Menu
Bedrijfsvoering

Rokende werknemers helpen

Vrijwel iedereen kent in zijn bedrijf het probleem van rokende werknemers. Sommige mensen zijn zo aan hun ‘genot’ verslaafd dat ze meerdere keren per dag het niet kunnen laten om een sigaretje of shagje op te steken. Dat valt bij andere werknemers vaak weer verkeerd, omdat zij soms als ex-verslaafde zo weinig mogelijk in de verleiding willen komen om weer in hun oude gewoonte te vervallen en anderen vinden het ronduit vies.

Ook kan deze laatste groep bezwaar aantekenen tegen het roken in hun omgeving, want wettelijk hebben zij het volste recht om in een rookvrije ruimte te kunnen werken.

Cursussen stoppen met roken
Gelukkig is het probleem om van de rookverslaving af te komen in de medische hulpverleningswereld al lange tijd onderkend. Diverse instellingen en particuliere hulpverleners bieden hun mogelijkheden op dit terrein aan. U kunt als werkgever de rokers hierop wijzen en u kunt dit ook stimuleren door zelf contact te zoeken met een aanbieder van zo’n cursus en de rokers hiermee in contact brengen. Op de website van Stivoro staat uitgebreide informatie over de mogelijkheden.

Beperkte gelegenheid voor roken

Helaas kan men niet rekenen op een 100% slagingskans bij een cursus om van het roken af te komen. Bovendien zal het een aantal mensen niet lukken om definitief van hun verslaving af te komen en vervallen ze na een korte niet-rookperiode toch weer in hun oude gewoonte. Voor deze groep zou u het inrichten van rookcabines kunnen overwegen. Op die manier kunt u als werkgever beide partijen, de verstokte rokers en de principiële niet-rokers, tegemoetkomen.

Andere oplossingen
Het hoofddoel blijft het stoppen met roken. Naast de bovengenoemde mogelijkheden kunt u ook nog denken aan:

* inschakelen ex-rokers ter ondersteuning van de mensen die van het roken af willen
* een tegemoetkoming in de kosten voor een cursus stoppen met roken
* het bieden van een gezond alternatief, bijvoorbeeld fruit