Jong talent laat zich niet langer overtuigen door een eerste voorstel. Ze weten als geen ander hoe gegeerd ze zijn en ze durven bij verschillende werkgevers aan te kloppen. Die zelfzekerheid zorgt ervoor dat ze op de werkvloer al eens als egocentrisch, zelfingenomen en ongeduldig omschreven worden. Soms horen we zelfs al eens onterecht het woord ‘lui’ opdoemen. In de praktijk blijkt het eerder om een clash der generaties te gaan, zoals we het eigenlijk altijd al op de werkvloer kenden. Anderzijds impliceert dat ook dat we het over een andere boeg moeten durven gooien als we die millennials voor ons willen winnen. Onderstaande drie tips neem je maar beter grondig door.

# 1. Stimuleer hun verfrissende blik

Millennials groeiden op met de nieuwste technologieën en hanteren dat bovendien vaak beter dan hun ouders en grootouders. Dat maakt hen niet alleen zelfzekerder, maar ook gewoon innovatiever. Ze hebben hun eigen verfrissende blik op de wereld en ook binnen de onderneming is dat het geval. Zo kijken ze op een andere manier naar vraagstukken, bedrijfsprocessen en strategieën. Soms worden ze al eens als onbevangen of kritisch omschreven, maar in de praktijk is hun insteek vaak van goudwaarde.

Omarm daarom niet alleen hun verfrissende blik maar stimuleer het ook en geef een en ander reeds tijdens het eerste gesprek aan. Zo komen ze terecht in een omgeving waar ze zich maximaal kunnen ontplooien, terwijl de onderneming ook optimaal van hun verfrissende blik kan genieten. 

# 2. Focus op levenslang leren

Een ander kenmerk aan deze generatie is het feit dat ze al op jonge leeftijd te horen kregen dat studies hun carrière zouden maken. Zij hebben echt ‘leren leren’ en willen daar de vruchten van plukken. Toch staan ze niet stil en zijn ze razend ambitieus, waardoor ze steeds op zoek zijn naar nieuwe uitdagingen en ontdekkingen. Ze streven hierbij naar een job waar ze steeds kunnen blijven leren van zichzelf en van anderen.

E-learning oplossingen kunnen hier interessant zijn, maar weet dat millennials ook uit hun comfortzone moeten worden gehaald en de kans moeten krijgen om door te groeien. In de praktijk laat zich dat dan ook al snel vertalen in een opleidings- en scholingsplan dat vaak gepaard gaat met een weloverwogen carrièreplan.

Extra tip: introduceer een leerregisseur die hen helpt om persoonlijke ambities te realiseren en stem het opleidingsaanbod af op de individuele wensen en noden.

# 3. Zet ervaren medewerkers in om hen te begeleiden

Op de werkvloer treffen we tegenwoordig vier generaties aan. Vooral tussen zij die zich net in de overgangsperiode tussen generatie X en Y bevinden, durft het dan ook al eens mis te lopen. Anderzijds merken we dat millennials steeds vaker opkijken naar ervaren rotten die graag hun kennis en ervaring met jonge medewerkers delen. Dergelijke ervaren leiders zet je dan ook best in als leerrolmodellen voor deze millennials.

Dat kan je bijvoorbeeld doen door hen persoonlijk te laten begeleiden in het kader van onboarding, maar denk ook aan het vormen van overschrijdende teams. Overigens toont onderzoek aan dat dat ook voordelen heeft voor de oudere medewerkers: zij krijgen immers het gevoel dat ook zij opnieuw zichtbaar mogen leren en zich kwetsbaar mogen opstellen, waardoor de ontwikkelingsgerichte cultuur des te beter tot uiting komt.

Redacteur

Comments are closed.