Menu
Bedrijfsvoering

Koning Willem-Alexander ontvangt 1e ex rapport ‘Ondernemen in de circulaire economie’

Overstappen op de circulaire economie kan Nederland ruim €7 miljard per jaar en 50.000 nieuwe banen opleveren. In het rapport ‘Ondernemen in de circulaire economie’ krijgen ondernemers praktische adviezen hoe zij deze kansen kunnen verzilveren in hun eigen bedrijf. Koning Willem-Alexander nam het rapport vandaag in ontvangst op de nieuwjaarsbijeenkomst van MVO Nederland.

Het rapport ‘Ondernemen in de circulaire economie’ toont bedrijven hoe zij circulair kunnen werken. In de circulaire economie worden producten, componenten en grondstoffen hergebruikt waardoor hun waarde zoveel mogelijk behouden blijft. De schrijvers van het rapport benoemen de keuzemogelijkheden voor ondernemers. Zij zetten vijftien variabelen (KPI’s) op een rij waarop bedrijven kunnen sturen, waarmee zij kringlopen kunnen sluiten en nieuwe product-service combinaties kunnen ontwikkelen. Denk aan: de inkomsten uit verkochte gerepareerde producten vergeleken met de totale inkomsten, de technische levensduur van producten, de mate waarin die ontleedbaar zijn en het gehalte aan toxische stoffen in een product of nodig voor de fabricage daarvan. De aanbevelingen worden geïllustreerd met veel voorbeelden en concreet uitgewerkt voor een onderdeel van de bouwsector.

Waardevolle grondstoffen behouden
Het rapport laat zien dat ondernemers kunnen inzetten op thema’s als de technische levensduur van producten, hergebruik en omzet uit gerepareerde producten. Al bij het ontwerp van nieuwe producten kunnen zij rekening houden met reparatie en hergebruik. Nu worden veel producten zoals mobiele telefoons als afval afgevoerd, terwijl er nog veel waarde in zit als component of grondstof. In de circulaire economie ontstaan ook nieuwe businessmodellen rond gedeeld gebruik en andere vormen van samenwerking. Voorbeelden hiervan zijn de Smart Meter (smart grid) van Alliander en de samenwerking tussen Waternet en het Afval Energie Bedrijf Amsterdam om stoffen terug te winnen uit afvalwater.

Ondernemen in de circulaire economie
Het rapport ‘Ondernemen in de circulaire economie’ is een initiatief van One Planet Architecture institute (OPAi) en kwam tot stand in samenwerking met MVO Nederland. Het rapport werd geschreven door PwC, DRIFT, SITA en OPAi.

Zowel Henk Kamp (minister van Economische Zaken) als Wiebe Draijer (voorzitter van de Sociaal Economische Raad) schreven er een voorwoord bij.
Partners: Rabobank, SITA/Suez Environnement, AllianderVereniging Nederlandse Chemische Industrie (VNCI), Waternet, AEB Amsterdam, Ministerie van Economische Zaken, Turntoo (inkind) en Planbureau voor de Leefomgeving.

Mede mogelijk gemaakt door de Stichting DOEN.

Het rapport is gratis te downloaden via: www.ondernemenindecirculaireeconomie.nl

Over OPAi
One Planet Architecture Institute (OPAi) is het research- en consultancybureau van Thomas Rau en Douwe Jan Joustra. Deze onderneming realiseert hoogwaardige projecten gericht op de circulaire economie, duurzame ontwikkeling, klimaatneutrale steden en Cradle-to-Cradle. Met als doel bedrijven de sprong te laten maken naar een nieuwe manier van werken. OPAi heeft ruime ervaring met het realiseren en begeleiden van innovatieve, duurzame, projecten. Dit bureau ontwikkelde al een digitaal werkboek circulaire economie voor het MKB, voor bedrijven die op zoek zijn naar een circulaire business case.

Over MVO Nederland
MVO Nederland inspireert, verbindt en versterkt bedrijven en sectoren om steeds verdergaande stappen te zetten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). ‘Samen veranderen’ is het motto van deze nationale kennis- en netwerkorganisatie. Haar ambitie is dat het Nederlandse bedrijfsleven wereldwijd wordt gezien als een inspirerend voorbeeld van MVO en duurzaamheid.
In 2014 bestaat MVO Nederland 10 jaar. In die tijd is de organisatie uitgegroeid tot hét startpunt voor alle ondernemers die hun bedrijfsvoering willen verduurzamen. MVO Nederland ondersteunt hen met praktische tips, kennisdossiers, praktijkvoorbeelden, trainingen en branchespecifieke of themagerelateerde netwerken. De activiteiten van MVO Nederland worden zowel gefinancierd door aangesloten bedrijven en organisaties als projectmatig door overheden.

Foto: Jan Willem Groen, Utrecht
Het rapport ‘Ondernemen in de circulaire economie’ vertelt ondernemers hoe zij de kansen van de circulaire economie kunnen vertalen naar hun eigen bedrijfsvoering. Koning Willem-Alexander kreeg het eerste exemplaar van co-auteur Douwe Jan Joustra (links) van het One Planet Architecture institute (OPAi). (Rechts Willem Lageweg, directeur MVO Nederland.)