan leiden tot een situatie waarin je klant weigert te betalen of een claim bij je neerlegt. In dit geval kan het zo zijn dat er geschikt moet worden of een rechter moet bepalen wie er gelijk heeft. In dit situaties is juridische hulp van groot belang, want anders loop je het risico aan het kortste eind te trekken.

5 situaties waarin een ondernemer een advocaat kunt gebruiken

Meningsverschil over ingekochte diensten of producten

In een vergelijkbaar conflict als in de vorige alinea beschreven kun je ook aan de andere zijde terechtkomen: jij hebt betaald voor de levering van diensten of producten maar bent zelf niet tevreden. Dan wil je je geld terug of een vervangende levering. Zonder juridische bijstand wordt dat vooral een touwtrekwedstrijd, terwijl je je tijd wel beter kunt gebruiken dan dat. Een advocaat kan je hierin bijstaan en de zaak afwikkelen voor je.

Letselschade

Het kan zo zijn dat je bijvoorbeeld bij een leverancier of zakelijke relatie letsel oploopt en een procedure start om de geleden schade te verhalen. Ook dan is de hulp van een advocaat waardevol. Die kan bepleiten waarom jij niet schuldig bent aan het ongeval of bemiddelen in het vaststellen van een schadevergoeding.

Iedere ondernemer kan ermee te maken krijgen: een zakelijk geschil. Ook als je zelf netjes al je afspraken nakomt, goede producten levert en/of diensten van hoog niveau aanbiedt, kun je in een vervelend conflict terecht komen. Met een klant, een leverancier, een investeerder of met een andere partij. Zit jij (helaas) in deze situatie? Lees dan in dit artikel wat je moet doen bij een zakelijk geschil, om de schade zo veel mogelijk te beperken.

Check de gemaakte afspraken
Als je een product of dienst levert aan een klant, zijn altijd de Algemene Voorwaarden van jouw bedrijf van toepassing. Ga je in zee met een leverancier, dan zijn er leveringsvoorwaarden van toepassing. En ook met investeerders sluit je altijd een duidelijke overeenkomst af.

Als je in een conflict dreigt te komen, check je altijd welke afspraken je met de andere partij hebt gemaakt. Heb je volgens de Algemene Voorwaarden, de leveringsvoorwaarden of de overeenkomst met de investeerders goed gehandeld? Dan kun je dit duidelijk aangeven. In feite is er nu geen (juridische) reden meer voor een conflict. Is de andere partij afspraken niet nagekomen, dan geef je dit op een rustige en nette manier aan.

Blijf met elkaar praten
Veel partijen die in een zakelijk conflict komen, communiceren uiteindelijk niet meer met elkaar. In ieder geval niet direct: velen schakelen een advocaat in om de communicatie voor hen te regelen. In het ergste geval, als het conflict echt uit de hand gaat lopen of al uit de hand gelopen is, kun je inderdaad een advocaat inschakelen. Echter, in het begin kun je beter direct met de andere partij blijven praten. Niet op dreigende toon, maar op een rustige en nette manier. Blijven jullie met elkaar praten, dan is de kans op een oplossing groter dan wanneer de communicatie helemaal stopt.

Schakel een mediator in
Lukt het echt niet het zakelijke geschil zelf op te lossen? Dan hoef je niet direct naar de rechter te stappen. Je kunt je zakelijke geschil namelijk ook oplossen met de hulp van een mediator. Een mediator is een onafhankelijke partij die geen kant zal kiezen in het conflict, maar tussen jou en de andere partij in het geschil bemiddelt. Het doel? Het zakelijke conflict oplossen zonder dat er een rechter aan te pas komt, op een manier die voor beide partijen als prettig en eerlijk voelt.

Bedrijven als Eersterechtshulp.nl bieden professionele en ervaren mediators aan voor een zeer aantrekkelijke prijs. Je kunt bij dit bedrijf zelfs een gratis adviesgesprek inplannen met een professionele mediator.

Ruzie op het werk is zeer vervelend, zeker wanneer je een conflict hebt met jouw baas. Het is altijd een lastige situatie wanneer je onenigheid hebt met jouw werkgever. Je bent namelijk voor een groot deel afhankelijk van jouw werkgever. Toch is het verstandig om onenigheden en problematiek op professionele wijze op te lossen. In dit artikel lees je meer over ruzie met de baas en over hoe dit op een goede manier kunt oplossen.

Hoe ontstaan ruzies op het werk?

