Menu
Bedrijfsvoering

BHV, ook in uw bedrijf?

Waarom Bedrijfshulpverlening?
Als bedrijf bent u gebonden aan vele regels. Ook op het gebied van bedrijfshulpverlening heeft u bepaalde verplichtingen na te komen. De Arbowet verplicht werkgevers om voorbereid te zijn op noodsituaties zoals brand en ongevallen.

BHV, ook in uw bedrijf?
De regelgeving omtrent BHV geldt voor alle bedrijven waar meer dan één werknemer in dienst is. Tijdelijke medewerkers zoals uitzendkrachten worden ook meegerekend.

Het is aan de werkgever om voldoende medewerkers te vragen om de cursus tot Bedrijfshulpverlener (BHV’er) te volgen. Er dient op elk moment van de werkdag een deskundige BHV’er op de werkvloer aanwezig te zijn. Om er zeker van te zijn dat er altijd een opgeleide BHV’er is, kunnen er beter meerdere medewerkers worden opgeleid tot BHV’er. Dit zijn de aangewezen personen om in geval van nood eerste hulp te verlenen en iedereen in het pand in veiligheid te brengen.

BHV-plan
De Inspectie SZW controleert of organisaties hebben voldaan aan de wetgeving rondom BHV. Daartoe dient elke werkgever in een BHV-plan op te nemen hoe de hulpverlening in het bedrijf is georganiseerd. Met het schriftelijk vastleggen kan Inspectie SZW nagaan welke maatregelen zijn genomen om adequaat te reageren op situaties die een gevaar zijn voor de gezondheid of veiligheid van de medewerkers. Op het internet zijn voorbeeldexemplaren te vinden van een BHV-plan.