Menu
Financiële dienstverlening

De bezuinigingen in de kinderopvang

Ook de kinderopvang heeft te maken met bezuinigingen door de overheid. In 2011 zijn deze bezuinigingen al voor een deel ingezet, met als gevolg een stijging van de kosten die ouders betalen voor de kinderopvang. Vanaf 2012 tot 2015 zal er op nog meer fronten bezuinigd gaan worden. Wat houden deze bezuinigingen in en wat kunt u hieraan doen?

Bezuinigingen in 2012
Een aantal bezuinigingen zal vanaf 2012 stapsgewijs worden doorgevoerd. De kinderopvangtoeslag voor het tweede kind wordt verlaagd, waardoor u voor uw tweede kind dus nog meer moet gaan betalen. Daarnaast wordt de werkgeversbijdrage voor de hogere inkomens afgeschaft vanaf een gezinsinkomen van €115.000 per jaar. Daarnaast wordt het maximum uurtarief waarvoor het Rijk toeslag verstrekt verlaagd tot €5,-.

Alternatieve oplossingen voor kinderopvang?
Het is een feit dat de kinderopvang alleen maar steeds duurder wordt, en u wilt natuurlijk niet alleen maar werken om de kinderopvang te kunnen betalen. Er zijn eventueel nog andere oplossingen die u zou kunnen overwegen:

1. Flexibele werktijden
U en uw partner gaan allebei flexibel werken, waardoor er vaker iemand thuis is. Dit moet natuurlijk wel mogelijk zijn vanuit de werkgever.

2. Opvang door familie
Het zou een mogelijkheid zijn dat bijvoorbeeld opa en oma of andere familieleden tijd hebben om op de kinderen te passen. Het is wel belangrijk om hier duidelijke afspraken over te maken. Er moeten bijvoorbeeld wel de nodige spullen aangeschaft worden zoals een Stokke Tripp Trapp of andere kinderstoel, babybox en meer zaken die nodig zijn voor het kind, dus dat brengt weer kosten met zich mee.

3. Au-pair
Een au-pair is van oorsprong iemand tussen de 18 en 26 jaar oud die in het kader van een culturele uitwisseling tijdelijk bij u komt wonen en voor het huishouden en de kinderen kan zorgen.

4. Ouderschapsverlof
Wanneer u minimaal nog een jaar verbonden blijft aan de organisatie, heeft u in principe het recht op ouderschapsverlof. Dit betekent dat u de mogelijkheid hebt om tijdelijk te stoppen met werken of uw arbeidstijd te verminderen zodat u meer tijd kunt doorbrengen met uw kind.

Dit zijn allemaal mogelijkheden waarmee u de kosten voor de kinderopvang voor uzelf zou kunnen verlagen. Bedenk goed wat het beste is voor uw kind en wat je zelf de meest ideale oplossing vindt.