Tag

crowdfunding

Browsing

De economie in Nederland draait alweer een paar jaar op volle toeren en veel ondernemers profiteren daarvan. Heb jij ook al een paar jaar een mooie winst behaald? Dan heb je waarschijnlijk veel hiervan weer in de onderneming gestopt om te kunnen groeien. Het kan ook voorkomen dat er niet voldoende financiële middelen waren om te kunnen investeren, of dat al het zakelijk vermogen vast zit in de onderneming. Wat doe je dan? Hieronder lees je meer over vijf mogelijkheden om groei te financieren.

Een bedrijfslening

Een bedrijfslening afsluiten is de meest voorkomende financiering voor een investering. Deze wordt ook wel een zakelijke lening of financiering genoemd, of zakelijk krediet of ondernemerskrediet. Een geldverstrekker zal een inschatting willen maken van het risico dat ze lopen bij het uitlenen van het geld. Daarom moet je bij de aanvraag wel het een en ander aan documenten kunnen tonen, zoals een onderbouwing van de kredietaanvraag, overzichten van debiteuren en crediteuren, definitieve jaarrekeningen van de afgelopen jaren en een ondernemingsplan.

Een doorlopend krediet

Een andere optie is te kiezen voor een doorlopend krediet. De rente hiervan is hoger dan die van een bedrijfslening en bovendien vaak variabel wat risico met zich meebrengt. Dit type lening biedt echter wel andere voordelen. Zo kun je sneller over het geleende bedrag beschikken omdat je niet alle documenten die nodig zijn bij de aanvraag van een bedrijfslening hoeft te overleggen. Een doorlopend krediet is flexibeler, dat is vooral handig als je nog niet precies weet welk bedrag nodig is en wanneer.

Een microkrediet

Is het niet gelukt een lening te krijgen bij een geldverstrekker? Dan kun je mogelijk wel bij Qredits terecht voor een microkrediet. Dit is een initiatief van de grootste banken in Nederland, dat deels gefinancierd wordt door de ministeries van Sociale Zaken en Economische Zaken. Je kunt er terecht voor micro- of mkb-kredieten tot 150.000 euro. De rente die Qredits hanteert verschilt niet veel van andere geldverstrekkers. Wel krijg je ook coaching en de beschikking over handige ondernemerstools.

Investeerders zoeken

Een andere mogelijkheid om een investering te financieren is het zoeken van een of twee grote investeerders. Voor deze optie wordt vaak pas gekozen als andere manieren niet slaagden. Het gaat namelijk vaak om risicokapitaal. Er zijn best investeerders te vinden die dit willen verstrekken, maar zij rekenen dan ook wel op een hogere rente of willen een minderheidsparticipatie of pandrecht. Handige info: Zo herken je een goede investeerder.

Crowdfunding

Crowdfunding

Een relatief nieuw initiatief is crowdfunding. Hierbij wordt de financiering van een investering vooral gezocht bij individuele personen. Het benodigde bedrag wordt niet bij een of twee grote investeerders gezocht, maar bij een hele hoop kleine. Investeren in vaak al mogelijk vanaf een paar tientjes. Geld inzamelen voor een bepaalde investering door middel van crowdfunding is mogelijk via diverse platforms.

Welke zaken financieren?

Een lening biedt uitkomst als je vreemd vermogen nodig hebt om te investeren. Over het algemeen is het alleen verstandig een lening aan te gaan om middelen met een economische levensduur van minimaal een jaar te financieren. Het kan zowel om roerende als onroerende zaken gaan.  Bij onroerende zaken kun je denken aan een nieuw bedrijfspand om verder te kunnen groeien. Of de verbouwing / uitbreiding van je huidige bedrijfspand, of aankoop van extra grond of opslagruimte. Voorbeelden van roerende goederen zijn inventaris zoals een (extra) bedrijfsauto om bestellingen te kunnen rondbrengen of voor een accountmanager, of nieuwe machines om de productie uit te kunnen breiden.

Wanneer je het ondernemerschap net omarmt, sta je in veel gevallen meteen voor enkele forse investeringen. Geen probleem indien je lang genoeg gespaard hebt. Toch is dat voor de meeste starters niet het geval. Zij moeten via andere manieren op zoek gaan naar hun startkapitaal. Hieronder lees je 5 manieren waarop starters hun startkapitaal kunnen vergaren.

Aankloppen bij de bank

Dit is voor de meeste starters de meest logische beslissing. Ze kloppen even aan bij de hun bank en vragen daar een zakelijke lening aan. Uiteraard moeten ze dan wel over een uitgebreid en goed opgesteld ondernemingsplan beschikken, want banken zijn sinds de financiële crisis een stuk kritischer geworden. Heb je een zakelijke lening voor de retail of voor de horeca nodig? Dan zal men bijna altijd een eigen inbreng vragen. Uiteraard kan je daarvoor nog steeds beroep doen op andere financieringsbronnen.

Vrienden of familieleden aanspreken

Banken houden voornamelijk rekening met de financiële situatie. Het geloof in jouw kunnen speelt een minder grote rol. Niemand kent jou uiteraard beter dan jouw familieleden en vrienden. Zij weten als geen ander wat je kan en niet kan, waardoor zij al sneller bereid zijn om kapitaal te verschaffen. Vaak onder de noemer van een lening, maar ook alternatieven zijn mogelijk. Zo zien we steeds meer verhalen opduiken van starters die een eetfestijn organiseren om zo kapitaal op te halen van vrienden en familieleden. Uiteraard onvoldoende om echt aan de slag te gaan, maar soms toch genoeg om de bank te overtuigen. En geef nu toe: een tientje voor een lekkere spaghetti en intussen de startersdromen van een vriend mogelijk maken, wie zou dat nu niet doen?

De overheid springt bij

Afhankelijk van welke investeringen je gaat doen, kan je soms ook bij de overheid aankloppen voor subsidies. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om te starten vanuit een WW-uitkering of een eventueel borgstellingskrediet waarmee je de bank over de streep krijgt.

Crowdfunding

Tenzij je veel (of rijke) kennissen hebt, volstaat het aanspreken van vrienden of familieleden zelden. Via crowdfunding kan je echter een ruimer doelpubliek om steun vragen. Daarvoor kan je beroep doen op online crowdfundingplatformen zoals Kickstarter of Indiegogo. De praktijk leert wel dat crowdfunding vooral interessant is indien je een innovatief idee hebt dat ook echt van betekenis is voor consumenten. Vergeet er uiteraard ook geen voordelen aan te koppelen. Maar denk ook na over de nadelen die eraan verbonden zijn. Je moet de crowd immers overtuigen en is het wel zo wenselijk om al jouw plannen zomaar op het net te gooien?

Beroep doen op andere investeerders

Indien de bank niet overstag gaat, is er meestal sprake van risicokapitaal. Er zijn echter investeerders die graag risicokapitaal verstrekken, zeker indien het gaat om ondernemingen met revolutionaire ideeën. Zij zullen dan zakelijk krediet verstrekken, maar reken wel op hogere interesten. Uiteraard kunnen ze ook andere voorstellen op tafel leggen en zullen ze bijvoorbeeld inspraak vergen door middel van een minderheidsparticipatie of een pandrecht willen vestigen. Ga dan ook na of dit voor jou al dan niet wenselijk is.