Rubriek

Bedrijfsverzekering

Rubriek

Zes risico’s waartegen je je als zzp’er zeker wil indekken

Geen enkele zzp’er wil een schadeclaim aan zijn of haar broek. Toch kan er iets gebeuren tijdens je werkzaamheden waardoor jij verantwoordelijk bent voor de ontstane kosten. Als je dit uit eigen zak moet betalen, kan dit flink in de papieren lopen. Een optie is dan om je te verzekeren voor aansprakelijkheid. Dit zijn de zes soorten aansprakelijkheid, waar je als zzp’er tegen kunt verzekeren.

  1. Zakelijke en particuliere aansprakelijkheid: de basis

Vrijwel iedereen is bekend met de particuliere aansprakelijkheidsverzekering (AVP). Die verzekering dekt je in tegen wettelijke aansprakelijkheid voor de schade die jij of je kinderen aanrichten. Deze particuliere verzekering dekt echter niet in tegen zakelijke risico’s en je kunt er dus geen zakelijke claims mee dekken. Hoewel zakelijk en privé bij zzp’ers geregeld door elkaar lopen, is een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering ook nodig. De materiële schade en de letselschade waarvoor jij als zelfstandig ondernemer aansprakelijk bent, kan worden vergoed met zo’n aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (avb verzekering). Deze is niet verplicht, al zullen veel opdrachtgevers wel degelijk van je verlangen dat je er een hebt afgesloten. Voor de meeste zzp’ers is deze basisverzekering afdoende, omdat hun grootste risico het risico op materiële schade en schade aan personen betreft.

  1. Beroepsaansprakelijkheid

Een andere aansprakelijkheidsverzekering is de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV). De BAV heb je nodig voor vermogensschade die je als vakman of vakvrouw aanricht. Denk bijvoorbeeld aan verkeerde adviezen die je aan je cliënt geeft, of denk aan nalatigheid. Een bedrijf dat hierdoor verlies lijdt, kan een schadeclaim tegen je indienen. Dit geldt onder andere voor consultants, advocaten en andere professionals in de zakelijke dienstverlening. Maar het kan ook gelden over medische professionals, zoals tandartsen of fysiotherapeuten. In sommige beroepen is het verzekeren tegen aansprakelijkheid zelfs verplicht. Accountants, bankiers, maar ook architecten zijn daartoe verplicht, volgens de Wet financieel toezicht (Wft). De reden is de vermogensschade die hun adviezen kunnen voortbrengen. Als jouw beroep extra risico’s met zich mee brengt, dan heb je een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig.

  1. Milieuschade

Er zijn zaken die de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en de beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet dekken. Een typisch voorbeeld daarvan is milieuschade. Daarbij is het verleidelijk te denken aan industriële ondernemingen met grote productielocaties. Maar ook sommige zzp’ers lopen het risico aansprakelijk gesteld te worden voor milieuschade. Denk aan ondernemers die voor hun beroep schoonmaakmiddelen gebruiken, of een pand hebben waar brand milieuschade zou kunnen veroorzaken. Met een milieuschadeverzekering kun je je beschermen tegen de kosten van eventuele milieuschade.

  1. Productaansprakelijkheid

Ben je een zzp’er die producten verkoopt? Dan kun je aansprakelijk worden gesteld voor schade, veroorzaakt door je product. Zolang die producten onder jouw verantwoording zijn geproduceerd, loop je dat risico. Zelfs als je de producten alleen verkoopt, kun je aansprakelijk worden gesteld. Dit is het geval als je producten van buiten Europa importeert. Daarvan word jij als de producent beschouwd. Daar kun je je met aanvullende dekking tegen verzekeren.

  1. Werkgeversaansprakelijkheid

Als zzp’er zonder personeel, denk je niet aan werkgeversaansprakelijkheid. Zodra je besluit je eerste personeelslid aan te nemen, is een dekking voor je werkgeversaansprakelijkheid nodig. Die dekt je voor schade die iemand oploopt tijdens werkzaamheden voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld door bedrijfsongevallen of ziektes die voorkomen als gevolg van het soort werk dat je doet. Ook ongevallen in het verkeer van werknemers die te voet of op de fiets reizen. Dit risico heeft niet alleen betrekking op je eigen personeel, maar ook op andere personen die je inleent en onder je aansturing werken. Dus ook andere zzp’ers.

  1. Werkgeversaansprakelijkheid voor bestuurders van motorrijtuigen

Veroorzaakt uw medewerker onder werktijd een verkeersongeluk? Denk dan aan een dekking voor de aansprakelijkheid van ongevallen die ze namens jouw bedrijf kunnen veroorzaken. Daarvoor bestaat de Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering Bestuurder Motorrijtuigen (WABM). Heeft u zo’n verzekering? Dan maakt het niet uit hoe het ongeluk gebeurt: met een bedrijfsauto, heftruck, privéauto van de medewerker, of fiets. Zelfs als uw medewerker lopend onderweg is, bent u gedekt voor aansprakelijkheid in het verkeer.

Een rechtsbijstandverzekering is af te sluiten voor zowel particulieren als zakelijke doeleinden. Als je een rechtsbijstandverzekering hebt afgesloten dan ben je verzekerd voor (een deel) van de rechtshulp kosten wanneer je deze maakt. Het inschakelen van een advocaat of rechtsgang is zeer prijzig en met een rechtsbijstandverzekering voorkom je dat je al deze kosten zelf moet betalen. Je kan je bij de meeste verzekeraars voor verschillende soorten rechtsbijstand verzekeren. We geven 4 voorbeelden voor een zakelijke vorm van rechtsbijstand.

1 Geschillen met leveranciers
Consumentengeschillen komen bijvoorbeeld voor als je een aankoop hebt gedaan. Je aankoop gaat stuk of er wordt niet het beloofde geleverd. In de meeste gevallen kom je er samen met de verkoper wel weer uit, maar helaas is dit niet altijd het geval. Als je een rechtsbijstandverzekering hebt dan kan je juridische hulp inschakelen die vervolgens (deels) door je verzekeraar vergoed wordt.

2 Problemen met huurders
Als je een kamer, huis of kantoor verhuurd, dan kunnen hierbij wel eens conflicten ontstaan met de huurders. De huurder betaalt bijvoorbeeld te laat of beschadigd het pand. Als je niet meer weet hoe je dit samen op kunt lossen, dan kan je via je verzekering advies vragen aan een expert en stappen ondernemen.

3 Conflicten met werknemers
Een conflict met een werknemer is snel gemaakt en doorgaans lastig op te lossen. De emoties kunnen bij dergelijke conflicten hoog oplopen. Hierbij valt te denken aan een conflict over arbeidsvoorwaarden, ontslag, uitbetaling of het functioneren. Om zeker te weten dat je een conflict op een juiste manier volgens de wet oplost kan je gebruik maken van je rechtsbijstandverzekering. Je verzekeraar zorgt dan voor de juiste hulp bij het conflict.

4 Belastingrecht conflicten
Als je een eigen bedrijf hebt kan ook een belasting conflict voorkomen. Omdat belastingzaken meestal erg complex zijn, is het verstandig om een dergelijk conflict aan een professional over te laten. Met een rechtsbijstandverzekering heb je deze mogelijkheid.