Tag

productiviteit

Browsing

Gemiddeld spenderen we zo’n 8 tot 9 uur per dag op kantoor. U kunt zich wellicht voorstellen dat deze omgeving dan ook van grote invloed kan zijn op de gesteldheid van de werknemers. We noemen deze omgeving ook wel binnenmilieu. Hiermee wordt de lucht en zijn chemische bestanddelen bedoeld, maar het kan ook om bijvoorbeeld licht, straling of geluid gaan op de plek waar u uw werkzaamheden verricht.

Belangrijk is dan ook om er voor te zorgen dat dit binnenmilieu zo “milieuvriendlijk”mogelijk is. U zult ervaren dat dit een positieve uitwerking heeft op de productiviteit en creativiteit van uw medewerkers.

Zo zijn er diverse onderzoeken waarbij wordt aangetoond dat de luchtkwaliteit een belangrijke factor is bij deze productiviteit en de tevredenheid van de medewerkers

Eind tachtiger jaren publiceerde professor Fanger voor het eerst een methode voor de beoordeling van de waargenomen luchtkwaliteit. Daarbij wordt als meetorgaan de menselijke neus gebruikt die gevoelig is voor sensorische prikkels (geuren) en chemische prikkels (chemicaliën). Het is de combinatie van geuren en irriterende componenten in de ingeademde lucht die de waargenomen luchtkwaliteit bepaalt.

De luchtkwaliteit kan worden uitgedrukt in het percentage ontevredenen dat de lucht als onacceptabel ervaart bij binnenkomst in een ruimte. Wanneer dit percentage hoger is dan 25% wordt er geadviseerd een aanpassing te doen in de luchtkwaliteit. Dit kan door middel van het aanleggen van ventilatiesystemen, maar ook het plaatsen van beplanting kunnen de luchtkwaliteit verbeteren.

Ook geluid of beter gezegd geluidsoverlast kan zorgen voor verslechterde concentratie en dit heeft ook weer een neergang van de productiviteit tot gevolg. Zorg ervoor dat medewerkers niet worden afgeleid door storende omgevingsgeluiden, zoals printers, koffiezetapparaten of pratende of bellende collega’s.

Mocht dit niet te voorkomen zijn zorg er dan voor dat er mogelijkheden zijn waarbij medewerkers zich kunnen afzonderen voor een bepaalde periode. Dit kan bijvoorbeeld zijn door een apart kantoor te hebben waar je even ongestoord kunt werken, maar ook zijn er tegenwoordig  koptelefoons met noice canceling die omgevingsgeluid filteren en er voor zorgen dat uw medewerkers in alle rust kunnen werken.

Bovenstaande zaken brengen uiteraard kosten met zich mee, maar u zult ook ervaren dat het de investering meer dan waard is en uw medewerkers productiever zijn, maar voor dat u over gaat tot deze investeringen is het goed om met uw medewerkers een gesprek aan te gaan wat zij vinden van het huidige binnenmilieu. Zo weet u waar u wel en niet in hoeft te investeren.