Enkele jaren geleden werd Lean management geïmplementeerd binnen Werkse!, een bedrijf dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een plaats op de reguliere arbeidsmarkt begeleidt. Dat Lean ook buiten productieomgevingen succesvol kan zijn, bewijzen de ervaringen in deze case.

Doorstroom
De doorstroom van kandidaat-werknemers naar de arbeidsmarkt kun je vergelijken met de productielijn in een fabriek. Dus heb je ook binnen dit proces te maken met waarde toevoegende – en niet waarde toevoegende activiteiten. Of om in Lean termen te blijven: Value Added (VA) en Non Value Added (NVA). Om het proces soepel te laten verlopen werd onderzocht hoe consulenten van Werkse! hun werk inrichtten.

Focus op de klant
De weekstart bleek hiervoor een handig hulpmiddel. Hierbij werd focus gelegd op de belangrijkste doelstelling: doorstroom naar werk. Daarbij bleek dat consulenten nog veel zaken zelf regelden, terwijl er instanties bestaan die dat prima (en misschien wel veel beter) konden doen. Pure verspilling! Nu worden in bijzondere situaties veel vaker dergelijke bedrijven ingeschakeld, waardoor de klant (de kandidaat-werknemer) hier direct de vruchten van plukt.

Binnen Werkse! is men ervan overtuigd dat de noodzaak om het werk slimmer te organiseren nog steeds aanwezig is. Een teamleider zegt hierover: “De mensen van UNC Plus Delta hebben ons prima geholpen bij het helder krijgen van het verbeterpotentieel. Wij gaan nog wel even door met Lean!”

Redacteur

Comments are closed.