Tag

veiligheid

Browsing

Problemen met sloten of met sleutels zijn erg vervelend en onhandig. Het kan daarom erg handig zijn om een goede en betrouwbare betrouwbare slotenmaker in de buurt te hebben die je in vervelende situaties kan helpen. Maar dan is de vraag, hoe herken je een betrouwbare of een onbetrouwbare slotenmaker, dat gaan we je laten zien in deze blog.

Hoe vind je een betrouwbare slotenmaker?

Een betrouwbare slotenmaker vinden kan soms nog wel een behoorlijke klus zijn, het is niet vanzelfsprekend dat elke slotenmaker die je op internet vind betrouwbaar is. Daarom hebben we hier een paar tips voor je over hoe je een betrouwbare slotenmaker kan vinden.

  • Zoek een lokale ondernemer. Vaak zullen de lokale ondernemers er alles aan doen om er voor te zorgen dat de klanten die ze hebben nog een keer terug komen. Dit kan alleen als ze betrouwbaar zijn, zijn ze dit niet zullen de klanten niet meer terugkomen en zullen ze de klanten verliezen. 
  • Vraag aan vrienden of familie of zij nog een slotenmaker kennen waar zij een goede en betrouwbare ervaring mee hebben. Bijvoorbeeld als je Slotenmaker Tilburg zoekt.
  • Zoek op internet reviews op van het bedrijf waarbij je een goed gevoel hebt. Hier vind je ervaringen van andere mensen die al eerder met die slotenmaker in zee zijn gegaan. Aan de hand hiervan kan je een goede keuze maken over een betrouwbare slotenmaker, Slotenmeester is een voorbeeld van zo’n betrouwbare partij. 
  • Kijk naar de service die het bedrijf je biedt, zit er bijvoorbeeld garantie bij en kijk of het bedrijf van te voren een prijsindicatie doet. Slotenservice Tilburg is een voorbeeld van een bedrijf die dit wel doet. 

Hoe herken je een onbetrouwbare slotenmaker? 

Het herkennen van een onbetrouwbare slotenmaker is ook erg belangrijk, als je dit niet herkent kan het zijn dat je hier je sloten door laat vervangen en dat het niet goed is. Daarom hebben we hieronder een aantal dingen waar je een onbetrouwbare slotenmaker kan herkennen. 

  • De slotenmaker werkt vaak met een tussenpersoon, als je contact opneemt met dit bedrijf komt er vaak iemand anders langs dan wie je hebt gesproken of waar je contact mee hebt gehad. 
  • Als de slotenmaker van te voren geen prijsindicatie geeft kan het zo zijn dat er nog andere kosten bij komen. Dit wordt vaak in combinatie gedaan met van te voren een contract ondertekenen. 
  • Ook kan een teken van onbetrouwbaarheid zijn dat de slotenmaker zonder bedrijfsbus of auto zonder promotiemateriaal rond rijdt. 

Conclusie 

Voor een goed slot heb je een goede en betrouwbare slotenmaker nodig, een voorbeeld van een betrouwbare slotenmaker is bijvoorbeeld slotenmaker Tilburg. Zij plaatsen alleen sloten van topkwaliteit en sloten die het SKG keurmerk hebben. Met de slotenservice Tilburg kan je ervanuit gaan dat de sloten van goede kwaliteit zijn en door vakmensen worden geplaatst. Wat is jouw ervaring met een betrouwbare of onbetrouwbare slotenmaker?

Betreft jouw bedrijfsvoering alleen kantoorwerk, dan maak je je waarschijnlijk weinig zorgen over veiligheid op de werkvloer. Natuurlijk ben je volgens de Arbowet verplicht om voor een veilige werkplek te zorgen, maar naast ergonomische maatregelen is er verder weinig nodig om risico’s uit te sluiten. Maar er zijn natuurlijk sectoren waarbij dit heel anders ligt. Vooral in de bouw, de elektrotechniek en de (petrochemische) industrie zijn er reële risico’s op bedrijfsongevallen. Het is niet voor niet zo dat in Nederland jaarlijks 200 duizend ongelukken plaatsvinden op de werkvloer. In 4.300 gevallen ontstaat er hierdoor letsel dat soms blijvend van aard is. In zestig gevallen leidt het ongeval zelfs tot de dood van het slachtoffer. Alle reden dus om te investeren in veiligheid op de werkvoer. Hoe? Je VCA halen!

