Menu
Bedrijfsvoering

De noodzaak en het nut van gasmeting bij containers

Gelukkig maar dat er regels zijn!
Wanneer er containers in ons land aankomen vanuit verre streken, dan is het maar goed dat er regels en voorschriften zijn voor hoe om te gaan met deze containers. In containers wordt van alles wat je maar kunt bedenken over de wereldzeeën vervoerd. Etenswaren, groenten en fruit en allerlei andere biologische en niet-biologische zaken. En dit vervoer gaat gepaard met giftige stoffen! Gelukkig maar dus dat gasmeting van een container verplicht is.

Giftige stoffen, hoezo?
De materialen en spullen die in containers vervoerd worden worden vaak behandeld met allerlei stoffen. En dit gebeurd met de beste bedoelingen. Maar…er moet een kanttekening gemaakt worden, want de gebruikte middelen om bijvoorbeeld biologische waren te conserveren en om ongedierte tegen te gaan bevatten vaak gif. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld verpakkingsmaterialen.

Om welke gifstoffen gaat het dan?
Er zijn talloze giftige gassen en dampen die vrij kunnen komen wanneer containers bij aankomst geopend worden. De bekendste voorbeelden zijn:
fosforwaterstof;
– methylbromide;
– sulfurylflouride;
– oplosmiddelen als tolueen, benzeen, styreen, xyleen, 1,2 dichloorethaan, dichloormethaan, n-Pentaan en hexaan.
En dan hebben we nog te maken met de processen die zich binnen de container kunnen afspelen waardoor bijvoorbeeld een verlaagd zuurstofgehalte kan ontstaan of juist verhoogde gehaltes koolmonoxide en kooldioxide.