Menu
Marketing

Marketingmix: 2 nieuwe P’s – deel 1

Marketing proces

Door het goed inzetten van de marketingmix kunt u uw product en/of bedrijf goed in de markt zetten.

De 5 P’s kennen we waarschijnlijk allemaal, namelijk: product, prijs, plaats, promotie en personeel. Sinds kort zijn er 2 nieuwe P’s bijgekomen, namelijk proces en Physical Evidence.

Proces
Onder processen worden alle procedures bedoelt die te maken hebben met het product dat uiteindelijk geleverd wordt aan de klant. Denk aan begrippen als activiteit, proces en protocollen. Het gaat om alle stappen die achter elkaar genomen worden, vandaar het woord proces.

Het proces van product en dienst verschilt van elkaar. Hieronder worden beiden processen besproken.

Product
Voordat het eindproduct tot stand gekomen is, is het een hele productieketen doorgelopen. Echter zit er tussen de verschillende processen tijd waardoor het niet geheel op elkaar aangesloten is. Als marketeer is het belangrijk goed te communiceren met zowel de klant als met de producent over de tijd die klanten op hun producten moeten wachten. Dit om geen valse klantverwachtingen te schetsen.

Dienst
Klanten ontvangen graag bewijs van de aanpak op basis van verwachtingen. Daarbij is ook de flexibiliteit van personeel tijdens het leveringsproces belangrijk. Bij het leveren van diensten gaat het vaak om de ervaring die de klant op dat moment heeft. Een succesvolle levering zal namelijk zorgen voor een goed gevoel en wellicht tot mond-tot-mond reclame. Ook het ontvangen en verwerken van feedback is een belangrijke. Feedback zorgt er namelijk voor dat een proces kan verbeteren ten opzichte van de klant.

Volgende week zal de 7e P. Physical Evidence worden toegelicht.