Menu
ICT

Interview met Sam van Gentevoort over zijn B corp vertaalbureau

Interview

Sam van Gentevoort is eigenaar van een vertaalbureau. Niet meteen een branche waar je aan denkt als je denkt aan duurzaamheid, groen doen en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Toch koos Sam ervoor om zijn bedrijf zo in te richten, dat het voldoet aan de normen van een B corp. Met trots haalde hij het certificaat. Welke lessen heeft hij getrokken uit het proces? Waarom vindt hij het zo belangrijk een B corp te zijn? En hoe geeft hij invulling aan de vereisten?

Te veel kapitalisme, te weinig aandacht voor de mensen om je heen

Sam kwam op het idee om zijn bedrijf om te toveren tot een B corp, nadat hij in aanraking kwam met spiritualiteit en sjamanisme. Het gaf hem nieuwe inzichten. Hij werd zich bewuster van zijn eigen onrust. Hij ontdekte dat de natuur uitgaat van eenheid, verbondenheid en diversiteit. Die waarden wilde hij ook terugzien in zijn bedrijf. Dat terwijl hij al acht jaar lang zijn bedrijf zo had geleid, dat het past bij een regulier succesbeeld. Het werd tijd om het roer om te gooien.

Volgens Sam zijn we wereldwijd doorgeschoten in kapitalisme. Er zijn te hoge verwachtingen, we zijn individualistischer geworden en we vernielen de aarde om ons heen. Is kapitalisme alleen maar slecht? ‘Nee’, zegt Sam, “Het heeft ons veel gebracht, maar steeds meer mensen geven aan dat het tijd is voor verandering.” Daarbij verwijst hij naar economische vraagstukken met betrekking tot het klimaat en de ongelijkheid wereldwijd.

Bedrijf kan het verschil maken

In het westen hebben we alle tools en kennis om het verschil te maken. Waarom zetten we die kennis dan niet in om daadwerkelijk te werken aan een betere wereld voor ons bedrijf? Van Gentevoort realiseerde zich hoeveel we aan onszelf denken: “Ik realiseerde me dat we in het westen veel vanuit het hoofd en ons ego beslissen. Daar zijn alternatieven voor. Zelfs uit eeuwenoude kennis kunnen we leren.”

Door zich aan te sluiten bij B corp, en zijn bedrijf aan nieuwe normen te laten voldoen, wil hij bijdragen aan de kanteling van het systeem, vanuit zijn bedrijf. Dat het om een vertaalbureau gaat, maakt voor hem niet uit: een ondernemer is een ondernemer en elke ondernemer kan op zijn eigen manier verschil maken: “Wij passen collectief ondernemerschap toe in combinatie met het handvast van de betekeniseconomie.” Die betekeniseconomie moet hij even uitleggen: het gaat om een goede balans vinden tussen welzijn en welvaart. Ruimte voor ondernemerschap, maar ook voor duurzaamheid.

Voor Sam kan júist een vertaalbureau bijdragen aan een kleurrijkere wereld: “Als veraalbureau willen we ervoor zorgen dat globalisering een positieve bijdrage levert aan de wereld.” Daarbij vertelt hij dat dit gebeurt door mensen met elkaar te verbinden middels vertalingen. Zo ontstaan er goede ideeën en kan waardevolle kennis met elkaar gedeeld worden.

Niet geforceerd werken

Bij duurzaam ondernemen en bij groen doen, denken mensen al snel aan de dingen die niet meer kunnen. Dat vindt Sam jammer, want hij denkt liever aan de dingen die wel kunnen: “We willen een ecosysteem scheppen waarin mensen zich kunnen ontwikkelen. In een spontaan, zelforganiserend proces.” Volgens Sam zorgt dat er ook voor dat de hele organisatie beter presteert. Hoe meer collectief er is, hoe minder negatieve gevolgen er zullen zijn.

Voor Sam is het belangrijk om zijn status van B corp overal uit te dragen. Daarmee laat hij, naar eigen zeggen, zien dat zijn vertaalbureau voldoet aan de hoogste standaarden op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid, diversiteit en transparantie. Want alle talen zijn immers ontstaan uit diversiteit. Die moeten we dan ook blijven omarmen. Daarnaast heeft Van Gentevoort met zijn bedrijf volop aandacht voor de andere pijlers: werknemers, klanten, leveranciers, de samenleving en het milieu.

In goed gezelschap

Van Gentevoort haalt zijn inspiratie niet alleen uit persoonlijke ervaringen. Hij is in goed gezelschap van andere duurzame ondernemers. In Nederland zijn er nog 47 andere bedrijven die ook de status B corp hebben. Dat zijn onder meer Moyee Coffee, Seepje en Yoni. Grote reuzen met sterke schouders om op te staan, en met een voorbeeldfunctie.

Inmiddels werkt Vertaalbureau Perfect nu zeven jaar met collectief ondernemerschap. Iets wat het bedrijf goed bevalt. Iets waar de medewerkers zich goed bij voelen. Voor Sam lijkt de toekomst een stuk kleurrijker nu hij het ‘reguliere succesbeeld’, zoals hij dat noemt, heeft losgelaten en durft om te ondernemen met hart voor elkaar.