Menu
Financiële dienstverlening / Incassobureau

Meer rechten voor slachtoffer

Slachtoffers van misdrijven moeten in de rechtzaal mee kunnen praten over een passende straf voor de dader(s). Dat wil Staatssecretaris Fred Teeven die op dze manier het spreekrecht van slachtoffers wilt uitbreiden. De maatregel was ook al opgenomen in het regeerakkoord.

De Staatssecretaris die vindt dat de rechten van slachtoffers de afgelopen jaren dermate zijn aangetast dat dit een stap in de juiste richting is. Ook kan het meepraten helpen bij de verwerking van het misdrijf.

Uiteindelijk blijft het laatste woord aan de rechter en de kans dat de straf in de ogen van een slachtoffer te laag uitvalt is natuurlijk aanwezig. Dit kan weer tot teleurstellingen leiden en daar ligt weer een rol voor slachtofferhulp en het openbaar Ministerie om een slachtoffer zo goed mogelijk op een zitting voor te bereiden.

Een ander stokpaardje van de Staatssecretaris is dat het in de toekomst voor verzekeraars makkelijker moet worden om de schade op de dader te verhalen. Om hier een goede oplossing voor te bedenken wordt er op dit moment onderzocht of Slachtofferhulp Nederland, het Schadefonds Geweldsmisdrijven en het Centraal Justitieel Incasso Bureau kunnen worden samengevoegd tot één slachtofferdienst.