Spanningen op het werk kunnen van de een op andere dag uitmonden is slaande ruzies. Ruzies tussen collega’s is nog tot daaraan toe, maar ruzie met de baas is hele andere koek. Als werknemer kun je heel wat over je heen laten komen. Je bent afhankelijk van de baas voor werk, dus je kunt wel wat verduren. Echter, wanneer treiteringen, druk en spanningen te lang door blijven gaan, kan het schip opeens een andere koers gaan waaien. Vaak is het de druppel die de emmer doet overlopen en kan ruzie ineens van kwaad tot erger overgaan.

De meeste ruzies op het werk tussen werkgever en werknemer komen door stress, werkdruk, ontslag of financiële problematiek. Het is belangrijk om er samen uit te komen en een goede oplossing te vinden.

Hoe los je problemen met de baas op?

Hoe lastig het ook is, voor iedereen is het belangrijk dat het conflict goed wordt opgelost. Met deze zes tips los je een ruzie met de baas eenvoudig op:

1. Verbaal en non-verbale houding
Wanneer je in gesprek gaat over het conflict is het belangrijk om geen defensieve houding aan te nemen, zowel in taalgebruik als in lichaamshouding. Sta open voor wat er wordt gezegd en wees professioneel in het gesprek.

2. Wees voorbereid 
Wat wil je precies bereiken met het gesprek met de baas? Zorg dat het geen onnodig moeilijk gesprek wordt en ga goed voorbereid op pad. Wat wil je besproken hebben en wat wil je bereiken met het gesprek? Zorg voor de juiste uitgangspunten voordat je het gesprek aangaat.

3. Luister 
Je kunt soms zo boos of emotioneel zijn dat luisteren naar het verhaal of de argumentatie van de baas moeilijk is. Probeer het van twee kanten te zien en luister naar wat er gezegd wordt om confrontatie en onbegrip te voorkomen.

4. Een rustige plek 
Ga je in gesprek? Kies dan een rustige en veilige plek uit voor het gesprek. Een plek waar beide partijen vrij zijn om hun verhaal te doen.

5. Vragen per e-mail 
Soms kan direct persoonlijk contact leiden tot confrontaties. Beiden partijen zijn geagiteerd en hebben moeite om de argumentatie van de tegenpartij in te zien. Door allereerst e-mailcontact op te nemen kan veel onenigheid voorkomen worden.

6. Neem niet direct juridische stappen 
Het kan aanlokkelijk klinken om direct professionele juridische hulp in te schakelen. Dit kan tegen het zere been van jouw baas aankomen. Zo start je met een slechte verhouding en geeft niet de juiste intenties aan. Probeer er altijd eerst zelf uit te komen, voordat je juridische stappen onderneemt.

Een onafhankelijke partij

Liggen jij en jouw baas jullie elkaar echt niet? Kunnen jullie er samen niet uitkomen? Dan kan het inschakelen van een onafhankelijke partij, in de vorm van bijvoorbeeld mediation, een goede optie zijn. Zo werkt een mediator als een onafhankelijk tussenpersoon tussen beide partijen. Hij of zij hoort de oorzaak van de ruzie aan, luistert naar beide kanten van het verhaal en probeert de beste oplossing te vinden voor beide partijen. Een onafhankelijke partij kan het proces op een positieve manier beïnvloeden.

Aan een scheiding wil niemand tijdens zijn of haar bruiloft denken, maar het is een gegeven dat een groot aantal huwelijken hier tegenwoordig toch op uitdraait. In 2016 eindigde bijna veertig procent van de huwelijken in een echtscheiding, een percentage dat hoog is maar gelukkig niet meer is gestegen de afgelopen jaren. Een scheiding is niet iets dat zomaar even afgehandeld kan worden. Het verdelen van de gezamenlijke bezittingen zoals spaargeld en een eigen woning vormt vaak een lastige kwestie. Helemaal als de partners kinderen hebben, of wanneer een van de partners een eigen bedrijf heeft. Wat moet je weten als je een eigen bedrijf hebt en wil scheiden?

Diverse bedrijfsvormen en nieuwe huwelijksregels 2018

Ben je in gemeenschap van goederen getrouwd vóór 2018, heb je je bedrijf opgericht voordat je ging trouwen en is er sprake van een eenmansbedrijf (waarbij er tegenwoordig vooral veel ZZP’ers zijn) of V.O.F.? Dan is het bedrijf gezamenlijk bezit. Ben je op huwelijkse voorwaarden getrouwd dan valt het bedrijf buiten het gemeenschappelijke bezit. De V.O.F. of eenmanszaak is dan enkel eigendom van degene op wiens naam deze staat.

