Op 1 januari 2021 werden de BORG-B en BORG-E certificatiesystemen ingevoerd. Dit beveiligingscertificaat is een document dat aantoont welke beveiligingsmaatregelen voor een bedrijf of woonstructuur zijn getroffen. Wanneer het samen met een onderhoudscontract wordt gebruikt, is het document 5 jaar geldig. Een borgcertificaat dient als bevestiging aan de verzekeringsmaatschappij dat een gerenommeerd beveiligingsbedrijf de nodige voorzorgsmaatregelen genomen heeft. Een certificaat van borgstelling of een leveringsbewijs van borg wordt vaak gevraagd als een bedrijf garant staat voor zijn spullen. Als je een veiligheidscertificaat hebt, geven verschillende verzekeraars je een mooie korting. Er zijn immers veiligheidsmaatregelen getroffen die de kans op een inbraak aanzienlijk verkleinen.

Hoe het BORG certificaat werkt en hoe je geld kunt besparen op je inboedelverzekering, lees je in deze blog.

Voor wie is dit BORG certificaat?

Alle inbraakbeveiligingsbedrijven die getoonde uitmuntendheid willen garanderen, dienen certificering als BORG beveiligingsbedrijf aan te vragen. Met een BORG erkenning kun je aan je klanten aantonen dat je regelmatig met kwaliteit omgaat en kwaliteit produceert.

Een borg gecertificeerd alarmsysteem is er een waarvan erkend is dat het voldoet aan de Europese normen voor betrouwbaarheid en veiligheid. Om eigendommen te beveiligen, moet een borg alarminstallatie gecertificeerde alarmsystemen gebruiken. Een certificaat kan alleen toegekend worden met een borg gecertificeerd alarmsysteem in combinatie met de nodige projectie en maatregelen, zoals het alarmsysteem in de controlekamer.

Na het leveren van architectonische inbraakbeveiliging of een installatie die aan de gestelde normen voldoet, mag je als BORG gecertificeerd bedrijf een artikelcertificaat aan de eindgebruiker overhandigen.

Wanneer is het nodig?

Veiligheid is een kostbaar goed in onze samenleving, en we hechten er veel waarde aan. Inbraken veroorzaken miljarden euro’s schade, maar ze zijn ook verontrustend voor veel mensen. Huishoudens, bedrijven en de overheid nemen dan ook verschillende maatregelen om zich tegen inbraak te beschermen. Technische methoden zoals uitstekende deur- en raamsloten of inbraakalarmen kunnen de veiligheid verhogen. Maar ook door veiligheidsmaatregelen te plannen, zoals het verbergen van waardevolle voorwerpen. Er zijn vele klassen van gecertificeerde alarmsystemen. In het bijzonder zijn er alarmsystemen van klasse 2 en klasse 3. Risicoklassen 1 tot en met 3 worden ingedeeld in graad 2, terwijl risicoklassen 3 en 4 in graad 3 worden ingedeeld.

Bouwkundige en elektrische (alarmsysteem) veiligheidsvoorzieningen worden door een BORG Certificaat vertegenwoordigd. Daardoor worden alle aspecten volgens de juiste risico-analyse uitgevoerd. Een BORG certificaat wordt aan de eigenaar van het gebouw gegeven.

Een BORG certificaat van voltooiing is een uitsluitend elektronisch certificaat. Daardoor geldt het certificaat van voltooiing alleen voor de beveiligingsmaatregelen. Voor het elektronische gedeelte geven veel beveiligingsbedrijven alleen een certificaat van voltooiing. Dit wordt vaak door de verzekering aanvaard.

Je kunt ook kiezen voor een alarmsysteem met bijbehorende maatregelen

Alleen een alarmsysteem met bijbehorende maatregelen biedt voldoende beveiliging en is veel minder duur. Met een BORG certificaat, bijvoorbeeld van BINK Beveiliging kun je aantonen dat je bedrijfspand of huis inbraakveilig is. Als je pand of huis een BORG certificaat heeft, kunnen bepaalde verzekeraars je een korting geven op je inboedelverzekering. Een BORG certificaat mag alleen worden afgegeven door een gerenommeerd beveiligingsbedrijf.

Redacteur

Comments are closed.