Menu
Bedrijfsvoering

Het nut van preventief medisch onderzoek voor bedrijven

Als ondernemer wilt u natuurlijk zoveel mogelijk de gezondheidsrisico’s van uw personeel inperken. Het is zonde wanneer uw personeel lang ziek thuis zou zitten vanwege mindere
omstandigheden op de werkvloer. Daarnaast is het belangrijk dat uw personeel zo gezond mogelijk blijft op de werkvloer.

U kunt dit voorkomen door uw werknemers een preventief medisch onderzoek te laten ondergaan. Maar ook vanuit de Arbowet bent u verplicht om uw personeel dit onderzoek periodiek te laten ondergaan. Gezondheidsrisico’s moeten namelijk zoveel mogelijk beperkt of voorkomen worden.

Hoe werkt een PVO?

PVO staat voor preventief medisch onderzoek. Als ondernemer kunt u een extern bureau inschakelen dat al deze zaken voor u regelt. Werknemers kunnen bijvoorbeeld door zo’n bureau per e-mail uitgenodigd worden om deel te nemen aan een PVO. De inventarisatie, planning en afspraakbevestiging wordt allemaal door dit externe bureau geregeld. Als bedrijfsleider, directeur of manager hoeft u daar niets aan te doen.

Een PVO dat kan worden uitgevoerd, is bijvoorbeeld de total bodyscan. De kosten die voor het onderzoek worden gemaakt, zijn afhankelijk van welk onderzoek er precies wordt uitgevoerd. Hierover is meer informatie te vinden bij Privatescan, specialist op het gebied van bodyscans.

Wat kan een PVO exact inhouden?

Tijdens een PVO kunnen er een aantal zaken onderzocht worden een arts. Een basisonderzoek bestaat altijd uit het invullen van een medische vragenlijst, bloed laten prikken, het meten van lengte en gewicht, het testen van de ogen en longen en het plaats laten vinden van een urine onderzoek. Dit laatste gebeurd om suiker en een eventuele nierafwijking op te sporen.

Gezondheidsrisico’s die onderzocht worden zijn bijvoorbeeld overgewicht, hart- en vaatziekten, suikerziekte, bloedarmoede en afwijkingen aan de nieren, lever of schildklier.

Wat zijn de voordelen van een PVO?

Het grote voordeel van een PVO is dat het de gezondheid van uw werknemers in kaart brengt. Eventuele risico’s die gelopen worden tijdens uitgevoerde werkzaamheden binnen uw bedrijf of organisatie, worden zo helder in beeld gebracht. Op grond van het onderzoek dat is uitgevoerd, kunnen er bijvoorbeeld preventieve maatregelen worden genomen. Verzuim en kosten die daarbij komen kijken, kunnen op deze manier voorkomen worden, of in elk geval flink gereduceerd worden.

Maar niet alleen voor uw bedrijf is een PVO een kostenbesparing. Ook een werknemer kan er voordelen aan hebben. Want een werknemer gaat zijn of haar eigen gezondheid zo ook veel meer serieus nemen.