Menu
Bedrijfsvoering

Het inrichten van ICT-beheerprocessen

Voor het inrichten van beheerprocessen in de ICT worden drie vormen van beheer onderscheiden; technisch beheer, applicatiebeheer en functioneel beheer. Wat is het verschil tussen deze vormen en wat zijn de frameworks die van toepassing zijn op de verschillende beheervormen? Een overzicht.

Technisch beheer: ITIL
Het in stand houden, beheren en onderhouden van de IT-infrastructuur valt onder technisch beheer. Het standaard framework voor technisch beheer is ITIL ofwel ‘Information Technology Infrastructure Library’. ITIL maakt gebruik van ‘best practices’ en concepten en beschrijft alle onderdelen in een hiërarchie op basis van bevoegdheid en verantwoordelijkheid.

Applicatiebeheer: ASL
Het in stand houden van bedrijfsapplicaties en gegevensverzamelingen wordt gedaan door middel van applicatiebeheer. Als er fouten geconstateerd worden of als de technische of functionele eisen van applicaties veranderen, dan worden deze door middel van applicatiebeheer opgelost. Hiervoor wordt ASL als framework gebruikt, wat nieuwer is maar wel geïnspireerd is door ITIL. ASL biedt een handvat om de manier waarop applicatiebeheer wordt uitgevoerd te verbeteren op uitvoerend (operationeel), sturend (tactisch) en richtinggevend (strategisch) niveau.

Functioneel beheer: BiSL
De informatievoorziening in een organisatie wordt beheerd door middel van functioneel beheer. Functioneel beheer zorgt ervoor dat de wijzigingen, het doorvoeren van de wijzigingen en het controleren van de wijzigingen in bedrijfsapplicaties worden beschreven. Ze richten zich daarbij niet op de ICT-organisatie, maar juist op de gebruikersorganisatie. Om dit optimaal te laten verlopen is een cursus BiSL onontbeerlijk. BiSL is namelijk het framework waarin staat beschreven hoe een gebruikersorganisatie ervoor kan zorgen dat de informatievoorziening goed werkt, hoe bedrijfsprocessen het beste vertaald kunnen worden naar oplossingen, hoe er het beste vanuit de gebruikerszijde gestuurd kan worden en hoe de voorzieningen op de lange termijn vormgegeven kunnen worden.

Om het inrichten van de beheerprocessen succesvol te laten verlopen, is het verstandig om de verantwoordelijke medewerkers een cursus of training te laten volgen zodat ze weten hoe de frameworks werken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een ITIL, ASL of BiSL opleiding.