Rubriek

Incassobureau

Rubriek

Elke ZZP’er heeft er (helaas) mee te maken; klanten die ook na talloze herinneringen en aanmaningen hun nota niet of veel te laat voldoen. Ook telefoontjes zorgen niet voor betaling. Frustrerend, want behalve het feit dat je je geld niet hebt, gaat er ook heel veel tijd in zitten. Tijd die je beter kunt besteden aan je corebusiness. Wie wil worden ontzorgd en op professionele wijze geld wil laten incasseren, die schakelt een deurwaarder in.

Zet afspraken op papier

ZZP’ers kunnen door wanbetalers behoorlijk in de problemen komen. ZZP’ers zijn afhankelijk van de uren die ze in rekening gebracht hebben. Blijft betaling uit, dan kan dat verstrekkende gevolgen hebben en kan een ZZP’er – zeker een starter zonder financiële buffer- in ernstige problemen raken.

Zelfstandigen Zonder Personeel die dit willen voorkomen, zorgen in elk geval voor een duidelijk debiteurenbeleid. ZZP’ers vertrouwen te vaak op blauwe ogen van de klant en opdrachten worden nog veel te vaak niet op schrift gesteld en dus mondeling aangegaan. Mocht er een barst ontstaan in de band met de opdrachtgever en die besluit niet of te laat te betalen, dan is de ZZP’er vaak het haasje. Er staat namelijk niets op papier en is er door de ZZP’er dus niets hard te maken. Moeilijk hoeft het op papier zetten van afspraken niet te zijn, want er staan op internet talloze voorbeelddocumenten. Met een document op zak, sta je als ZZP’er sterker.

Lastig om contact te zoeken

ZZP’ers vinden het als een klant niet of te laat betaalt vaak lastig om contact te zoeken en om op betaling aan te dringen. Hoewel dat ook niet leuk is, is het wel bittere noodzaak en bovendien: zijn niet-betalende klanten eigenlijk wel klanten? Heb je herinneringen en aanmaningen gestuurd maar staat er nog steeds niets op je rekening? Dan wordt het de hoogste tijd voor het incassotraject, al dan niet met tussenkomst van een rechter.

Betalingstermijn

ZZP’ers krijgen vaak buikpijn van de vraag of ze wel of niet een deurwaarder in moeten schakelen. Ze denken aan de band die ze hebben met de niet-betalende klant en beseffen dat als de deurwaarder aan het werk gaat, er geen relatie meer is. Wacht je echter te lang, dan wordt de kans dat de nota alsnog voldaan wordt steeds kleiner. Hoewel er een wettelijke betalingstermijn bestaat van dertig dagen, betalen Nederlandse bedrijven vaak later: binnen 77 dagen. Is een factuur na negentig dagen nog niet voldaan, dan geldt dat als het ideale moment om een deurwaarder in te schakelen. Hoe sneller je laat incasseren, hoe sneller je kunt beschikken over je geld. Je verdiende geld.

En wat betreft die relatie met je klant met wie je zo goed op kon schieten; wat heb je als ZZP’er aan een klant die zijn rekening niet betaalt? De vraag die je jezelf moet stellen is of je überhaupt wel een relatie wilt met een klant die afspraken aan zijn laars lapt. Tenslotte: het inschakelen van een deurwaarder is zeker niet altijd een dure aangelegenheid. Er zijn talloze mogelijkheden om de kosten alleszins acceptabel te houden.

Heb je een eigen onderneming? Dan ben je vast ook bekend met de term debiteuren en hoe slecht deze soms kunnen betalen. Vaak levert dit ook de nodige frustratie op. Je hebt vaak je diensten al geleverd en de betaling blijft dan uit.

Het versturen van herinneringen en ingebreken stellingen hebben vaak al wel het gewenste effect bij de niet betalende debiteur, maar mocht dit ook niet helpen en de debiteur is onvindbaar dan moeten er andere stappen ondernomen worden. Het kan dan een idee zijn om dan bedrijfsrecherche in te schakelen.

Wanneer er behoefte is aan bemiddeling tussen betrokkenen en instanties treedt Active CSI op als efficiënte en klantgerichte intermediair.

Dit kan veel stress bij jezelf voorkomen!

De PvdA en D66 willen dat er een wettelijk keurmerk moet komen voor incassobureaus. Op dit moment zijn er nog te veel malafide bureaus die doen waar ze zin in hebben met als gevolg dat klanten vaak de dupe zijn en voor vervelende verrassingen komen te staan.

