Menu
Incassobureau

Klanten mkb betalen steeds slechter

Het mkb heeft steeds meer moeite om betalingen binnen te krijgen. Het betaalgedrag is in de afgelopen maanden verslechterd. Uit een onderzoek dat werd uitgevoerd door Ipsos Synovate, waaraan 250 bedrijven uit het mkb meededen, blijkt dat 17% van de rekeningen niet op tijd betaald wordt.

Uit het onderzoek dat de naam “De DAS Bedrijven Barometer” heeft meegekregen komt onder andere het volgende naar voren:

  • Vier op de tien bedrijven geven aan meer moeite te hebben om de rekeningen betaald te krijgen.
  • Bedrijven blijken voorzichtig te zijn met het uit handen geven van de openstaande rekeningen. Zij regelen liever zelf de inning.
  • Bedrijven die geen incassobureau inschakelen geven aan dat zij de goede relatie met de klant niet op het spel willen zetten.
  • Bedrijven die wel een incassobureau inschakelen geven aan dat zij in het afgelopen jaar per saldo juist vaker vorderingen uit handen hebben gegeven.