Rubriek

Nieuws

Rubriek

Zowel grootzakelijke bedrijven als MKB en ZZP’ers laten vaak geld liggen als het aankomt op de energienota. Veel bedrijven vergelijken de energiemarkt niet goed. Vergelijken is dan ook een tijdrovende klus. Dit komt met name door het grote aantal leveranciers en de diversiteit in terminologie die wordt gehanteerd. Veel bedrijven besteden energie uit aan een adviseur of collectief. Er is dan een risico dat je alsnog teveel betaalt. Dit is onnodig. Zakelijk energie vergelijken en afsluiten is sinds enkele maanden eenvoudig en zelf te regelen, voor de gehele zakelijke markt.

Minder.nl is een zakelijke energievergelijker. Binnen 2 minuten wordt duidelijk welke energieleverancier de beste deal heeft voor uw specifieke situatie. Zowel grootzakelijke als kleinzakelijke bedrijven kunnen hier terecht om zakelijke energie te vergelijken.

Collectieven nog niet scherp genoeg

Collectieven, die bedrijven veelal telefonisch benaderen met een aanbod, lijken aantrekkelijk en zijn dat vaak ook ten opzichte van het traditionele energiecontract. Echter, onderzoek wijst uit dat er meer kosten bespaard kunnen worden door gebruik te maken van het aanbod op een online vergelijkingswebsite. Rob Leek van Minder.nl: “We hebben een benchmark gedaan tussen ons aanbod en die van een aantal MKB-collectieven. Wat we zagen is dat ons aanbod minimaal 10% en in veel gevallen zelfs 20 tot 30% voordeliger is dan die van een MKB-collectief.”

Voor een compleet aanbod wordt er gewerkt met de bekende, maar ook met nieuwe en internationale energieleveranciers. Niet alleen prijzen, maar ook voorwaarden worden met elkaar vergeleken. Het is een transparant overzicht van alle kosten, zoals levering, netbeheer en belasting. Dus geen vervelende verrassingen achteraf. Bovendien is Minder.nl onafhankelijk. “Ons belang ligt niet bij een contract met een bepaalde leverancier, maar bij een tevreden klant die minder gaat betalen voor energie.”

Huidige contract openbreken en overstappen?

Een energiecontract is bindend en contractbreuk kan een forse boete tot gevolg hebben. Het openbreken van een contract is daarom vaak onverstandig. Echter, in een markt met zeer lage tarieven kan het wel degelijk interessant zijn om het contract open te breken. Op dit moment staat de markt historisch gezien op een zeer laag niveau, waardoor er toch vaak een voordeel te behalen is. Een nieuw energiecontract kan voor een dusdanige besparing zorgen, dat de boete snel terug is verdiend. Minder.nl heeft onderzoek gedaan of het openbreken van een energiecontract kan lonen: veel meerjarige contracten, die zijn afgesloten voor juli 2015, hebben ruimte voor besparing. Een boete zou binnen één jaar moet worden terugverdiend. Voor veel ondernemers is het anders niet interessant.

Een willekeurig voorbeeld van een bedrijf met een 2-jarige contract:
Gesloten eind 2014 voor de contractperiode 2015-2016.
Een verbruik van 50000 kwh electricteit en 10000 m3 gas.
Rekening houdend met verrekening van de boete levert het openbreken en overstappen, in het lopende contractjaar, alsnog een financieel voordeel op van 12% van de jaarkosten!

Het advies is om, alvorens een contract open te breken, de voordeelberekening goed te laten testen. Dit om rompslomp te voorkomen. Er zijn zeer goede tools beschikbaar om dit voordeel voor u te berekenen. Minder.nl helpt u hier graag bij.

Zelf grip hebben en houden

Energie zakelijk vergelijken en het afsluiten van het contract voor uw MKB energie of grootzakelijke energie is nu iets dat u als bedrijf eenvoudig zelf in de hand hebt. Dit geldt eveneens voor ZZP’ers. Stilzwijgende verlengingen bestaan niet langer meer, als u uw contract afsluit via Minder.nl. “U krijgt ruimschoots voor contractafloop informatie over eventuele beëindiging en de beste energieaanbiedingen voor dat moment, voor uw situatie.”