Beide partijen zullen hun argumenten woensdagavond kenbaar maken tijdens een overleg van de Tweede Kamer met staatssecretarissen Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Fred Teven van Justitie. Tijdens het overleg staat het armoede- en schuldenbeleid bovenaan de agenda.

Dinsdag al pleite de branchevereniging van incassobureaus voor zo’n keurmerk, die moet gaan helpen om het kaf van het koren te scheiden. Op dit moment is het zo dat iedereen in ons land een eigen incassobureau kan beginnen. Er zijn dan ook weinig regels en daardoor ontstaan vaak malafide praktijken.

De bel gaat, je doet open en er staat een deurwaarder voor je neus! Het is iets waar niemand op zit te wachten en het schijnt zelfs dat vele mensen met schulden in hun dromen ’s nachts geregeld bezoek krijgen van een deurwaarder. Een schuld hebben is niet goed maar het kan gebeuren. Aan jouw de taak om het niet zo ver te laten komen dat er een deurwaarder aan te pas moet komen.

Een deurwaarder komt pas in actie als een schuldeiser naar de rechter is gestapt en gelijk heeft gekregen. Een deurwaarder op iemand af sturen is een van de mogelijkheden die een schuldeiser heeft maar voor de schuldenaar is het zeker niet de meest prettige. Als er een deurwaarder op je stoep staat dan moet je het bedrag betalen wat je de schuldeiser nog schuldig bent maar ook de extra kosten die zijn gemaakt om het bedrag te vorderen zullen op jouw verhaalt worden.

Openbare verkoop
Als er toch een deurwaarder op je stoep staat, komt hij in eerste instantie melden dat je het geld toch echt moet betalen. Het beslag leggen op inkomen en/of spullen gebeurd zelden bij zijn eerste bezoek. Wel kan het zijn dat er direct een lijst wordt gemaakt met spullen die hij bij een tweede bezoek in beslag gaat nemen. Als het zover komt worden de spullen binnen vier weken openbaar verkocht. De opbrengt wordt gebruikt om de schuldeiser af te betalen.

Bed, kleren eten en drinken
Bij zo’n openbare veiling ben je helemaal overgeleverd aan de potentiële kopers. Als jouw favorieten beeldjes collectie, duizenden euro’s waard zijn is de kans aanwezig dat het uiteindelijk verkocht zal worden voor een paar honderd euro. De hoogste bieder wordt letterlijk de nieuwe eigenaar en daar kun je op dat moment niks aan doen. De deurwaarder heeft de macht om zelf te kiezen welke spullen er geveild zullen worden. Het enige wat hij moet laten staan is het bed, de kleren die iemand aan heeft en voedsel voor een maand.

Gooi niet je eigen glazen in
Probeer dus altijd een betalingsregeling te treffen met de schuldeiser. Als je het op een deurwaarder aan laat komen ben je altijd meer kwijt en het is dus zelfs mogelijk dat je dierbare bezittingen kwijtraakt.
Ga altijd het gesprek aan en doe geen domme dingen zoals de deur barricaderen, je verstoppen of ergens onderduiken. De deur zal uiteindelijk met behulp van de politie gewoon los gemaakt worden en ook die kosten zijn weer voor jouw.

Er is weinig bruikbare informatie over het terug krijgen van geld bij een onterechte incasso. Er zijn verschillende middelen waar naar gegrepen kan worden. Welk middel u het best kunt gebruiken hangt af van de termijn van de incasso en het moment waarop u het geld terug wilt krijgen.

Als u binnen 56 dagen na de incasso u geld terug probeert te krijgen dan zou een simpel telefoontje naar uw bank genoeg moeten zijn. In tegenstelling tot veel foute informatie is het ook na die termijn van 56 dagen nog steeds mogelijk om een onterechte incasso ongedaan te maken.

Tot maar liefst 13 maanden na de transactie kunt u een zogeheten MOI-procedure starten. Zo’n procedure is super handig voor consumenten maar de banken moet hier natuurlijk ook zelf van op de hoogte zijn en dat is helaas in lange niet alle gevallen het geval. De bank is namelijk de enige die kan nakijken of het om een geldige machtiging gaat.

Er lijkt geen einde te komen aan de reeks van incidenten waarbij deurwaarders steeds vaker de dupe zijn omdat ze de boodschapper zijn van slecht nieuws.

Eind vorige maand werd er een man uit Ruinerwold aangehouden omdat hij probeerde een deurwaarder te raken met een baksteen. Ook komt het nogal eens voor dat mensen snel op de vlucht slaan als er een deurwaarder voor de deur staat. Nee, het wordt er voor deurwaarders niet makkelijker op. Steeds meer mensen komen in financiële problemen en weten zich geen raad meer en besluiten domme dingen te doen.