Zijn er naast jou (of eventueel ook je partner) nog andere firmanten, dan valt enkel het eigen deel onder het gemeenschappelijk bezit. Als er maar een partner (mede-)eigenaar van een bedrijf is, kan de andere partner alsnog aanspraak maken op een gedeelte van de winst of de onderneming. Andere bedrijfsvormen zoals aandelen in een B.V. maken de zaak nog gecompliceerder, aangezien dan precies beoordeeld zal moeten worden welke gedeelte van een onderneming toebehoort aan een of beide partners.

Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe huwelijksregels omtrent persoonlijk of gezamenlijk eigendom voor en tijdens het huwelijk. Als een van jullie voorafgaand aan het huwelijk al een eigen bedrijf had hoeft de waarde hiervan bij een scheiding niet verdeeld te worden. Dit is echter wel het geval wanneer het bedrijf opgericht wordt tijdens het huwelijk, dan valt het namelijk wel onder de gemeenschap van goederen.

Verdeling, waardebepaling en toekomst van het bedrijf

Heeft een partner recht op een gedeelte van het bedrijf, dan kan gekeken worden of de partner uitkopen een optie is, of dat er winst of waarde verdeeld zal moeten worden. Om dit te kunnen beoordelen, zal gekeken moeten worden op welk deel iemand aanspraak kan maken, en hoeveel het bedrijf waard is.

De waarde kan worden bepaald op basis van van jaarrekeningen en accountantsrapporten. Jaarrekeningen kunnen echter wel een vertekend beeld geven aangezien er meestal geprobeerd wordt de winst zoveel mogelijk te drukken in verband met belastingen. Daarom kan het nodig zijn de eigen accountant in te schakelen voor een beter financieel beeld, of zelfs een neutrale externe accountant. Veelgebruikte methoden om de waarde van een onderneming vast te kunnen stellen zijn de DCF-methode of discounted cash flow (jaarlijks beschikbare kasstroom), de rentabiliteit (te verwachten jaarwinst vermenigvuldigd met meestal een factor vijf) of de intrinsieke waarde (bezittingen minus schulden).

En hoe zit het met alimentatie?

Hoewel partners niets voor niets uit elkaar gaan bij een scheiding, blijven ze vaak toch nog betrokken bij elkaar in het geval van bijvoorbeeld kinderen of alimentatie. Heeft een van de partners naast een gedeelte van het bedrijf ook recht op alimentatie? Onthoud dan dat alimentatie en waardeverrekening van het bedrijf samenhangen. Moet je je toekomstige ex-partner grote jaarlijkse afbetalingen gaan doen door de verdeling van de waarde van je bedrijf, dan wordt in veel gevallen het alimentatiebedrag lager ingeschaald.

Belangrijk om te onthouden: hoewel ieder wil krijgen wat hem of haar toekomt, is het veel beter om goede afspraken te kunnen maken voor een snelle afhandeling van een echtscheiding!

Een ongeluk op de werkvloer zit vaak in een klein hoekje, maar kan wel ingrijpende gevolgen hebben voor zowel de werknemer alsook de werkgever. Bij ernstige letselschade kan  het zijn dat de werknemer gedurende lange periode niet kan werken of wellicht zelfs deels of geheel wordt afgekeurd. Zaken waar we liever niet bij stil staan, maar juist wel belangrijk om eens goed over na te denken.

Hoe veilig is de omgeving waarin gewerkt wordt? Hoe groot is de kans op bedrijfsongeval?  Wanneer er een bedrijfsongeval met letselschade plaatsvindt dan is de eerste stap om uw werkgever aansprakelijk te stellen. Vaak is het bedrijf waar u werkt hier wel voor verzekerd, maar dan nog kan het een lastig verhaal zijn om het bedrijf de aansprakelijkheid ook te laten erkennen.

Een traject wat vaak voor u als werknemer veel tijd in beslag neemt en ook vaak veel onduidelijkheden met zich meebrengt omdat we vaak niet op de hoogte zijn van welke rechten en plichten we hebben als werknemer. Verstandig is dan om hier een letselschade advocaat voor in de arm te nemen. Deze kan u gedurende het gehele traject begeleiden. Een letselschade-advocaat behartigt de belangen van slachtoffers van letselschade en kan naar de rechter om te gaan procederen. De advocaat beoordeelt de zaak en zorgt er in de rechtszaal voor dat het slachtoffer de rechtvaardige genoegdoening krijgt voor de geleden en te lijden schade.