Kies nu ook voor de beste energiedeal en vergelijk in slechts enkele minuten vele leveranciers. Wilt u graag dat we met u meekijken? Neem contact met ons op en wij zoeken het voor u uit. Ons doel is de marktwerking in de energie een handje te helpen, door de zakelijke gebruiker bewuster te maken van de mogelijkheden te besparen op de energietarieven en de beste aanbiedingen uit de markt te tonen. Ons motto: minder moeite en minder kosten voor een zakelijk energiecontract

IT Service Management, ook wel ITSM, is niet meer weg te denken in het hedendaagse IT-landschap. De uitdaging is om uw organisatie zodanig in te richten dat servicemanagement optimaal tot zijn recht komt. Hierna leest u hoe u ITSM op een gestructureerde manier vorm geeft.

De 7 stappen
Het 7-stappenmodel van Mproof geeft richting aan succesvol IT service management.

Achtereenvolgens doorloopt uw organisatie de volgende fases:

 1. Proceskeuze:
  Keuze van de juiste processen die passen bij de doelstellingen van uw bedrijf
 2. Rolverdeling:
  Definiëren van functionele rollen en verantwoordelijkheden voor de operationele invulling
 3. Procedures:
  Blauwdruk voor de inrichting van Clientele ITSM
 4. Tooling:
  Inrichting van out of the box ITIL- en ISM-processen
 5. Werkinstructies:
  Vastlegging van activiteiten, rollen en gebruik van Clientele ITSM
 6. Kennis en vaardigheden:
  Overdracht van kennis en vaardigheden door middel van training
 7. Communicatie en gedrag:
  Bevordering van teamwork door middel van coaching

Intensieve begeleiding
De volgorde van deze zeven stappen is het resultaat van jarenlange ervaring met de implementatie en integratie van IT-structuren. Gedurende het hele traject ondersteunen onze ervaren experts u en uw medewerkers door middel van training en coaching. Gaandeweg het traject reken mensen vertrouwd met de materie, waardoor ITSM ook na ons vertrek geborgd wordt.

Meer weten? Check Mproof.com

‘Mensen willen wel veranderen maar ze willen niet veranderd worden’. Een bekend gegeven! Waarom verzanden dan toch zoveel verandertrajecten in een stroperig geheel? Om dat te snappen is inzicht nodig in het gedrag van mensen. Iets waar binnen Lean leiderschap veel aandacht voor is.

Daar sta je dan als projectleider van een ambitieus Lean verandertraject. Je bent goed voorbereid en je hebt je volledig verdiept in de casus. In je hoofd heb je al nagedacht over de tools die je kunt inzetten en je bent klaar voor de kickoff van het project. Je hebt er zin in!

Maar tijdens de startbijeenkomst gaat het mis. Iedereen zit zwaar in de weerstand en medewerkers begrijpen niet waarom dit project zo nodig van start moet. “We hebben wel wat beters te doen!” Jouw pogingen om de mensen te overtuigen van het nut en noodzaak leiden tot niets. Zwaar gefrustreerd beëindig je de vergadering.

Wat ging hier mis?
Verplaats jezelf eens in de medewerker en stel jezelf de volgende vragen:

 • Begrijpen medewerkers waarom de verandering nodig is; is er een ‘burning platform’?
 • Heb ik medewerkers vooraf tijdig betrokken bij het project?
 • Sta ik open voor het moeten aanpassen van mijn plannen?
 • Toon ik het juiste voorbeeldgedrag?
 • Wil ik niet te snel?

Het begeleiden van een verandertraject is meer dan het toepassen van een set technische tools. In de trainingen van UNC Plus Delta leer je alles over zowel de harde als zachte aspecten van een succesvol verandertraject: Effect = Kwaliteit x Acceptatie

Breng binnen een jaar 200 kandidaat werknemers naar team Werk. Dat was de uitdaging waar het team Participatie van Werkse! voor stond. Door de introductie van Lean heeft het team grote stappen kunnen zetten. UNCplusdelta, expert op het gebied van Lean, hielp Werkse! bij de juiste aanpak.

Werkse! begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het zoeken naar een passende baan. De doelstelling om 200 mensen binnen een jaar aan werk te helpen, noodzaakte de organisatie om efficiënter te werken. Lean is hier bij uitstek de methode voor, doordat het zich focust op een maximale toegevoegde waarde met een minumum aan inspanning en kosten.

