Menu
Bedrijfsvoering

Eigen bedrijf en zwanger

Om zowel voor als na de bevalling even niet te hoeven werken heeft het UWV een speciale uitkering voor iedereen met een eigen bedrijf. “In juni 2008 is de regeling Zelfstandig en Zwanger (ZEZ) ingevoerd. Hiermee is geregeld dat zelfstandigen recht hebben op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Deze regeling is een onderdeel van de Wet arbeid en zorg (UWV)”

De laatste weken van uw zwangerschap kunnen erg zwaar zijn, vooral als u ook een eigen bedrijf moet runnen. Voor en na de zwangerschap heeft u dan ook recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering. U heeft minimaal 16 weken recht op deze uitkering.

De hoogte van deze uitkering is per persoon anders en hangt af van het inkomen dat u ontving in het kalenderjaar voordat u de uitkering krijgt. Als u minimaal 1.225 uur per jaar werkt heeft u recht op een uitkering ter hoogte van het minimum loon. Heeft u minder gewerkt dan valt de uitkering lager uit.

Meer weten over dit onderwerp en waar u recht op heeft? Lees dan hier de brochure ‘Ik ben zelfstandige en zwanger’.