Tag

innovatie

Browsing

20 oktober 2020 – Het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) zet 28 ondernemers uit heel Europa – waaronder twee Nederlanders – in het zonnetje door hen te nomineren voor de EIT Awards 2020. Deze uitstekende vernieuwers zijn genomineerd om hun uithoudingsvermogen en creativiteit en krijgen zo erkenning voor hun baanbrekende producten en diensten die een versnelling betekenen voor de overgang van Europa naar een groenere, gezondere en meer digitale toekomst.

De Nederlandse genomineerden zijn te vinden in de categorie ‘EIT Innovators’ en ‘EIT Woman’. In de categorie ‘EIT Innovators’ is de robot ‘SARA’ genomineerd omdat hij professionals in de gezondheidszorg en klanten in zorginstellingen, verzorgingstehuizen en ziekenhuizen een hogere levenskwaliteit geeft. In de categorie ‘EIT Woman’ is CityFlowsgenomineerd voor zijn dashboards waarmee gemeenten, exploitanten en evenementenorganisatoren het beheer van mensenmassa’s kunnen objectiveren. Zo wordt het serviceniveau en de veiligheid van drukke voetgangerszones verbeterd en het gebruik van duurzamere vervoersmiddelen vergroot.

RA’ genomineerd omdat hij professionals in de gezondheidszorg en klanten in zorginstellingen, verzorgingstehuizen en ziekenhuizen een hogere levenskwaliteit geeft. In de categorie ‘EIT Woman’ is CityFlowsgenomineerd voor zijn dashboards waarmee gemeenten, exploitanten en evenementenorganisatoren het beheer van mensenmassa’s kunnen objectiveren. Zo wordt het serviceniveau en de veiligheid van drukke voetgangerszones verbeterd en het gebruik van duurzamere vervoersmiddelen vergroot.

Mariya Gabriel, Europees commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd, zegt hierover: ‘Met het EIT investeert de EU in de allerbeste vernieuwers, want zij helpen een groenere, gezondere en duurzamere maatschappij te creëren voor de burgers van Europa. De genomineerden voor de Awards van dit jaar komen uit 13 landen en laten zien dat het EIT in staat is de meest veelbelovende innovatieprojecten te identificeren en stimuleren. Ik feliciteer hen allen dat zij zo ver zijn gekomen en kijk uit naar de ceremonie van de EIT Awards 2020 in december.’

Gioia Ghezzi, voorzitter van de raad van bestuur van het EIT, vertelt: “De EIT Awards van dit jaar erkennen niet alleen de indrukwekkende prestaties van de vernieuwers die wij steunen, maar ook hun veerkracht in deze moeilijke tijden. De innovaties van dit jaar variëren van nieuwe, duurzamere technologieën tot gezondheidszorgdiagnostiek en intelligente gegevensanalyse in verschillende sectoren. De genomineerden voor de EIT Awards belichamen wat Europa nodig heeft om de huidige uitdagingen het hoofd te bieden:  vernieuwers die snel in actie kunnen komen om ideeën om te zetten in pragmatische oplossingen.”

De Awards-ceremonie van dit jaar vindt virtueel plaats op 8 en 9 december. Daar zullen de prestaties worden gepresenteerd van succesvolle afgestudeerden, ondernemers en vernieuwers die worden ondersteund door de EIT-gemeenschap. Als we kijken naar de genomineerden voor de EIT Awards 2020, wordt duidelijk hoe divers de EIT-gemeenschap is, want ze komen uit veel verschillende landen: België (1), Denemarken (2), Frankrijk (1), Duitsland (5), Hongarije (2), Italië (1), Nederland (2), Polen (1), Portugal (2), Spanje (4), Zweden (2), Zwitserland (3) en het Verenigd Koninkrijk (2). De volledige lijst met genomineerden en hun innovaties vindt u hier.