Klantwaarde
Vertaald naar de situatie bij Werkse! betekende dit dat er kritisch werd gekeken naar de activiteiten van de consulenten. Welke moesten zij zelf uitvoeren en welke konden beter worden overgedragen aan bijvoorbeeld re-integratiebedrijven. Ook werd de vraag gesteld welke bijdrage de kandidaat werknemers zelf konden leveren.

Resultaten
Een van de concrete resultaten van de toepassing van Lean waren de weekstarts. Tijdens dag- of weekstarts bespreken medewerkers, in dit geval de consulenten, in maximaal 10 minuten de doelen voor de komende week en worden de resultaten van afgelopen week doorgenomen. Tevens wordt bepaald hoe niet behaalde doelen komende week wél worden gehaald.

Team participatie van Werkse! heeft duidelijk een omslag naar Lean werken gemaakt. Met enthousiasme werken zij aan het steeds ‘leaner’ maken van hun organisatie!

Terwijl sommige mensen rijk geboren worden zoals de Rothschild of Brenninkmeijer families, kan gezegd worden dat self-made miljonairs het grootste gedeelte vormen van rijke Nederlanders. Net als in elk ander land ter wereld, vragen mensen zich af waarom de rijken steeds rijker worden en de armen, nouja, steeds armer worden. Sterker nog, er zit zo’n groot gat tussen de rijken en armen dat een groot aantal sociologen en marktanalisten hun hele leven besteden aan het onderzoeken van dit verschil tussen rijk en arm. Er is echter een ding wat alle rijke mensen gemeen hebben vergeleken met de gemiddelde consument, namelijk een compleet andere manier van denken.

De rijken zijn altijd in controle
Ondanks dat een écht rijk persoon advies van een expert zal inschakelen in het geval dat ze onzeker zijn hoe te handelen in welke situatie dan ook, zullen ze nooit de controle over hun financiën over geven aan derden. Natuurlijk zullen ze raad en advies van experts vragen, op welk gebied dan ook, maar de daadwerkelijke beslissing zullen zij altijd maken. Bijvoorbeeld, een rijk persoon die aan het kijken is hoe deze zijn of haar portfolio kan diversifiëren, zal zijn opties bespreken met een expert zoals Kenneth Fisher, een Amerikaanse financiële goeroe, ook actief op de Nederlandse markt.

Het verschil tussen sparen en investeren kennen
Terwijl sommige mensen het een risicofactor noemen, is de realiteit dat een rijk persoon weet dat spaargeld niet snel genoeg groeit om nog veel rijker van te worden. Iemand met een rijke mindset is niet bang om te investeren, soms enorm grote bedragen, met als doel om zijn of haar geld te zien groeien. Iemand met een gemiddeld inkomen is uit angst vaak terughoudend om zijn spaargeld te investeren. Noem het een angst voor risico’s als je wil, een rijk persoon is vaak niet bang om veel in te zetten aangezien zij weten dat er meer geld te verdienen valt. Kijk maar naar de vele voorbeelden van rijke mensen die alles verloren zijn, maar middels een comeback nog rijker zijn geworden dan voor de terugval.

Het vermogen om lange termijn doelstellingen te bepalen
Eén ding dat rijke mensen, die nog rijker willen worden, vaak gemeen hebben is het aangeboren talent  om toe te werken naar lange termijn doelstellingen. Slechts enkele individuen zijn rijk geworden met een “snel rijk worden” methode, tenzij ze natuurlijk de loterij hebben gewonnen. De meeste extreem rijke mensen zijn erg geduldig. Ze weten dat alles dat het waard is om te bezitten, het ook waard is om voor te werken. Rijkdom is een van die dingen. Ben je van plan om echte rijkdom op te bouwen, wees dan bereid om offers te maken op de weg naar rijkdom. Kortetermijndoelstellingen zijn een belangrijk onderdeel, maar deze zullen vrijwel nooit de echte rijkdom bezorgen waarnaar je op zoek bent.

Mocht je dus op zoek zijn naar échte rijkdom, begin dan ook te denken als de écht rijken. Leer jezelf aan om succesvol te denken, en je zult erachter komen dat je daadwerkelijk succesvol kunt worden. In een notendop is dit een van de redenen waarom rijken steeds rijker worden, en de armen steeds armer.

