Menu
Financiële dienstverlening / Incassobureau

Aantal spookburgers opnieuw gestegen

Het aantal spookburgers in ons land is opnieuw gestegen. Het CBS bracht nieuwe cijfers naar buiten na vragen van RTL Nieuws. Een deel van de mensen is verhuist naar het buitenland zonder het door te geven aan de gemeente.

Helaas wordt het ook steeds vaker gebruikt voor frauduleuze zaken. Mensen schrijven zichzelf uit het gemeente register om zich vervolgens nergens aan te melden. Spookburgers zijn vaak mensen die schulden hebben maar ook wordt het veelvuldig gebruikt om de belasting te ontduiken. Uit een inventarisatie gemaakt door RTL nieuws bleek de schade die jaarlijks door spookburgers wordt veroorzaakt rond de 100 miljoen euro te liggen.

Aantal blijft stijgen
In 2012 kwamen er maar liefst 32.000 spookburgers bij wat het totale aantal op 427.304 brengt. Nog nooit steeg het aantal zo snel als afgelopen jaar en de zorgen over deze als maar groeiende groep zijn dan ook groot. Het aantal verhuizingen naar het buitenland, waarbij het nieuwe adres niet wordt doorgegeven neemt steeds meer af en het aantal gevallen waarbij het om fraude gaat neemt alleen maar toe.

Meer macht gemeente
Ook zijn er veel spookburgers die onvindbaar zijn voor de belastingdienst maar wel iedere maand een uitkering van het UWV ontvangen. Gemeente hebben sinds vorig jaar wel meer macht om gegevens te kunnen controleren zodat fraudeurs sneller tegen de lamp lopen. Amsterdam kende in 2012, 85.000 spookburgers en is daarmee de absolute koploper van ons land.