Menu
Bedrijfsvoering

Wat heb je nodig voor een zakelijk krediet?

Starten van een eigen bedrijf
In deze tijd van crisis is het lastig om een eigen bedrijf te starten. De kredietverstrekker moet overtuigd worden van de haalbaarheid van de onderneming. Voor het verkrijgen van een zakelijk krediet is een goed doortimmerd bedrijfsplan nodig. In het bedrijfsplan dienen de volgende aspecten duidelijk te worden:

• waarom heeft juist dit bedrijf kans van slagen;
• wat zijn de kwaliteiten van de medewerker(s);
• waar ligt de markt ;
• welke vraag is er naar het product of de dienst;
• welke concurrenten er al zijn op dit gebied;
• Hoe kan de concurrentie door een goed marketingplan worden omzeild;
• Wat de bedrijfsnaam is.

Op zoek naar een kredietverstrekker
Naast alle bovengenoemde voorwaarden voor het starten van een eigen bedrijf, is het essentieel om een goed financieel bedrijfsplan te hebben. Met dit plan kan op zoek worden gegaan naar een kredietverstrekker, zoals Kredietdesk.nl. Via deze online kredietverstrekkers kan er een voordelig doorlopend krediet afgesloten worden.

De traditionele kredietverstrekker is de bank. Door de kredietcrisis verstrekken banken echter minder snel een lening. Alleen een goed onderbouwde financieringsaanvraag wordt binnen de huidige markt serieus genomen. De kans om een lening te krijgen is groter bij een zekerheidsstelling of een onderpand, bijvoorbeeld in de vorm van de overwaarde van een huis/bedrijfspand, auto of inventaris. Ook kan er gebruik worden gemaakt van een garantstelling door een ander (borg).

Alternatieve kredietverstrekkers
Andere mogelijkheden voor een kredietverstrekking zijn het lenen van geld van familieleden of vrienden, andere ondernemers en durfinvesteerders.

Een voordeel van het lenen van geld van familieleden of vrienden is dat hier meestal geen rentevergoeding tegenover staat. Een nadeel is een vertrouwenschending binnen de goede relatie als het bedrijf failliet gaat en de lening niet terugbetaald kan worden.

Conclusie
Om in deze tijd van kredietcrisis een eigen bedrijf op te starten is het van groot belang dat er een goed bedrijfsplan is gemaakt. De traditionele banken verlenen minder snel een lening. Een mogelijkheid kan een alternatieve kredietverstrekker zijn.