Steeds meer klanten, stakeholders, maar ook de overheid, stellen hoge eisen aan financiële verslaggeving. Het is dan prettig om dit soort accountancy-werkzaamheden te laten verrichten door de juiste specialist. Accountants hebben kennis van uw branche en weten precies aan welke wet- en regelgeving u moet voldoen. Lees in dit artikel alles over de voordelen van een accountant specialist.

Een accountant helpt u met vooruit kijken. Er wordt gekeken naar welke kansen en ontwikkelingen voor u interessant zijn. Inzicht in uw financiële situatie met een volledige aandacht voor uw bedrijfsvoering, klinkt goed, niet waar?

Betrouwbare tijdige cijfers
Hoe staat uw bedrijf er financieel voor? Een accountant vertaalt financiële cijfers in praktische adviezen. Hierbij wordt er samen met u naar de toekomst gekeken. Zijn de gewenste resultaten te behalen of is het nodig om bij te sturen? Zo bent u altijd op de hoogte van de laatste betrouwbare cijfers.

Financiële administratie
Wanneer u uw financiële en fiscale administratie laat verrichten door een accountant, levert u dit direct tijdswinst op. Daarnaast kunt u zelf aangeven waar en met welke frequentie de accountant voor u de gewenste werkzaamheden uitvoert. Bovendien is een accountant altijd op de hoogte van de nieuwe wet- en regelgeving en van fiscale mogelijkheden. Verder regelt de accountant de inkomende en uitgaande facturen, het inboeken van bankafschriften en kasmutaties, het verwerken van personeelskosten, het voeren van de administratie van vaste activa, het berekenen van afschrijvingen en het verzorgen van de Btw-aangifte.

Sturingsinformatie
U wilt de ruimte krijgen om toekomstgericht en succesvol te kunnen ondernemen, toch? Een accountant kunt u daarbij helpen. Op basis van inzichten ondersteunt een accountant u bij het maken strategische keuzes. U krijgt inzicht in uw solvabiliteit, liquiditeiten, brutomarge en omzetontwikkeling.

Opzetten en inrichten van een administratie
Uw administratie geeft u inzicht in uw bedrijfsvoering en vormt de basis voor uw fiscale aangiften. Het is daarom belangrijk om vooral goed na te denken over de opzet van uw administratie. Een accountant ondersteunt u bij het opzetten en het inrichten van uw administratie en helpt u bij het maken van de juiste keuzes.

Op een rij
Een kort overzicht van de taken waarbij een accountant u kan ondersteunen:

  • Het samenstellen, beoordelen of controleren van jaarrekeningen en andere financiële overzichten
  • Het verzorgen van uw administratie
  • Het uitvoeren van onderzoeken en adviesopdrachten
  • Het afgeven van verklaringen bij specifieke verantwoordingen
Redacteur

Comments are closed.