Tag

rente

Browsing

Het is nu voor veel ondernemers en bedrijven een lastige tijd om het hoofd boven water te houden. De plannen die iedereen aan het begin van het jaar gemaakt zijn moeten veelal bijgesteld worden, omdat de verwachtingen en voorspellingen 180 graden zijn omgedraaid. Heeft u zelf meerdere leningen lopen dan is het in deze tijd goed om deze nog eens onder de loep te nemen en te kijken of het anders kan. Wij hebben een aantal tips op een rijtje gezet om deze leningen over te sluiten.

Een lagere rente

De rentestand is op dit moment vrij laag. Dit kan voor u het moment zijn om de lening over te sluiten en zo op lagere maandlasten uit te komen. Belangrijk is wel dat u controleert of er voor u een boete geldt wanneer u de lening oversluit. Doordat u de huidige lening vroegtijdig aflost betekent dit voor de kredietverstrekker een verlies in inkomsten. Het kan zijn dat de kredietverstrekker hiervoor een boute in rekening brengt. U kunt natuurlijk wel uitrekenen of de boete opweegt tegen het financiële voordeel dat u bij uw nieuwe lening heeft.

Samenvoegen van verschillende leningen

Heeft u meerdere leningen lopen bij verschillende kredietverstrekkers? Dan kan het zijn dat u op deze leningen kunt besparen door deze samen te voegen bij één kredietverstrekker. Het is daarnaast ook overzichtelijker wanneer u alles op één plek geregeld heeft. Een lening oversluiten kan ondanks eventuele boetes tientallen euro’s per maand schelen.

Acceptatie door kredietverstrekker

Wanneer u een lening, welke vorm dan ook, wilt afsluiten of oversluiten zal de kredietverstrekker u situatie controleren en checken. De kredietverstrekker moet immers weten of u in staat bent om aan de financiële verplichtingen te voldoen. Wanneer u er voor kiest om de lening(en) over te sluiten zal u opnieuw gecheckt worden. Vaak is het zo dat wanneer de lening in bedrag niet toeneemt u opnieuw geaccepteerd wordt.

Looptijd van de lening

Mocht u voldoende financiële middelen hebben om de looptijd van de lening in te korten of een nieuwe lening voor een kortere periode af te sluiten dan kan dit ook schelen in het maandbedrag dat u voor de lening moet betalen. Ook hier geldt weer dat het goed is om een berekening te maken van de besparing en eventuele kosten die verbonden zijn aan het oversluiten.

Het is altijd goed om financiële zaken op een rijtje te hebben, maar teveel betalen voor een lening is ook niet nodig. Mocht u het lastig vinden laat u dan adviseren over de mogelijkheden.

De hypotheekrente staat in 2015 op het laagste punt in de afgelopen dertig jaar; een historisch laag niveau. Het lijkt er inmiddels wel op dat de bodem is bereikt, een toekomstige stijging van de hypotheekrente is daarmee onvermijdelijk. Verschillende hypotheekverstrekkers hebben hun tarieven voor hypotheken met een rentevaste periode deze zomer met 0,1 % verhoogd. De vraag is daarom niet zozeer of de hypotheekrente nog verder gaat stijgen, maar vooral wanneer en hoe lang er nog geprofiteerd kan worden van de huidige hypotheekrente. Volgens ABN AMRO zal het rentetarief op zijn vroegst in 2017 stijgen.

Prognose renteverwachting
Op hypotheekrente.com is in één overzicht te zien wat alle grote hypotheekverstrekkers kunnen bieden met betrekking tot rentetarieven. Het is ook in dit overzicht duidelijk zichtbaar dat de hypotheekrente nog laag ligt. Hoe de rente zich op korte en lange termijn gaat ontwikkelen blijft lastig in te schatten voor de banken doordat dit afhankelijk is van diverse factoren. De grootbanken SNS, ING en Rabobank willen hier dan ook geen grote uitspraken over doen. ABN AMRO durft voorzichtig een prognose te geven. De rente op hypotheekleningen met een korte looptijd blijft komend jaar waarschijnlijk nog laag. Pas wanneer de Europese Centrale Bank (ECB) het officiële rentetarief verhoogt, zal de rente op kortlopende leningen stijgen. Naar verwachting is dat volgens ABN AMRO op zijn vroegst in 2017. Er worden geen uitspraken gedaan hoeveel de hypotheekrente zal stijgen. Banken moeten vanaf 2020 hogere kapitaalbuffers aanhouden voor hypotheekleningen, dit kan op lange termijn invloed hebben op de hypotheekrente.

Factoren hoogte hypotheekrente
De belangrijkste reden voor de huidige lage rentestand is de economische crisis in Europa. De Europese Centrale Bank (ECB) houdt het Euribor tarief laag om zo het economische herstel te bevorderen. Als we de economische berichten mogen geloven, krabbelt de Europese economie langzaam maar zeker uit het dal. De stijgende rentes op de kapitaalmarkt door de aantrekkende economie en de verwachting van hogere inflatie zorgt ervoor dat de marktrentes stijgen, waardoor automatisch ook de hypotheekrente zal stijgen.

Maar de kans dat de inflatie laag blijft, is ook verder toegenomen door de groeivertraging in China en de onrust hierover op de financiële markten. Daarnaast is in 2015 de concurrentie op de hypotheekmarkt ook toegenomen. De strengere hypotheeknormen maakt de Nederlandse hypotheekmarkt interessant voor geldverstrekkers. Deze concurrentie heeft ook een drukkend effect op de hypotheekrente.

Redactie Hypotheekrente.com