Ondernemen staat gelijk aan investeren. Zonder een goede keuken kan je nou eenmaal geen toprestaurant uitbaten. Toch heeft lang niet elke ondernemer het benodigde kapitaal zomaar beschikbaar. Zij kunnen dan kiezen voor een bedrijfslening. Maar wat kun je nou eigenlijk met een bedrijfslening? Bestaan er ook andere vormen van krediet? En aan welke kosten mag je dan denken? Dat lees je in dit artikel.

Wat kun je met een bedrijfslening?

Met een bedrijfslening kun je investeringen financieren, ongeacht of het gaat om roerende of onroerende goederen. Dergelijke investeringen hebben een levensduur van minimaal één jaar. Het gaat bijvoorbeeld om machines, computers, een bedrijfsauto of een opslagruimte. Ook voor de herfinanciering van vastgoed kun je een bedrijfslening afsluiten.

Om in aanmerking te komen voor een bedrijfslening dien je aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo moet je voldoende kredietwaardig zijn. De kredietverstrekker zal bijvoorbeeld een prognose vragen, maar ook de recente aangiftes en de winst- en verliesrekeningen.

Eventueel kan de kredietverstrekker ook informatie vragen met betrekking tot de investering zelf. Denk bijvoorbeeld aan een offerte of de specificaties van de aan te kopen machines. Geen onbelangrijke gegevens, want op basis hiervan zal men ook het rentepercentage bepalen.

Specifiek gebruik van een bedrijfslening

In principe wordt de bedrijfslening voor een specifiek gebruik afgesloten. Denk bijvoorbeeld aan de aankoop van een machine. Dat is niet onlogisch, want voor de kredietverstrekker vormt die machine dan ook een zekerheid.

De kredietverstrekker zal het gebruik van een bedrijfslening dan ook vaak beperken, net zoals we dat ook bij andere vormen van zakelijk krediet zien. Denk onder andere aan een PIN Voorschot dat uiteraard werkkapitaal aanbiedt en er niet is om de aankoop van een nieuwe keuken te financieren.

Wat kost een bedrijfslening?

Ook hier is er geen pasklaar antwoord mogelijk. De kosten van een bedrijfslening zijn immers afhankelijk van een aantal factoren.

De commerciële formule

De kredietverstrekker heeft altijd een bepaalde bewegingsruimte. Die bewegingsruimte laat zich onder andere afbakenen door de commerciële instructies van het hoofdkantoor. Wie bijvoorbeeld een lening afsluit voor het financieren van een auto, zal een lagere rente betalen dan bij het toekennen van risicokapitaal.

Dat de commerciële formule een rol speelt, bewijst ook de onderhandelingsmarge die je hebt. Zo kun je perfect verschillende offertes opvragen, ze vergelijken en vervolgens de kredietverstrekkers tegen elkaar uitspelen.

Garanties en zekerheden

De rente zal steeds het risico volgen. Hoe lager het risico van een bedrijfslening is, hoe aangenamer de rente zijn zal. Dat is meteen ook de reden waarom het verstrekken van zekerheden het totale kostenplaatje doet dalen. Zo kun je je persoonlijk borg stellen voor de zakelijke lening of kun je jouw effectenrekening in pand geven.

Het ontleende kapitaal en de duurtijd

Des te hoger het bedrag dat je ontleent, des te hoger de kosten zullen zijn. Dat is nu eenmaal hoe percentages werken. Uiteraard speelt ook de duurtijd van de bedrijfslening een rol. Hoe langer je leent, hoe langer de samengestelde rente wordt doorgerekend. En hoe hoger de kosten dus zullen zijn.

De internationale markten

Tot slot speelt ook de economische situatie een rol. Fluctuaties in de rente op lange en korte termijn zullen ook de tarieven die banken hanteren, beïnvloeden. Hierdoor spelen indirect ook de politieke situatie, het beleggersklimaat en de inflatie een rol. Te veel om over uit te weiden, maar samengevat zijn er nu eenmaal momenten waarop het een stuk interessanter is om een krediet aan te gaan.

Redacteur

Comments are closed.