Wanneer spreken we van een arbeidsconflict?
Zodra de werkrelatie is verstoort tussen werknemer en werkgever, kunnen we spreken van een arbeidsconflict. Vaak is communicatie tussen beide partijen niet meer mogelijk en ontstaat er een patstelling waar geen van beide baat bij heeft. Het is dan ook van groot belang dat dit conflict snel en vooral juist zal worden afgehandeld. De aard van het conflict zal bepalen welke stap het meest geschikt is.

Welke stappen kunt u hiervoor doorlopen?
Uiteraard is zelf het gesprek aangaan de eerste en meest voor de hand liggende stap. Gevoelsmatig zal dit echter vaak voor beide partijen te hoogdrempelig zijn. Een andere, inmiddels geaccepteerde, stap is het bezoeken van een mediator. De mediator tracht zonder juridische tussenkomst een oplossing te vinden voor het conflict. Mediation heropent de communicatie tussen de werkgever en werknemer. Hij/zijn neemt de regie in handen om een oplossing te vinden in de vorm van een compromis. Het is hier dus een kwestie van geven en nemen en niemand is enkel een winnaar.

U zoekt geen compromis?
Dan is de gang naar de advocaat onvermijdelijk. Een arbeidsrecht advocaat zal, aan de hand van vaste regelgeving in bijvoorbeeld een cao of de wet, proberen gelijk te halen voor zijn of haar partij. Dit kan ook door communicatie te stimuleren maar zal over het algemeen een stuk formeler verloop kennen. Een advocaat zal in veel gevallen uiteindelijk de zaak voor laten komen bij de rechtbank waar een rechter oordeelt over het conflict en wie er schuld heeft.

Resumé
De ernst van het conflict en de gewenste uitkomst zal bepalen welke weg het beste bewandeld kan worden. De opties zijn:

– Zelf het gesprek aangaan.
– Een mediator inschakelen.
– Een advocaat inschakelen.

Redacteur

Comments are closed.