VCA-cursus

De afkorting VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. De cursus en het bijbehorende certificaat zijn bedoeld om mensen bewuster te laten omgaan met hun eigen veiligheid en gezondheid en die van hun collega’s en de gevolgen van de werkzaamheden op het milieu in acht te nemen. De cursus, die je kunt volgen via VCAcursus.nl, is er in drie verschillende varianten voor verschillende doelgroepen. Voor medewerkers op de werkvloer is er de basiscursus VCA, die ook wel B-VCA wordt genoemd. Voor jou als leidinggevende óf zzp’er is er de VCA VOL-cursus. Dit staat voor Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden. De derde variant is voor leidinggevenden en intercedenten in de uitzend- of detacheringsbranche en heet VIL-VCU (Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden – Veiligheids Checklist Uitzend- en detacheringbureaus).

Niet jezelf uit de markt prijzen

Er zijn verschillende redenen denkbaar om te investeren in veiligheid op de werkvloer. Ten eerste is er natuurlijk de veiligheid en gezondheid van je personeel. Dat is niet alleen in hun belang, maar ook in jouw belang als ondernemer. Niet alleen vanwege potentieel ziekteverzuim, maar ook omdat bedrijfsongevallen een juridische nasleep kunnen krijgen die je veel geld kan kosten. Maar een minstens zo goede reden om te investeren in VCA voor jou en je eventuele medewerkers, is het feit dat steeds meer opdrachtgevers het VCA-diploma verplicht stellen bij het vergeven van klussen. Bij sollicitatieprocedures wordt van de medewerker-in-spé ook steeds vaker verwacht dat hij het VCA-diploma kan overleggen. Je prijst jezelf dus uit de markt door achter te blijven. Zowel personen als bedrijven kunnen zich laten certificeren.

Veiligheid op werkvloer

Hoe behaal je je VCA?

Het VCA-diploma kan op drie manieren behaald worden. Jij of je medewerkers kunnen een klassikale cursus volgen, maar het is ook mogelijk om de cursus online te volgen. Een derde optie is om het lesmateriaal te bestellen en zelfstudie te doen. De cursus wordt alle gevallen afgerond met een examen. Doe je de zelfstudie, dan moet je het examen laten afnemen bij een erkend examenbureau dat in het bezit is van het keurmerk van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

Kleine bedrijven en statistieken

Als kleine ondernemer vind je het misschien financieel niet interessant om in VCA te investeren. De statistieken zijn echter tegen je. Relatief veel bedrijfsongevallen vinden namelijk plaats bij kleine bedrijven met minder dan tien medewerkers. Om het noodlot niet te tarten, is het verstandig om toch te investeren in die VCA-cursus.

Veel werkgevers bieden hun medewerkers tegenwoordig een online werkplek, waarmee ze gemakkelijk en veilig op hun tablet of smartphone kunnen werken. Maar benutten bedrijven wel alle mogelijkheden van de online werkplek? KPN werkplek-expert Harald den Houter vertelt je er meer over.

Haal alles uit online werken
Zorgmedewerkers, accountmanagers of monteurs. Het zijn medewerkers die vooral werken aan het bed van de patiënt, op locatie bij de klant of in het veld bij een meterkast. Deze vakmensen zijn vaak voortdurend onderweg. De tablet of telefoon is voor mensen in dit soort beroepen een belangrijk hulpmiddel. Ze vinden er applicaties voor hun mail, werkinstructies of planning. Bedrijven moeten er dus voor zorgen dat ze een mobiele werkomgeving bieden met daarin de functies die relevant zijn voor de medewerker. ‘Eigenlijk moet het niet uitmaken waar je bent. Overal moet je kunnen beschikken over de applicaties en de informatie om je werk veilig en snel te doen. Op een moderne online werkplek vind je alles wat je nodig hebt. Allereerst mobiel werken op een smart device, het bieden van taakgerichte applicatiefunctionaliteit en tenslotte veilige toegang tot je informatie’, zegt Harald den Houter, productmanager bij KPN Digital Workspace.