Recent is er door Memory Research een onderzoek gedaan onder studenten en starters die een technische opleiding hebben. Daarbij ging het onderzoek vooral over uitzendbureaus en detacheringsbureaus. In dit artikel bespreken we de meest opvallende resultaten.

Wie zijn de beste?
Laten we eerst het verschil tussen een uitzendbureau en een detacheringsbureau benoemen. Een uitzendbureau heeft mensen in dienst maar zendt mensen ook tijdelijk uit, een detacheringsbureau heeft echter alleen maar mensen in dienst. Uit het onderzoek blijkt dat Randstad het favoriete uitzendbureau is van de meerderheid, terwijl bij de detacheringsbureaus Brunel het beste scoort.

Opvallende resultaten
In de uitslag van het onderzoek is er verschil tussen mannen en vrouwen te zien. Qua uitzendbureaus hebben beiden dezelfde nummer één, namelijk Randstad. Mannen hebben echter Tempo-Team op twee staan, terwijl bij vrouwen YoungCapital de tweede plaats bezet. Bij detacheringsbureaus is zelfs de nummer één verschillend. Mannen kiezen het liefste voor Brunel, terwijl vrouwen de voorkeur geven aan Yacht.

Opleidingsniveau
Er is ook gekeken naar het opleidingsniveau van de respondenten. Daarbij is het opvallend dat Randstad bij elk opleidingsniveau de voorkeur geniet. Ook hier is er bij de detacheringsbureaus wel verschil te zien. Yacht is de favoriet van wo’ers en Brunel geniet de voorkeur van hbo’ers. Mbo’ers gaan dan weer het liefst naar Randstad Techniek.

Waarom ergens anders naar toe?
Tijdens het onderzoek zijn nog meer onderwerpen aan bod gekomen. Zo is er onderzocht wat de redenen zijn om ergens anders te gaan werken. De belangrijkste reden voor de meeste ondervraagden om over te stappen heeft te maken met persoonlijke ontwikkeling. Vrijwel iedereen vindt het belangrijk dat je jezelf als persoon kunt ontwikkelen binnen het bedrijf en dat je daar ook tijd en ruimte voor krijgt. Er zijn, op basis van het onderzoek, echter nog veel meer redenen te noemen waarom mensen graag zouden willen overstappen. Daarbij kunnen we denken aan de inhoud van je functie, de hoogte van je salaris, je collega’s en natuurlijk de mogelijkheden om binnen het bedrijf door te groeien en promotie te maken.

Bedrijfsuitje zeilen ? Van Klipper tot Skutsje en van een Tjalk tot een Botter. Beleef uw volgende bedrijfsevent op een mooi zeilschip op het water! Wij hebben diverse arrangementen voor u samengesteld, zodat jullie een heerlijke onbezorgde dag tegemoet gaan! Uiteraard maken wij ook graag een programma op maat.

Op www.bedrijfsuitjeszeilen.nl vindt u 42+ heerlijke zeilarrangementen voor u en uw hele team! Om u een indicatie te geven heb ik 5 arrangementen voor u uitgelicht.

Voordelen van deze website

 • Gratis locatie advies
 • Vergaderlocaties met de beste prijs-kwaliteit
 • Cadeaupunten bij uw boekingen
 • Exclusieve vergader aanbiedingen
 • 100% hospitality
 • Complete vergaderarrangementen

Benieuwd, bekijk hier het totaalaanbod www.bedrijfsuitjeszeilen.nl

Kunnen wij u helpen met het zoeken en boeken van uw strandfeest? Bel dan gratis 088-5405850 voor hulp en advies van onze vrijetijdsspecialisten. Wij zijn van ma-do bereikbaar van 09.00 – 22.00 uur, vrijdag van 09.00 – 17.30 en zat-zon van 10.00-14.00 uur.

Met hartelijke groet,

Lynn Kraaijeveld
Zakelijk.nl

Situatieschets
De tijd van de alwetende verkoper, accountant of technicus is voorbij. Via het internet vindt elke klant met een minimale inspanning en een beetje hulp van een zoekmachine, vrijwel alle info die hij of zij hebben wil. Sociale media en peergroepen versterken dit effect nog. Vandaag regelen de meeste particulieren dan ook vlotjes zelf hun zaken. Tot ze plots toch een keer hulp nodig hebben en een help- of infodesk contacteren.

