Menu
Congres

Voor- en nadelen diverse opstellingen

Er zijn diverse vergaderopstellingen. Zo zijn er o.a. de carré-opstelling, de U-vorm en de theateropstelling. Maar wat is nou eigenlijk de gedachte achter ieder opstelling?

Carré-opstelling
Voordeel: Deze vergaderopstelling zorgt ervoor dat interactiviteit goed mogelijk is. Iedereen heeft een eigen plaats en iedereen kan elkaar goed aankijken. Niemand hoeft zich om te draaien op zijn of haar stoel als er iemand aan het praten is.
Nadeel: Het nadeel van deze opstelling is dat als er audiovisuele apparatuur gebruikt wordt, er altijd een rij mensen is die zich moet omdraaien om het te kunnen zien.

U-vorm
Voordeel: Alle deelnemers van de vergadering kunnen elkaar goed zit, waardoor interactie goed mogelijk is. Als de audiovisuele apparatuur geplaatst word aan de open kant hoeft niemand zich om te draaien. Daarnaast is het voor een spreker makkelijk om contact te maken met de luisteraars, gezien hij/zij de U-vorm in kan lopen.
Nadeel: Er is geen direct nadeel aan een U opstelling.

Theateropstelling
Voordeel: De theateropstelling is het meest geschikt als de aanwezigen alleen maar hoeven te luisteren. Een bijeenkomst waar interactie niet of nauwelijks noodzakelijk is. Bij een congres is de theateropstelling een goede optie, gezien hier veelal geluisterd moet worden en interactie op een lager niveau staat.
Nadeel: Zoals zojuist genoemd is interactie met een theatervoorstelling lastig. Mocht iemand iets willen zeggen, zal altijd een groot deel van de aanwezigen zich moet draaien. Daarbij is het lastig om oogcontact te maken met de aanwezigen.

Het bericht Voor- en nadelen diverse opstellingen verscheen eerst op Congres en congreslocatie nieuws | Op zoek naar een congresbureau?.