Menu
Bedrijfsvoering

AED, de redding nabij

Eigenlijk zou het verplicht bij ieder bedrijf of instelling verplicht moeten zijn, de AED. De AED is een apparaat dat bij velen bekend is maar toch vooral als afkorting. AED staat voor Automatisch Externe Defibrillator. Dit apparaat maakt het mogelijk bij personen met een hartaanval of ernstige ritmestoornis de hartspier als het ware weer op tijd te zetten. Doordat het apparaat de instructies rustig uitspreekt en alle handelingen duidelijk op een rij zet is het mogelijk vele mensen levens te redden welke normaal verloren zouden gaan.

De hartstichting spreekt momenteel van een 6 minuten zone. Deze zone bekent zoveel dat er binnen 6 minuten altijd voldoende burger hulpverleners zijn en een AED om de benodigde hulp te bieden. Toch is dit uiteraard op veel plekken niet mogelijk en daarom is het belangrijk dat meer bedrijven investeren in een AED apparaat om deze 6 minuten zone verder uit te breiden. In Nederland hebben ruim 200.000 mensen zich aangemeld als burgerhulpverlener. Al deze burgerhulpverleners hebben een reanimatie cursus gehad en weten dus precies hoe te werken met een AED.

De inzet bij een melding waarbij een AED van pas komt gaat als volgt. Bij een melding van een hartstilstand worden eerst 2 ambulances gestuurd. Daarna worden maximaal 30 burgerhulpverleners bericht in een straal van een kilometer. Hiervan een derde verzocht om rechtstreeks naar het slachtoffer te gaan en twee derde wordt verzocht de AED te halen. Als de ambulances ter plekke zijn nemen zij het over. Zo ziet u maar weer hoe belangrijk het kan zijn om een AED binnen een aanzienlijke straal te hebben. Daarmee worden jaarlijks steeds meer levens gered!

Kijk voor meer informatie op AED.nl