Menu
Bedrijfsvoering

Sancties bij structureel te laat komen

Sancties bij structureel te laat komen – Het verkeer stond vast, de brug stond open, de trein had vertraging en nog meer van dit soort smoesjes. Dat het een keer voorkomt oké, maar structureel? Niet alleen zorgt dit voor ergernis bij collega’s, ook kan het de planning of afspraken op kantoor in de war gooien.

Om een einde te maken aan het structureel te laat komen moeten er stappen ondernomen worden.

  1. Ga in gesprek met de werknemer. Vertel hem in dit gesprek dat dit gedrag niet langer geaccepteerd wordt. De werknemer moet op tijd komen, leg de gevolgen uit die het bedrijf heeft van zijn of haar gedrag. Maak hem ook duidelijk dat er voor hem/haar sancties zullen volgen, wat uiteindelijk kan resulteren in ontslag.
  2. Maak een verslag van het gesprek en laat zowel de werkgever als de werknemer dit verslag tekenen. Mocht het vaker voorkomen, dan kan teruggewezen worden naar dit gesprek.
  3. Geef de werknemer officiële waarschuwingen voor zijn/haar gedrag.

Mogelijke sancties bij structureel te laat komen

  • Waarschuwing geven en een dossier tegen deze werknemer opbouwen
  • Openbare of niet openbare berisping. Bij een openbare berisping kan deze werknemer als voorbeeld worden gebruikt bij communicatie naar werknemers. Zo kunt u laten zien dat dit gedrag niet geaccepteerd wordt.
  • Overplaatsing. Ondanks dat dit wellicht niet in het contract van de werkgever staat is overplaatsing wel mogelijk als het ter voorkoming is van ontslag op staande voet.
  • Intrekken extra’s. Vaak krijgen werknemers iets extra’s buiten het contract/cao om. Denk hierbij aan een duurdere auto/vergoedingen/enz.
  • Niet uitbetalen. Een logische en makkelijke oplossing is het niet uitbetalen van de uren die de werknemer niet aanwezig is. Wil hij/zij toch geld zien, dan kan ervoor gekozen worden dat de uren dat hij/zij te laat is van zijn/haar vakantiedagen af te trekken.
  • Schorsen. Als u goede argumenten hebt waarom een werknemer de orde verstoort of de naam van het bedrijf aantast kunt u ervoor kiezen hem op non-actief te zetten. Over deze sanctie is in de wet niks vastgesteld.
  • Ontslaan. Mochten bovenstaande sancties niet het gewenste effect hebben, dan is het mogelijk door middel van het geven van officiële waarschuwingen en het opbouwen van een dossier, om de persoon te ontslaan.

Om al het bovenstaande te voorkomen kan het slim zijn om in de contracten/CAO van de nieuwe collega’s een boetebeding op te laten nemen.