Kansen om slimmer te werken blijven nog vaak onbenut
Dat is de theorie. In werkelijkheid beperken veel werkgevers het mobiel werken tot een minimum en worden applicaties vaak vergeten. Veel bedrijven denken ten onrechte dat een overstap naar een volwaardige online werkplek complex is. ‘Het gevolg is dat medewerkers bijvoorbeeld alleen maar werkmail kunnen openen op hun mobiele apparaat. Jammer, want zo blijven veel kansen om slimmer en efficiënter te werken voor deze medewerkers volledig onbenut.’ Hoe het beter kan, legt Harald graag uit aan de hand van een voorbeeld uit de thuiszorg.

Sneller werken
Harald zegt: ‘Verzekeraars vergoeden werkzaamheden voor GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg) -zorgtaken aan het bed van de cliënt. Voor een zorgmedewerker die vanaf kantoor nog allerlei werkzaamheden doet, kan de thuiszorgorganisatie geen rekening bij de verzekeraar indienen. Als de thuiszorgmedewerkster tijdens een cliëntbezoek het patiëntendossier van mevrouw Jansen kan openen en bijwerken op haar smartphone, dan is dat wel declarabel. En als ze meteen de medicatiegeschiedenis kan inzien of een aantekening in het dossier kan maken, dan werkt dat een stuk sneller en efficiënter voor de cliënt, zorgmedewerker en dus ook zorginstelling. Zo zie je dat een moderne online werkplek zichzelf terugverdient.’

Security en compliance als topprioriteit
Natuurlijk moet veilig werken bij dit soort toepassingen topprioriteit hebben. ‘KPN staat bekend als een professionele grootzakelijke dienstverlener. We hebben een team van ethische hackers die onze eigen diensten testen voordat we deze aan onze klanten aanbieden. Ook compliance is belangrijk. Onze diensten moeten natuurlijk voldoen aan certificeringen en compliance eisen voor de sector. Zo voldoen deze voor de zorg aan de algemene NEN certificeringen en de specifiek, NEN 7510 die gaat over informatiebeveiliging voor de zorg. Dat betekent dat onze systemen correct omgaan met vertrouwelijke zorginformatie. Data zijn veilig opgeslagen in lokale, datacenters die voldoen aan Nederlandse wet- en regelgeving.’

Online werkplek die waarde toevoegt
Waar het uiteindelijk volgens Harald om gaat, is dat de online werkplek een medewerker niet alleen laat ‘doorwerken’, maar dat hij juist waarde toevoegt aan het werk. ‘Het doel moet zijn dat mobiel werken je juist méér laat doen, in plaats van minder. De kansen daarvoor liggen er, pak ze!’

Meer weten
Alle mogelijkheden van de online werkplek lees je op het zakelijk blog van KPN.

Een jaar na de invoering van de meldplicht datalekken maakte de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) eind 2016 de balans op: ruim 5.500 meldingen in krap een jaar tijd. Een groot deel van die meldingen was te voorkomen geweest. Waar gaat het bij veel organisaties mis?

Beveiligingslek of datalek?
De meldingen die de AP in 2016 ontving, gingen in veel gevallen over verkeerd bezorgde brieven, verkeerd geadresseerde e-mails en een slechte beveiliging van klantportalen waardoor klanten elkaars gegevens konden inzien. Ook komt het vaak voor dat USB-sticks met persoonsgegevens kwijtraken of dat een laptop wordt gestolen.

In lang niet in alle gevallen stelde de AP ook echt een datalek vast. Zo is er geen sprake van een datalek als er geen persoonsgegevens in het spel zijn. Evenmin als misbruik van de gelekte persoonsgegevens is uit te sluiten. Of in juridisch potjeslatijn: u moet redelijkerwijs kunnen uitsluiten dat persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt. Kunt u dat? Dan gaat het ‘slechts’ om een beveiligingslek en is een melding niet nodig.

