Menu
Bedrijfsvoering

Het oprichten van een VvE

Er moet een VvE ofwel Vereniging van Eigenaren opgericht worden, maar hoe gaat dit in zijn werk? In dit artikel wordt in 5 eenvoudige acties uitgelegd hoe dit in zijn werk gaat, inclusief handige tips.

Oprichting
Actie1: Neem de splitsingsakte ter hand. Hierin is te vinden wat zijn de privéappartementen en wat zijn de gemeenschappelijke ruimtes.

Actie 2: Voor een oprichtingsvergadering nodigt u, schriftelijk, alle appartementeneigenaren uit. De uitnodiging dient 2 weken voor de bijeenkomst te worden verstuurd. U stuurt ook de agenda met de bespreekpunten mee. De belangrijkste bespreekpunten voor de oprichting zijn:
* Openen van een bankrekening t.b.v. de VvE;
* de VvE bij de Kamer van Koophandel inschrijven;
* het Verzekeren van het gebouw;
* het onderhoud van het appartementencomplex;
* benoemen van een VvE-bestuur en een voorzitter;
* financiële zaken: VvE-bijdrage voor de kosten en aan het reservefonds.

Actie 3: Eigenaren die verhinderd zijn, vraagt u een volmacht te tekenen zodat hun stem meetelt.

Actie 4: Tijdens de vergadering dienen alle aanwezigen een presentielijst te tekenen. Er dient een twee/derde meerderheid aanwezig te zijn om de besluiten rechtsgeldig te zijn. Is er geen gekwalificeerde meerderheid aanwezig, dan kunt u een nieuwe vergadering uitschrijven binnen 6 weken.

Actie 5: Stuur het vergaderverslag aan alle VvE-leden.

Als deze acties zijn doorlopen, is uw VvE opgericht.

Andere zaken die van belang zijn
* Inschrijven bij de Kamer van Koophandel.
VvE’s zijn verplicht zich in te laten schrijven bij de Kamer van Koophandel. Indien u verzuimt dat te doen, bent u in overtreding en kan een boete worden opgelegd.

* Rollen en verantwoordelijkheden.
Bij de oprichting zijn rollen en verantwoordelijkheden binnen de VvE afgesproken.

Voorzitter
De voorzitter leidt vaak de vergaderingen van de VvE, maar dat kan ook een van de bewoners doen.

Bestuur
Het bestuur voert de besluiten uit en regelt de financiële zaken van de VvE en verder zorgt dat alle bewoners de reglementen naleven. De functies in een VvE-bestuur zijn: voorzitter, secretaris, penningmeester.