De EIT Awards geven een beeld van de hele innovatiepijplijn die mogelijk wordt gemaakt door het EIT, van student tot ondernemer, van laboratorium tot markt en van idee tot oplossing voor Europa. Deze dynamische innovatie-aanpak creëert een unieke omgeving waarin genomineerden vernieuwende oplossingen ontwikkelen en verbeteren om dringende mondiale problemen aan te pakken op het gebied van klimaat, energie, digitalisering, voeding, gezondheid, productie, mobiliteit en grondstoffen. De 28 genomineerden dingen mee naar een prijs in de volgende vier categorieën die de stuwende dynamiek van het ondernemerschap in Europa vertegenwoordigen:

  • EIT CHANGE Award voor de beste afgestudeerden uit de onderwijsprogramma’s voor ondernemerschap van het EIT
  • EIT Innovators Award voor teams en mensen die producten en diensten met een grote impact hebben ontwikkeld
  • EIT Venture Award voor startende en opschalende bedrijven die hebben geprofiteerd van de incubatiebegeleiding van de EIT-gemeenschap
  • EIT Woman Award voor inspirerende vrouwelijke ondernemers en leiders

De geldbedragen voor de verschillende prijzen zijn 50 000 EUR (eerste plaats), 20 000 EUR (tweede plaats) en 10 000 EUR (derde plaats). Met de vijfde categorie, de EIT Public Award, kan ook het publiek zijn mening geven. Zo krijgt iedereen de kans om te stemmen voor wat volgens hem of haar de beste innovatie is. Het online stemmen gaat van start op 16 november op eitawards.eu

Degenen die uiteindelijk worden genomineerd zullen hun innovatie op 8 december mogen verdedigen. De winnaars in de vijf categorieën worden bekendgemaakt in een live prijsuitreiking op 9 december.

ACHTERGROND EIT – MAAKT INNOVATIE MOGELIJK! 

Wat is het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT)? 
Het EIT versterkt de innovatiecapaciteit van Europa door het stimuleren van oplossingen voor dringende mondiale problemen en het koesteren van ondernemingstalent. Op die manier creëert het duurzame groei en gekwalificeerde banen in Europa. Het EIT is een EU-instantie die deel uitmaakt van Horizon 2020, het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie van de EU. Het instituut ondersteunt de ontwikkeling van dynamische pan-Europese partnerschappen (EIT-kennis- en innovatiegemeenschappen) tussen toonaangevende bedrijven, onderzoekslaboratoria en universiteiten.  

EIT is de motor achter vernieuwende oplossingen voor mondiale problemen 
De 8 kennis- en innovatiegemeenschappen van het EIT zetten zich ervoor in om de overgang naar een koolstofvrije economie te versnellen (EIT Climate-KIC), de digitale transformatie van Europa te stimuleren (EIT Digital), de wereldwijde revolutie in de voedingsmiddeleninnovatie en -productie te leiden (EIT Food), EU-burgers betere kansen te geven voor een gezond leven (EIT Health), een toekomst met duurzame energie te bereiken voor Europa (EIT InnoEnergy), het concurrentievermogen van de Europese productiesector te versterken (EIT Manufacturing), van grondstoffen een belangrijke kracht te maken voor Europa (EIT RawMaterials) en de mobiliteitsproblemen van onze grote steden op te lossen (EIT Urban Mobility). Samen met hun vooraanstaande partners in Europa biedt de EIT-gemeenschap veel verschillende innovatie- en ondernemerschapsactiviteiten aan in heel Europa: trainingen over ondernemerschap, bedrijfsincubatoren en onderzoeksprojecten die door innovatie worden gestuurd.  

In lijn met de plannen van de Europese Commissie voor het EIT van 2021 tot 2027 zal er binnenkort een oproep worden gedaan voor een nieuwe kennis- en innovatiegemeenschap: EIT Culture and Creativity.

Feiten en cijfers over het EIT 

  • Het grootste innovatienetwerk van Europa: meer dan 2000 partners uit bedrijfs-, onderzoeks- en onderwijsorganisaties in heel Europa, in meer dan 60 innovatiehubs verspreid over Europa 
  • Europa’s beproefde innovatiemotor: de motor achter meer dan 3100 startende en opschalende bedrijven en verantwoordelijk voor meer dan 1170 nieuwe producten en diensten die samen meer dan EUR 3,3 miljard extern kapitaal hebben aangetrokken. Meer dan 3100 studenten hebben een master- en doctoraatsprogramma van het EIT afgerond en meer dan 10 000 studenten hebben deelgenomen aan een training over ondernemerschap van de EIT-gemeenschap.

