Een arbeidsongeval behoort jammer genoeg altijd tot de mogelijkheden op het werk en komt vaker voor dan je zou willen. Desondanks zitten heel wat mensen met vragen over wat te doen na een ongeval met letselschade. Is er een schadevergoeding? Wie is aansprakelijk? Welke wettelijke stappen moeten er doorlopen worden?

Het arbeidsongeval analyseren

Het eerste wat dient te gebeuren na een ongeval met letselschade is een grondige analyse van het ongeval. Er moet bepaald worden of wat je hebt meegemaakt wel degelijk een arbeidsongeval is. Wat valt er onder de term arbeidsongeval? Een ongeluk tijdens het werk, tijdens pauzes, tijdens verplaatsingen in opdracht van het werk en zelfs sommige bedrijfsuitstapjes. Wat hoort daar in de regel niet bij? Het woon-werkverkeer, omdat dit strikt genomen niet onder werktijd valt. Als het gaat om een werkongeval moet de oorzaak gevonden worden. Komt het ongeval voort uit een onveilige omgeving, slechte instructies of ontbrekend toezicht, dan is de werkgever aansprakelijk. Komt het ongeval voort uit roekeloos gedrag waarbij je op voorhand al wist wat de risico’s waren, dan is de werkgever niet aansprakelijk.

Het papierwerk

Na een ernstig arbeidsongeval is de werkgever verplicht aangifte te doen aan de Arbeidsinspectie die dan een onderzoek instelt. Wat is een ernstig ongeval? Ieder ongeluk waarvoor je in het ziekenhuis moet blijven, dat leidt tot blijvend letsel of de dood. Schakelt de werkgever de Arbeidsinspectie niet in ondanks dat één van de voorwaarden volbracht is? Dan kan de werknemer dat zelf doen en wordt een proces-verbaal opgesteld tegen de werkgever die zelfs een boete kan ontvangen. Na het ongeval moet er ook opgemaakt worden wat de geleden financiële schade is voor de werknemer. Hieronder vallen alle kosten gemaakt door het ongeval en alle inkomsten verloren door het niet te kunnen werken. Is de werkgever aansprakelijk? Dan dient de werknemer een aangetekende brief te sturen en kan het juridische spel tussen de verzekering van de werkgever en de advocaten van de werknemer beginnen. Goede juridische hulp zoeken wordt overigens ten zeerste aangeraden wanneer jij de werknemer bent!

Redacteur

Comments are closed.