Voorkomen is natuurlijk  beter dan genezen, maar zorg dat u op de hoogte bent van de mogelijkheden!

Een arbeidsongeval behoort jammer genoeg altijd tot de mogelijkheden op het werk en komt vaker voor dan je zou willen. Desondanks zitten heel wat mensen met vragen over wat te doen na een ongeval met letselschade. Is er een schadevergoeding? Wie is aansprakelijk? Welke wettelijke stappen moeten er doorlopen worden?

Het arbeidsongeval analyseren

Het eerste wat dient te gebeuren na een ongeval met letselschade is een grondige analyse van het ongeval. Er moet bepaald worden of wat je hebt meegemaakt wel degelijk een arbeidsongeval is. Wat valt er onder de term arbeidsongeval? Een ongeluk tijdens het werk, tijdens pauzes, tijdens verplaatsingen in opdracht van het werk en zelfs sommige bedrijfsuitstapjes. Wat hoort daar in de regel niet bij? Het woon-werkverkeer, omdat dit strikt genomen niet onder werktijd valt. Als het gaat om een werkongeval moet de oorzaak gevonden worden. Komt het ongeval voort uit een onveilige omgeving, slechte instructies of ontbrekend toezicht, dan is de werkgever aansprakelijk. Komt het ongeval voort uit roekeloos gedrag waarbij je op voorhand al wist wat de risico’s waren, dan is de werkgever niet aansprakelijk.

Het papierwerk

Na een ernstig arbeidsongeval is de werkgever verplicht aangifte te doen aan de Arbeidsinspectie die dan een onderzoek instelt. Wat is een ernstig ongeval? Ieder ongeluk waarvoor je in het ziekenhuis moet blijven, dat leidt tot blijvend letsel of de dood. Schakelt de werkgever de Arbeidsinspectie niet in ondanks dat één van de voorwaarden volbracht is? Dan kan de werknemer dat zelf doen en wordt een proces-verbaal opgesteld tegen de werkgever die zelfs een boete kan ontvangen. Na het ongeval moet er ook opgemaakt worden wat de geleden financiële schade is voor de werknemer. Hieronder vallen alle kosten gemaakt door het ongeval en alle inkomsten verloren door het niet te kunnen werken. Is de werkgever aansprakelijk? Dan dient de werknemer een aangetekende brief te sturen en kan het juridische spel tussen de verzekering van de werkgever en de advocaten van de werknemer beginnen. Goede juridische hulp zoeken wordt overigens ten zeerste aangeraden wanneer jij de werknemer bent!

Een bedrijfsongeval zit in een klein hoekje. In Nederland raken ruim 600 mensen per dag gewond tijdens het werken. Omgerekend betekent dit ongeveer 230.000 werknemers per jaar. Het soort letsel varieert van kleine verwondingen tot zelfs de dood. Welke maatregelen dien je te treffen na een ongeval op het werk?

Risico op letselschade
Als werknemer in de bouwsector loop je het meeste risico om gewond te raken. Bouwvakkers werken doorgaans met grote machines en zware voorwerpen. Ook verrichten ze hun arbeid soms op grote hoogtes. Dit brengt een aanzienlijk risico met zich mee. Jaarlijks lopen er in de bouw een paar honderd medewerkers letselschade op. Ook in de landbouw, visserij en horeca komen veel bedrijfsongevallen voor. Ongeveer 6 op de 100 werknemers liep in 2015 letsel op in bovengenoemde sectoren. Denk daarbij onder andere aan snijwonden, brandwonden of vallen.

Wat je moet doen na een bedrijfsongeval
Tijdens werkzaamheden in de bouw of industrie kan een klein moment van onoplettendheid al letsel veroorzaken. Zo kan het gebeuren dat je hand onder een machinepers terecht komt. Probeer jezelf zo snel mogelijk in veiligheid te brengen en medische hulp in te schakelen. Wanneer je slachtoffer bent van een bedrijfsongeval is het zeer belangrijk om foto’s te maken van je verwonding(en). Ook dien je de namen van eventuele getuigen van het ongeval te noteren. Dit komt namelijk goed van pas om bepaalde kosten vergoed te krijgen.

Verantwoordelijkheid werkgever
Wanneer je letselschade oploopt is de werkgever doorgaans verantwoordelijk. Hij of zij heeft tijdens de arbeidsuren namelijk de verantwoordelijkheid over jouw welbevinden. Een uitzondering kan worden gemaakt wanneer er bij een werknemer sprake is van roekeloos gedrag of opzet. Ook wanneer er sprake is van ‘eigen schuld’ draag je dus geen verantwoordelijkheid voor het ongeval.

