Menu
Bedrijfsvoering / Financiële dienstverlening / Incassobureau

Schakel deurwaarder in als de klant niet betaalt

Elke ZZP’er heeft er (helaas) mee te maken; klanten die ook na talloze herinneringen en aanmaningen hun nota niet of veel te laat voldoen. Ook telefoontjes zorgen niet voor betaling. Frustrerend, want behalve het feit dat je je geld niet hebt, gaat er ook heel veel tijd in zitten. Tijd die je beter kunt besteden aan je corebusiness. Wie wil worden ontzorgd en op professionele wijze geld wil laten incasseren, die schakelt een deurwaarder in.

Zet afspraken op papier

ZZP’ers kunnen door wanbetalers behoorlijk in de problemen komen. ZZP’ers zijn afhankelijk van de uren die ze in rekening gebracht hebben. Blijft betaling uit, dan kan dat verstrekkende gevolgen hebben en kan een ZZP’er – zeker een starter zonder financiële buffer- in ernstige problemen raken.

Zelfstandigen Zonder Personeel die dit willen voorkomen, zorgen in elk geval voor een duidelijk debiteurenbeleid. ZZP’ers vertrouwen te vaak op blauwe ogen van de klant en opdrachten worden nog veel te vaak niet op schrift gesteld en dus mondeling aangegaan. Mocht er een barst ontstaan in de band met de opdrachtgever en die besluit niet of te laat te betalen, dan is de ZZP’er vaak het haasje. Er staat namelijk niets op papier en is er door de ZZP’er dus niets hard te maken. Moeilijk hoeft het op papier zetten van afspraken niet te zijn, want er staan op internet talloze voorbeelddocumenten. Met een document op zak, sta je als ZZP’er sterker.

Lastig om contact te zoeken

ZZP’ers vinden het als een klant niet of te laat betaalt vaak lastig om contact te zoeken en om op betaling aan te dringen. Hoewel dat ook niet leuk is, is het wel bittere noodzaak en bovendien: zijn niet-betalende klanten eigenlijk wel klanten? Heb je herinneringen en aanmaningen gestuurd maar staat er nog steeds niets op je rekening? Dan wordt het de hoogste tijd voor het incassotraject, al dan niet met tussenkomst van een rechter.

Betalingstermijn

ZZP’ers krijgen vaak buikpijn van de vraag of ze wel of niet een deurwaarder in moeten schakelen. Ze denken aan de band die ze hebben met de niet-betalende klant en beseffen dat als de deurwaarder aan het werk gaat, er geen relatie meer is. Wacht je echter te lang, dan wordt de kans dat de nota alsnog voldaan wordt steeds kleiner. Hoewel er een wettelijke betalingstermijn bestaat van dertig dagen, betalen Nederlandse bedrijven vaak later: binnen 77 dagen. Is een factuur na negentig dagen nog niet voldaan, dan geldt dat als het ideale moment om een deurwaarder in te schakelen. Hoe sneller je laat incasseren, hoe sneller je kunt beschikken over je geld. Je verdiende geld.

En wat betreft die relatie met je klant met wie je zo goed op kon schieten; wat heb je als ZZP’er aan een klant die zijn rekening niet betaalt? De vraag die je jezelf moet stellen is of je überhaupt wel een relatie wilt met een klant die afspraken aan zijn laars lapt. Tenslotte: het inschakelen van een deurwaarder is zeker niet altijd een dure aangelegenheid. Er zijn talloze mogelijkheden om de kosten alleszins acceptabel te houden.