Rubriek

Detailhandel

Rubriek

Een wetsvoorstel om het aantal koopzondagen te verruimen wordt mogelijk nog voor het eind van het jaar door de Tweede Kamer geloodst.

De Raad van State heeft geen opmerkingen over het voorstel van D66 en GroenLinks. Hierdoor kan de wet al direct na het zomerreces in de Tweede Kamer worden behandeld.

Het wetsvoorstel komt er op neer dat niet de rijksoverheid bepaalt hoeveel koopzondagen er in een gemeente zijn, maar de gemeenten zelf. Zij moeten zelf afwegen of koopzondagen wel in het belang zijn van de lokale middenstand en of de lokale bevolking er op zit te wachten. Momenteel ligt een voorstel van het demissionaire kabinet om de koopzondagen juist te beperken nog bij de Eerste Kamer.

D66-Kamerllid Boris van der Ham vindt het niet meer dan logisch dat de Raad van State geen aanpassingen voorstelt. “Iedereen is voor ons plan: Detailhandel Nederland, MKB Nederland, werkgeversvereniging VNO-NCW en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.”

ChristenUnie-Kamerlid Cynthia Ortega-Martijn riep donderdag op het aantal koopzondagen juist verder in te perken. Zij hekelt het feit dat alle winkelcentra in een tot toeristisch bestempelde stad op zondag open mogen. Ook als deze aan de rand van de stad liggen.

Bron: nuzakelijk.nl