Tag

innovatieprijs

Browsing

Arnhem – Nijhuis Water Technology wint de Jan Terlouw Innovatieprijs 2016! Tijdens het Kiemt-Najaarscongres op 3 oktober is uit drie genomineerden GENIAAL van Nijhuis Water Technology door de vakjury als winnaar gekozen. Jan Terlouw heeft de prijs met trots overhandigd: “dit is een prachtige innovatie die een wereldwijd probleem kan oplossen”.

Mestverwerkingsconcept GENIAAL van Nijhuis Water Technology heeft de Jan Terlouw Innovatieprijs 2016 gewonnen en daarbij een cheque van 10.000 euro ontvangen. Stichting Kiemt reikte deze prijs voor de zesde keer uit. De prijs heeft als doel innovaties en nieuwe bedrijvigheid op het gebied van energietransitie en circulaire economie in Oost-Nederland te stimuleren. De prijs geeft de winnaar tevens een extra stimulans doordat de innovatie in de spotlights wordt gezet.

Wat is de winnende innovatie?
Het systeem GENIAAL verwerkt ruwe mest en zet het om in fosfaat, stikstof, kalium en schoon water. GENIAAL levert een belangrijke bijdrage aan het oplossen van het mest- en fosfaatoverschot in Nederland.

Ambitieprijs 2016
Naast de Jan Terlouw Innovatieprijs is ook de Ambitieprijs, van 5.000 euro, uitgereikt. Elestor met de innovatie waterstof-bromide flowbatterij is de winnaar van de Ambitieprijs. Naast het prijzengeld wint Elestor vijf dagen advies & ondersteuning door Kiemt en gratis huisvesting voor de startup.

Publieksprijs
Uit de categorie van bedrijven die in aanmerking kwamen voor de Ambitieprijs hebben de aanwezigen bij het Kiemt-najaarscongres via een stemming een innovatie gekozen als winnaar van de Publieksprijs. Elestor won ook deze prijs – van 1.000 euro – met de waterstof-bromide flowbatterij.

Bekijk hier de filmpjes van de winnaars:

Over Kiemt
Kiemt is een stichting die zich met haar netwerk van innovatieve bedrijven richt op de energietransitie en circulaire economie, en werkt intensief samen met die bedrijven, overheden, onderzoekers en onderwijsinstellingen in Oost-Nederland. Kiemt heeft als doel via nauwe samenwerking en kennisuitwisseling, innovaties daadwerkelijk te realiseren en een fundamentele basis voor (nieuwe) economische bedrijvigheid en realisatie van energie- en klimaatdoelstellingen te leggen. De stichting heeft circa 230 participanten en deelnemers en omvat een netwerk van inmiddels meer dan 1.200 bedrijven. Kiemt heeft sinds haar oprichting in 2005 inmiddels 70 nieuwe bedrijven ondersteund, waarvan er nu 60 floreren. In totaal heeft dat reeds 700 arbeidsplaatsen opgeleverd (fte’s) en dit aantal groeit gestaag. Sinds 2013 werkt Kiemt nauw samen met de provincies Gelderland en Overijssel en haar 230 participerende bedrijven om een regionaal innovatie-ecosysteem te smeden met innovatie, valorisatie in de energietransitie en circulaire economie.

Foto: John Voermans