Menu
Financiële dienstverlening / Incassobureau

Minder incassozaken in 2011

In 2011 werden er ruim 1,1 miljoen nieuwe zaken door de burgerrechter behandeld. Ten opzichte van het jaar daarvoor betekende dat een daling van 34.000 zaken. Twee op de drie rechtszaken werden door de burgerrechter behandeld en bij de overige zaken moest er een strafrechter of bestuursrechter aan te pas komen.

Hoewel de meeste dagvaardingszaken in 2011 eindigde in een vonnis nam zowel het aantal dagvaardingen als het aantal vonnissen met bijna 10 procent af en dat terwijl het aantal tussen 2001 en 2010 verdubbelde. Vooral het aantal incassozaken nam af en dat heeft mede te maken met de verhoging van de griffierrechten waardoor het bij een kleine vordering minder aantrekkelijk is geworden om naar de rechter te stappen.