Frustratie aan beide zijden
Op dat ogenblik verwachten ze opnieuw een stap voor stap begeleiding van de assistent aan de andere zijde. Wanneer ze dan in plaats daarvan een stappenplan krijgen aangereikt om ook hier zelf aan de slag te gaan zijn ze daar niet altijd even gelukkig mee. Degene aan de helpzijde weet daarbij ook niet altijd of zijn tips daadwerkelijk tot een goede oplossing hebben geleid.

Kwalitatieve oplossingen aanreiken
Bedrijven of dienstencentra die met dit probleem geconfronteerd worden, doen er goed aan de oplossing te zoeken in de vorm van een permanent geupdated CRM, die op haar beurt gevoed wordt door een gestroomlijnde interne communicatie als onderdeel van hun procesmanagement. Op die manier krijgt de klant altijd de best mogelijke service en de nieuwste feiten en zelfhulptips gepresenteerd. Degene die deze dienstverlening aanbiedt weet zich gesteund door een volledig team en weet dat hij de klant echt vooruit helpt. Dergelijke processen kunnen uiteraard intern worden uitgetekend en de bijhorende database kan eveneens door eigen personeel worden opgezet en bijgehouden. Een andere mogelijkheid is het uitbesteden van dit onderdeel aan een gespecialiseerde firma. Exemplarisch in dit veld is bijvoorbeeld Brunel, maar bedrijven die deze oplossing overwegen kunnen hiervoor terecht bij meerdere bedrijven.

Het lekkere weer is weer in opkomst, tijd voor een leuk bedrijfsuitjes! Benieuwd wat de meest geboekte uitjes in april zijn, bekijk ze hier!

ALL-IN Strandfeest in Scheveningen – leuke activiteit, BBQ en drankjes
Gegarandeerd plezier en alles is geregeld! Geniet met uw collega’s van een heerlijk uitje op het strand van Scheveningen. Kies een leuke creatieve workshop of strand activiteit uit geheel naar eigen keuze. Wanneer jullie terugkomen van het strand zorgen wij voor hete kolen op de BBQ

Review: “Wij hebben allemaal zeer naar ons zin gehad. Goede communicatie met duidelijke afspraken. Het Power Kiten is door iedereen heel erg leuk gevonden. De BBQ was goed verzorgt en de service uitstekend. Een mooie locatie voor een gezellig groeps feest.” Aldus R. Keng

Klik hier voor meer informatie of een vrijblijvende offerte.

Bedrijfsuitje

HomeZeilenSportief Zeilen
De Nachtmerrie van het Bloedwief – In Utrecht Zeilen met collega’s
Een avondje zeilen op een botter op de vroegere Zuiderzee. Een avontuur op De Nachtmerrie van het Bloedwief van Spakenburgse Botterverhuur.

Dit Zeil arrangement is inclusief

 • Huur schip
 • Catering: barbecue, onbeperkt consumpties
 • Servicekosten
 • Schippersborrel

Klik hier voor meer informatie of een vrijblijvende offerte.

Bedrijfsuitje

Kleiduiven schieten in midden Nederland – SUPER groepsuitje
SUPER groepsuitje in het midden van het land. U wordt ontvangen in ons restaurant met koffie en wat lekkers. De begeleiders begeleiden jullie vervolgens naar de schietbaan waar u gaan Kleiduiven schieten en Rifle schieten. Als afsluiting serveren wij een heerlijke Polderlunch.

Review: “Wij zijn met ons team gaan kleiduifschieten, short distance en long distance schieten. De instructrice Linda was erg vriendelijk en leuk in de omgang. De uitleg die in het Engels gedaan moest worden was goed en we hebben erg genoten van onze tijd bij Dorhout Mees. De atmosfeer was erg goed en raden anderen dan ook aan om dit arrangement te nemen.”

Klik hier voor meer informatie of een vrijblijvende offerte.

Kunnen wij u helpen met het zoeken en boeken van uw bedrijfsuitje? Bel dan gratis 088-5405850 voor hulp en advies van onze vrijetijdsspecialisten. Wij zijn van ma-do bereikbaar van 09.00 – 22.00 uur, vrijdag van 09.00 – 17.30 en zat-zon van 10.00-14.00 uur.

Met recreatieve groet,

Lynn Kraaijeveld
Zakelijk.nl