Schadevergoeding
Nadat de werkgever aansprakelijk is gesteld, heb je recht op schadevergoeding. Denk onder andere een bedrag voor gemaakte kosten en gemiste inkomsten. Ook reiskosten en medische behandelingen komen op de rekening van de werkgever terecht. Wanneer je invalide bent geraakt dienen ook de huishoudelijke hulp en aanpassingen aan je woning vergoed te worden. Door letselschade ben je immers niet meer in staat tot zelfredzaamheid.

Zeker als je werknemers werk verrichten waar bepaalde risico’s aan verbonden zijn, kan het voorkomen dat één van jouw medewerkers te maken krijgt met letselschade. Letselschade op de werkvloer kan ontstaan door onhandigheid van de werknemer zelf, maar als werkgever moet je altijd actie ondernemen als er een ongeluk is gebeurd op de werkvloer. Heb jij te maken met een werknemer die een bepaalde vorm van lichamelijke schade heeft opgelopen op de werkvloer en wil je weten wat je nu moet doen? Lees dan in dit artikel wat je kunt doen als je in deze situatie zit.

Lichamelijke schade bij werknemers: los het goed op

Lichamelijke schade die ontstaan is op de werkvloer, is erg vervelend. Niet alleen voor de werknemer, maar ook voor de werkgever is het vervelend als er een ongeluk is gebeurd op de werkvloer. Omdat lichamelijke schade veel problemen op de lange termijn kan opleveren, is het belangrijk om dit soort situaties goed aan te pakken. Denk dus niet te licht over lichamelijke schade die op jouw terrein ontstaan is bij een werknemer, maar los deze situatie goed op.

Lichamelijke schade? Schakel altijd een goede advocaat in

De beste manier om letselschade op de werkvloer netjes en correct af te handelen, is door een advocaat in de arm te nemen. Een advocaat kan je niet alleen ondersteunen in het juridische proces van lichamelijke schade bij een werknemer, maar kan je ook advies geven over het ondersteunen van de werknemer in kwestie. Natuurlijk kun je zelf proberen de situatie op te lossen, maar het inschakelen van een advocaat is vaak beter. Niet alleen omdat dit tijd bespaart, maar ook omdat een advocaat vaak beter weet welke kosten verhaald kunnen worden bij wie en hoe je als werkgever zo veel mogelijk geld kan besparen.

Wanneer spreken we van een arbeidsconflict?
Zodra de werkrelatie is verstoort tussen werknemer en werkgever, kunnen we spreken van een arbeidsconflict. Vaak is communicatie tussen beide partijen niet meer mogelijk en ontstaat er een patstelling waar geen van beide baat bij heeft. Het is dan ook van groot belang dat dit conflict snel en vooral juist zal worden afgehandeld. De aard van het conflict zal bepalen welke stap het meest geschikt is.

Welke stappen kunt u hiervoor doorlopen?
Uiteraard is zelf het gesprek aangaan de eerste en meest voor de hand liggende stap. Gevoelsmatig zal dit echter vaak voor beide partijen te hoogdrempelig zijn. Een andere, inmiddels geaccepteerde, stap is het bezoeken van een mediator. De mediator tracht zonder juridische tussenkomst een oplossing te vinden voor het conflict. Mediation heropent de communicatie tussen de werkgever en werknemer. Hij/zijn neemt de regie in handen om een oplossing te vinden in de vorm van een compromis. Het is hier dus een kwestie van geven en nemen en niemand is enkel een winnaar.

U zoekt geen compromis?
Dan is de gang naar de advocaat onvermijdelijk. Een arbeidsrecht advocaat zal, aan de hand van vaste regelgeving in bijvoorbeeld een cao of de wet, proberen gelijk te halen voor zijn of haar partij. Dit kan ook door communicatie te stimuleren maar zal over het algemeen een stuk formeler verloop kennen. Een advocaat zal in veel gevallen uiteindelijk de zaak voor laten komen bij de rechtbank waar een rechter oordeelt over het conflict en wie er schuld heeft.

Resumé
De ernst van het conflict en de gewenste uitkomst zal bepalen welke weg het beste bewandeld kan worden. De opties zijn:

– Zelf het gesprek aangaan.
– Een mediator inschakelen.
– Een advocaat inschakelen.