5 voorzorgsmaatregelen

Organisaties kunnen zelf het nodige doen om ‘onrechtmatige verwerking’ uit te sluiten en een gang naar de AP te voorkomen:

1. Inventariseer waar persoonsgegevens zich bevinden
Weet u niet of er op die verloren smartphone of laptop persoonsgegevens staan? Dan kunt u misbruik van persoonsgegevens niet uitsluiten en zit er niets anders op dan contact opnemen met de AP.

2. Voorkom onnodige verzameling en verwerking van persoonsgegevens
De reden om terughoudend te zijn met het verzamelen van persoonsgegevens ligt voor de hand: wat u niet heeft, kunt u ook niet ‘lekken’. Toch kiezen steeds meer bedrijven ervoor om zo groot mogelijke dataverzamelingen aan te leggen om hier analyses op los te laten. Zij lopen hiermee wel een verhoogd risico.

3. Maak data onleesbaar maken met behulp van encryptie
Als u data met een goede encryptie ‘codeert’, heeft bijvoorbeeld een hacker niets aan buitgemaakte persoonsgegevens. Diefstal of verlies van goed versleutelde persoonsgegevens hoeft u dan ook niet te melden. Uit een onderzoek van VansonBourne blijkt helaas dat minder dan de helft van de organisaties ‘verregaand’ gebruikmaakt van encryptie.

Ook bij het verzenden van gevoelige gegevens gaat het vaak mis. Zo gebruikt slechts 44 procent van de websites van de Nederlandse overheid een veilige https-verbinding.

4. Zorg voor een goede back-up
Bij vernietiging van persoonsgegevens kan ook sprake zijn van een datalek. Met een goede back-up voorkomt u dat persoonsgegevens bijvoorbeeld bij een brand voorgoed verloren gaan en dat u een datalek moet melden. Uit diverse onderzoeken blijkt echter dat een kwart van de organisaties helemaal geen back-ups maakt.

5. Voorkom misbruik met technische en organisatorische maatregelen
Dit gaat verder dan het versleutelen van de gegevens. Denk hierbij aan monitoring om diefstal van inloggegevens snel op het spoor te zijn, logmanagement om na te gaan of de hacker klantdata heeft benaderd en een streng wachtwoordbeleid om met nieuwe wachtwoorden de toegang zo snel mogelijk te blokkeren.

Veel organisaties zijn in de praktijk nog niet zover. AP-voorzitter Aleid Wolfsen sprak zelfs over ‘naïviteit ten top’. Bijvoorbeeld op laptops met medische gegevens zijn vaak helemaal geen wachtwoorden ingesteld.

De nieuwe Europese richtlijnen straffen naïviteit af
Kortom, er zijn meerdere manieren om te voorkomen dat een beveiligingslek ontaardt in een datalek. Helaas verzuimen organisaties op grote schaal om de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen.

Dit kan organisaties vanaf 25 mei 2018 nog duurder komen te staan. Op die dag vervangt de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) onze nationale Wet bescherming persoonsgegevens. De maximale boete voor het niet melden van een datalek stijgt dan van 820.000 euro naar 20 miljoen euro of vier procent van de wereldwijde jaaromzet. Boetes die zelfs grote organisaties fataal kunnen zijn.

Meer weten over security en wat ICT voor uw organisatie kan betekenen? Lees de andere artikelen op het zakelijk blog van KPN.

Er zijn heel wat banen waarbij het dragen van werkschoenen verplicht is. Wanneer een werknemer in de bouw bijvoorbeeld geen beschermende schoenen zou dragen, loopt deze onnodig extra risico. Dit soort schoenen is niet alleen belangrijk ter bescherming, maar bevordert ook zeker het werkcomfort. Bij het uitkiezen van goede werkschoenen komt het nog aardig precies welke schoenen je precies koopt. Het ligt er maar net aan bij welke werkzaamheden de schoenen worden gedragen en daarnaast heeft iedereen ook weer zo zijn persoonlijke voorkeuren als het gaat om schoenen. Een ideale winkel om deze schoenen te kopen is Bowork.nl

Winkel
De onderneming Bowork.nl is een echt familiebedrijf waar service en kwaliteit voorop staan. Je kunt bij hen terecht voor wel meer dan 500 verschillende soorten schoenen. Doordat zij het grootste assortiment van heel Nederland bieden, profiteer je bij hen van zeer scherpe prijzen. Wanneer je de schoenen eerst graag wilt passen of advies wilt over de geschikte modellen, is het mogelijk om een bezoek te brengen aan de winkel/showroom in Bunschoten Spakenburg.

