Tag

kweekbedrijf

Browsing

Technische dienstverlener Imtech en het kweekbedrijf PlantLab werken aan ‘hightech’ kassen die zonder daglicht en dankzij gestapelde lagen op een extreem klein oppervlak groente, fruit en planten kunnen kweken.
 
Imtech denkt met het concept een antwoord te hebben op de groeiende voedselbehoefte en de steeds schaarser wordende grond. Daarnaast is de kweek in de ‘hoogtechnologische’ teeltruimte praktisch energieneutraal, aldus een woordvoerder van het bedrijf uit Gouda.

Een gebouw van veertien teeltlagen op een oppervlakte van 100 bij 100 meter volgens het bedrijf voldoende om een stad als Den Bosch (140.000 inwoners) van verse producten te voorzien. Met die techniek worden de huidige kassen achterhaald, denken beide bedrijven.

Binnenstad

Zonder de behoefte aan daglicht kan met de nieuwe methode ook, zelfs onder de grond, in binnensteden geteeld worden, wat volgens Imtech veel transportkosten kan schelen. De inzet van efficiënte LED-verlichting moet dit mogelijk maken. “De CO2-afruk van veel voedsel is tegenwoordig enorm”, aldus de woordvoerder.

De geheel gecontroleerde productieomgeving zorgt daarnaast voor een “exact voorspelbaar oogstmoment en een betere smaak, kwaliteit en voedingswaarde”. In China en Japan wordt al gewerkt aan vergelijkbare vormen van’vertical farming’.

Zon

Voor ontwikkelingslanden, die kampen met een overschot aan zonlicht, voorzien beide bedrijven de inzet van zonnepanelen. Het tekort aan water kan minder nijpend worden gemaakt dankzij de wiskundige groeimodellen die PlantLab ontwikkelt. Hierdoor is bij wijze van spreken tot op de druppel precies te berekenen hoeveel water er nodig is.

Imtech en PlantLab verwachten dat binnen enkele jaren overal ter wereld dergelijke kwekerijen kunnen ontstaan. “We zullen er aan moeten wennen dat ons voedsel uit dit soort ‘fabriekjes’ komt.

Bron:nuzakelijk.nl