Het nieuwste incident vond plaats in Voorburg waar een 42-jarige gerechtsdeurwaarder op bezoek ging bij een 45-jarige inwoner van de eerder genoemde plaats. Toen beide een heftige discussie kregen over de inboedel van de inwoner van het pand, besloot de man de deurwaarder een krachtige duw te geven. Hoewel de deurwaarder zich nog net kon vastgrijpen aan de trapleuning liep de man toch lichte verwondingen op omdat de man hem daarna hardhandig vastpakte.

Hierop besloot de deurwaarder aangifte te doen waarop de politie de man aanhield en een proces-verbaal tegen de verdachte opmaakte. Door de aangifte van zware mishandeling heeft de man nu meer problemen dan slechts financiële maar dat is helemaal aan hemzelf te danken.

Inwoners van de Provincie Flevoland hadden in 2012 de meeste schulden van ons land. Het aantal vorderingen ten opzichte van andere provincies lag maar liefs drie maal hoger. Het nieuws werd naar buiten gebracht door incassobureau Lindorff, dat een eigen onderzoek hield en zo tot deze bevindingen kwam.

Op de tweede plaats staat de provincie Limburg en de top 3 wordt afgesloten door de provincie Zuid-Holland. In 2011 lag de schuldenlast in Flevoland zelfs 50 procent hoger dan het landelijke gemiddelde. Ook is Flevoland de provincie waar het aantal nieuwe schulden het snelste groeit.

Een woordvoerder van Lindorff liet weten dat de nummer 1 positie van Flevoland vooral te maken heeft met de slechte economische omstandigheden in de jongste provincie van ons land. “In Flevoland ligt de werkloosheid hoger en het inkomen lager dan in de rest van Nederland.” De bevindingen van Lindorff komen niet helemaal uit de lucht vallen. Recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek wezen al uit dat er vorig jaar in Flevoland relatief veel mensen in de schuldsanering terechtkwamen. Maar liefst 222 personen per honderdduizend inwoners.

Mensen die in Gelderland, Utrecht en Friesland wonen, staan er financieel veel beter voor. Inwoners van deze provincies hebben gemiddeld tussen de dertig en zestig procent minder schulden.

Het aantal spookburgers in ons land is opnieuw gestegen. Het CBS bracht nieuwe cijfers naar buiten na vragen van RTL Nieuws. Een deel van de mensen is verhuist naar het buitenland zonder het door te geven aan de gemeente.

Helaas wordt het ook steeds vaker gebruikt voor frauduleuze zaken. Mensen schrijven zichzelf uit het gemeente register om zich vervolgens nergens aan te melden. Spookburgers zijn vaak mensen die schulden hebben maar ook wordt het veelvuldig gebruikt om de belasting te ontduiken. Uit een inventarisatie gemaakt door RTL nieuws bleek de schade die jaarlijks door spookburgers wordt veroorzaakt rond de 100 miljoen euro te liggen.

Aantal blijft stijgen
In 2012 kwamen er maar liefst 32.000 spookburgers bij wat het totale aantal op 427.304 brengt. Nog nooit steeg het aantal zo snel als afgelopen jaar en de zorgen over deze als maar groeiende groep zijn dan ook groot. Het aantal verhuizingen naar het buitenland, waarbij het nieuwe adres niet wordt doorgegeven neemt steeds meer af en het aantal gevallen waarbij het om fraude gaat neemt alleen maar toe.

Meer macht gemeente
Ook zijn er veel spookburgers die onvindbaar zijn voor de belastingdienst maar wel iedere maand een uitkering van het UWV ontvangen. Gemeente hebben sinds vorig jaar wel meer macht om gegevens te kunnen controleren zodat fraudeurs sneller tegen de lamp lopen. Amsterdam kende in 2012, 85.000 spookburgers en is daarmee de absolute koploper van ons land.

In Hilversum heeft een oplettende deurwaarder vorige week in een woning een hennepkwekerij ontdekt. Het huis dat gelegen is op het Comeniushof werd rond half 1 bezocht door een deurwaarder, die al vrij snel door had dat er iets niet in de haak was.

De zaak is overgenomen door de recherche die een onderzoek is gestart. De 240 plantjes en randapparatuur die in de woning werden aangetroffen zijn vernietigd door de opruimingsdienst. De woning werd blijkbaar al enige tijd niet meer bewoond en er zijn ook nog geen personen aangehouden.