Goede schoenen
Bowork.nl levert schoenen in veel merken, categorieën, maten en ook is er verschil in schoenen voor dames en heren. Hun top 5 aan werkschoenen zijn : Sixton, Puma, Safety Jogger, Blackstone en No Risk. Deze schoenen bieden bijvoorbeeld een geweldig draagcomfort, zijn licht van gewicht, behoeden door hun antislip voor uitglijden tijdens het werk of zijn zo sterk, dat ze vrijwel onverwoestbaar zijn.

Bent u op zoek naar een leuke activiteit voor een bedrijfsuitje? Dan bent u in Almelo op de goede plek! De mooie stad Almelo biedt een ruime keuze aan indoor en outdoor activiteiten, speciaal om het u en uw collega’s naar de zin te maken. We hebben hier de 3 leukste outdoor bedrijfsuitjes voor u op een rij gezet.

BBQ toer

Bij de naam BBQ toer denk je wellicht aan een rustig uitje met je collega’s, waarbij lekker gebarbecued gaat worden. Lekker gebarbecued zal er ook zeker worden, maar niet alleen dát zal deze dag onvergetelijk maken. U en uw collega’s zullen opgehaald worden voor een bijzondere rit in een historische legertruck. Bent u werkzaam bij een bedrijf in Twente? Dan wordt u ook nog eens meteen vanaf uw werk opgepikt. Aan boord van deze legertruck kunt u genieten van een drankje op één van de comfortabele kussens en ook muziek zal aanwezig zijn. Het zal een avontuurlijke tocht zijn, met ondertussen een stop met diverse, leuke opdrachten. De dag zal afgesloten worden met, zoals de naam al verraad, een BBQ. Deze zal plaatsvinden op een mooie open plek, zodat de aanhanger van de legertruck tot een Open Air BBQ omgebouwd kan worden.

Wie is de mol

Wie kent het populaire programma ‘Wie is de Mol?’ niet? Door het grote succes van het programma is dit spel er nu ook voor u en uw collega’s om te spelen. Per groep is er één Mol die de groep zal manipuleren. Deze ‘Mol’ zal aan het begin van het spel op de hoogte worden gesteld van zijn/haar rol. Elke groep zal een iPhone meekrijgen, waarop de opdrachten ontvangen zullen worden. Dit alles speelt zich buiten af. Het is dus een erg leuke manier om de stad Almelo (of een andere stad naar keuze) te leren kennen. Ook buiten Nederland is dit leuke spel te spelen. Zo kan ‘Wie is de Mol?’ ook als bedrijfsincentive in Brugge geboekt worden.

Buggyrally

Wilt u een wat actiever bedrijfsuitje, dan kunt u ervoor kiezen een buggy toer te maken. Het moderne voertuig biedt plaats voor 2 personen en u kunt er een snelheid van wel 70km per uur mee behalen. Er zal gezorgd worden voor een uitdagend programma, waarin het rally gevoel centraal staat. Er zullen diverse rally spellen gedaan worden onderweg, een lekker drankje op een terras staat op het programma en dit alles wordt vastgelegd op camera.

Meer weten over één van deze bedrijfsuitjes in Almelo? Kijk dan eens op deze website. Bovenstaande uitjes zijn outdoor activiteiten; vergeet daarom niet om goed voorbereid op pad te gaan. Trek tijdens wat koudere dagen warme kleding aan, zodat u het niet koud zult hebben. Op warmere dagen wordt vaak een jas vergeten, maar een jas is altijd handig om extra bij u te hebben, omdat het in de avond nog wel eens flink kan afkoelen. In deze webshop kunt u jassen vinden voor vele verschillende gelegenheden.