Menu
Financiële dienstverlening / Incassobureau

Beraadsgroep over de inning van schulden

Het CBA organiseert op 11 oktober een beraadsgroep over de inning van schulden. Tijdens de speciale bijeenkomst zal sociaal raadsman John van der Pauw uitleg geven over de rol van een deurwaarder als openbaar ambtenaar.

In onze rechtsstaat is een belangrijke rol weggelegd voor accountants, advocaten, notarissen en deurwaarders en ook de rol van ondernemers mag zeker niet onderschat worden. De overheid heeft er daarom ook een groot belang bij dat de verschillende taken naar behoren worden uitgevoerd.

Deurwaarders zijn vaak ondernemers, openbaar ambtenaar en ze treden ook vaak op als incassobureau. Ze voeren vaak wettelijke taken uit en kunnen beslag leggen op de goederen van een schuldenaar. Ook hebben deurwaarders de macht om beslag te leggen op een deel van het salaris en kunnen ze een rekening bevriezen.

Al dit soort zaken zullen door John van der Pauw op 11 oktober nader worden toegelicht. Na het informatieve deel is er ook ruimte voor iedere deelnemer om vragen te stellen. De beraadsgroep begint om 13:00 in buurthuis ’t Kardoes dat is gevestigd in de Staatsliedenbuurt van Almere Stad. Iedereen deelnemer krijgt van het CBA drie euro terug voor de gemaakte onkosten en ook wordt er voor een kop koffie of thee gezorgd.