Meer informatie: EIT in een notendop – Infographic
Bron: EIT Europe

Het succesvolle Nederlandse innovatiebeleid heeft een nieuwe impuls nodig om een bijdrage te kunnen leveren aan de grote, maatschappelijke transities waar ons land voor staat. Nederland doet het op innovatiegebied goed, maar dat is geen reden om achterover te leunen. Dat stellen VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland in het vandaag uitgebrachte programma Nederland Innovatief Topland. De ondernemersorganisaties pleiten voor een structureel hoger niveau van publieke en private investeringen, voor onder andere fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek en verbetering van de innovatie-infrastructuur. Met een publieke impuls van 1 miljard euro kan van private zijde structureel 2 miljard euro aan extra investeringen worden losgetrokken.

Nederland kent als innovatief topland een ijzersterk fundament. Ons land presteert goed op innovatie en zijn op talloze terreinen wereldmarktleider, zowel in de wetenschap als in het bedrijfsleven. Nederland staat op vierde op de wereldranglijst van meest innovatieve landen. Die positie danken we in hoge mate aan de unieke samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven.

Maar ondernemers weten als geen ander dat stilstand achteruitgang betekent. Ook op innovatiegebied moeten we naar een next level. Nederland staat voor een aantal grote maatschappelijke transities, onder andere op het gebied van energie, voedselproductie en -en veiligheid en digitalisering, die meer vragen van ons systeem dan nu het geval is: nog meer en betere samenwerking tussen sectoren, wetenschapsterreinen, Rijk en regio en fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek. Samen met de wetenschap presteren de ondernemersorganisaties na de zomer een aanpak in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda, waarmee de krachten worden gebundeld op die transitievraagstukken waar Nederland echt een verschil kan maken.

Kennis bij mkb
In Nederland Innovatief Topland pleiten VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland verder voor een verbreed en integraal innovatiebeleid. Ze zetten bijvoorbeeld in op versterking van netwerken tussen grote bedrijven en start- en scale-ups, met concrete initiatieven als versnellingstafels. Samen met het toepast onderzoek en de regio wordt een zogenoemd technologie-acceleratorprogramma ontwikkeld, dat kennis (beter) bij het mkb moet brengen. Hier kunnen ook de hogescholen een belangrijke rol in spelen. Met de regio’s willen de ondernemersorganisaties verder komen tot een landelijke aanpak, die regionale netwerken versterkt en succesvolle clustervorming zoals we die al kennen in science parks en innovation valleys verder uitbouwt.

Beta-onderzoek
Het geïntensiveerde innovatiebeleid moet ook een antwoord bieden op een aantal concrete knelpunten. Zo maken de ondernemersorganisaties zich zorgen over de investeringen in beta-onderzoek. Daarin loopt Nederland achter. Per jaar is er een gat in beta-onderzoek van 270 miljoen euro. Zonder extra middelen beweegt de publieke research & development te ver weg van de private; nu al zit de echte groei van private R&D van Nederlandse bedrijven in het buitenland. De instroom van beta-studenten is nu goed, maar de technische universiteiten denken noodgedwongen na over de invoering van een numerus fixus omdat de financiering daarmee geen maat houdt. De ondernemersorganisaties pleiten ook voor extra geld voor het fundamentele onderzoek, dat zij zien als de voedingsbodem van onze economie.

Om ons land internationaal sterker te profileren als Innovatief Topland, stellen de organisaties verdere coördinatie van buitenlandse missies, samenwerking met de ambassades en activiteiten in binnen- en buitenland onder één duidelijk herkenbare vlag en een publiek-private krachtenbundeling voor: NL trade and investment cooperation.

Investeringen
Het innovatieprogramma van het bedrijfsleven vraagt om een structureel hoger niveau van publieke en private investeringen. De publieke en private R&D (nu 2 procent bbp) moet worden verhoogd naar tenminste 2,5 procent van het bbp. Met een publieke impuls van 1 miljard euro kan privaat structureel 2 miljard euro extra aan R&D-investeringen worden losgetrokken. De overheidsinvesteringen zullen ruwweg voor de helft gericht moeten zijn op de transitievraagstukken.

Het programma Nederland Innovatief Topland maakt onderdeel uit van NL Next Level, het investeringsprogramma dat VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland op 16 juni hebben gepresenteerd.