Rubriek

Boekhouding

Rubriek

Het bij elkaar zoeken van losse bankafschriften en opsturen naar de accountant is verleden tijd voor ondernemers, aangesloten bij de ABN AMRO bank. Middels de directe koppeling tussen Twinfield online boekhouden en de ABN AMRO bank worden alle bankafschriften van de ondernemers vanaf nu automatisch verwerkt . ‘Je kan je wel voorstellen hoeveel tijdswinst dit voor de ondernemer oplevert’ aldus Job Lammers, Product Manager van Twinfield, die verwacht dat in de toekomst alle ondernemers op deze online manier te werk gaan.

Waar voorheen ieder bankafschrift zorgvuldig werd opgeborgen voor de boekhouding worden ABN AMRO afschriften nu direct online ingelezen in de boekhouding. Dit biedt dubbel voordeel voor de ondernemer aldus Lammers. ‘Niet alleen efficiëntievoordeel maar er is ook meer tijd voor coaching en financieel advies. Juist in tijden van economische tegenspoed zijn economische adviezen van je accountant namelijk onmisbaar.’

Nooit meer facturen opsturen
De mogelijkheid voor het automatisch verwerken van bankafschriften heeft Twinfield ook voor facturen in het leven geroepen. Facturen hoeven niet verzameld en opgestuurd te worden naar de accountant maar kunnen direct  online worden opgesteld en in de administratie worden verwerkt. Voor dit facturatie-abonnement voor ondernemers geldt nu een speciale overstapregeling. Kijk voor meer informatie op www.administratie.nl.

Over Twinfield
Twinfield International N.V. is marktleider op het gebied van online boekhouden in Europa. Op dit moment worden er meer dan 80.000 administraties via Twinfield gevoerd in 22 landen. Online boekhouden via Twinfield richt zich op flexibel boekhouden voor zowel kleine- als grote organisaties. Hierbij wordt op een efficiënte, veilige en directe manier informatie gedeeld met een administratie- of accountantskantoor. Voor meer informatie zie http://www.twinfield.nl

Accounts- en administratiekantoren laten voordeel liggen in het efficiënt delen van betrouwbare informatie. Slechts een klein percentage van de accountants maakt gebruik van nieuwe elektronische mogelijkheden om bijvoorbeeld vanuit de boekhouding direct aangiftes van de belasting voor hun relaties te verzorgen, ondervindt Twinfield, marktleider in online boekhouding. Om dit te verhogen en maximaal efficiencyvoordeel voor ondernemers te behalen lanceert Twinfield een XBRL-ready certificatie. XBRL is een rapportagestandaard die het elektronisch uitwisselen van betrouwbare gegevens via het internet vergemakkelijkt.

‘Slechts een klein percentage van de accountants doet op een efficiënte manier belastingaangifte en dit moet verhoogd worden’, aldus André Kwakernaat, oprichter en CTO van Twinfield.  ‘Bij dit lage aantal is niemand gebaat, de overheid en de ondernemers niet.’

Steven Luitjens, directeur Logius, dienst digitale overheid van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ondersteunt het belang van E-aangifte met behulp van de standaardisatie. ‘XBRL is  internationaal de weg die landen gaan, om die reden hebben wij ervoor gekozen en hiermee wordt de uitvoering stellig eenvoudiger en efficiënter.’
 
Kwakernaat vult aan: ‘Niet alleen op het gebied van belastingaangifte is voordeel te behalen maar ook op het gebied van het verwerken van jaarcijfers of het doorgeven van de financiële rapportage naar de bank. Met behulp van onze XBRL-ready certificatie, waarmee we klanten optimaal begeleiden in de voorbereiding, verwachten wij dat binnen drie jaar 88 procent van al onze klanten de XBRL standaard zal adopteren. Deze verandering leidt zoals gezegd tot meer efficiency bij het verwerken van administraties waardoor ruimte wordt gecreëerd voor adviesuren voor de ondernemer.’ 

Overheidsprogramma
XBRL, eXtensible Business Reporting Language, wordt geïmplementeerd door de overheid middels het Standaard Business Reporting (SBR) programma en is een open standaard voor het samenstellen en elektronisch uitwisselen van business rapportages en gegevens via het internet. Wil een kantoor optimaal profiteren van een standaard als deze dan dient zij de gehele verwerkingsketen efficiënt  te hebben ingericht en hier zijn vaak nog veel verbeteringen te behalen. Een goede voorbereiding is doorslaggevend en daarom biedt Twinfield kantoren een programma aan waarbij zij zich XBRL-ready kunnen laten certificeren. Kantoren kunnen online een XBRL scan uitvoeren waaruit blijkt in hoeverre een kantoor al gereed is om het certificatieprogramma in te gaan.

 Over Twinfield
Twinfield International N.V. is marktleider op het gebied van online boekhouden in Europa. Op dit moment worden er meer dan 80.000 administraties via Twinfield gevoerd in 22 landen. Online boekhouden via Twinfield richt zich op flexibel boekhouden voor zowel kleine- als grote organisaties. Hierbij wordt op een efficiënte, veilige en directe manier informatie gedeeld met een administratie- of accountantskantoor. Voor meer informatie zie http://www.twinfield.nl.