Menu
Bedrijfsvoering

Klimaat op kantoor

Om goed te functioneren op de werkvloer is een goed klimaat een must. Onder luchtvochtigheid wordt de temperatuur, luchtvochtigheid en luchtsnelheid verstaan. Ondanks dat het niet binnen alle beroepen mogelijk is een ideaal klimaat te creëren hier toch een overzicht van de verschillende factoren.

Temperatuur
De temperatuur moet zo ideaal mogelijk zijn, een specifieke temperatuur kan er niet direct genoemd worden, gezien de diverse werkomgevingen. Richtlijn is wel dat de menselijke stofwisseling in balans moet blijven. Daarnaast moet er ook gelet worden op luchtverplaatsing, beter bekend als tocht of wind. Als werkgever kunt u luchtverplaatsing voorkomen door de temperatuur in alle ruimte aan te laten sluiten, werkplekken niet tegen ramen komen, probeer deuren zoveel mogelijk gesloten te houden en verplaats waar nodig bureaus van werknemers.

In het geval er gewerkt wordt in een omgeving waar de temperatuur (te) laag is, is de werkgever verplicht werknemers de benodigde beschermingsmiddelen te geven, de duur van de werkzaamheden te verkorten en de werkzaamheden in een koude omgeving af te wisselen met een warme omgeving.

Ook een te warme omgeving is niet ideaal. Warme kan namelijk zorgen voor een verstoring in de warmtebalans. Werknemers zou warmte-uitslag, hitte-uitputting of een hitteberoerte kunnen krijgen. Zorg als werkgever voor goede ventilatie, een verhoogde luchtvochtigheid, extra pauzes en voor een goed zoutgehalte bij uw werknemers. De luchtvochtigheid moet normaal gesproken liggen tussen de 30% en 70%.

Bron: Arboportaal