Sinds januari 2015 is het energielabel zakelijk verplicht voor alle winkels, bedrijfspanden en ruimten. Boetes voor pandeigenaren kunnen oplopen tot €20.250,-. In 2017 zijn fikse boetes uitgedeeld met een maximum van €10.000,-. Het aanvragen van een energielabel zal normaliter tussen de €300,- en €1000,- liggen, afhankelijk van de grootte van het pand en de leverancier.

Waarde pand verhoogd door energielabel

Naast het feit dat een energielabel verplicht is en het je een boete op kan leveren is een goed energielabel (A,B of C) gunstig voor de verkoop. Een pand kan soms tot wel duizenden euro’s meer waard worden bij een goed energielabel. Een goed energielabel houdt namelijk in dat de energieprestaties goed zijn en hier maandelijks op wordt bespaard. Daarnaast hoeven er geen investeringen meer worden gedaan door de nieuwe huurder of koper met het oog op de nieuwe wetgeving.

Nieuwe wetgeving omtrent energielabels

Per januari 2023 zijn alle pandeigenaren verplicht een energielabel C te bevatten. Dit is momenteel in veel situaties van panden nog niet het geval. Hierdoor zullen veel panden een renovatie moeten realiseren, zoals isolatie van dak, vloer en wanden, verlichten, zonne-energie en warmtepompen om het energielabel te verbeteren. Dit is volgens de EU-regels een vereiste, dat dus ook voor Nederland zal gelden. Verder is het ook zo dat een energie neutrale samenleving moet worden gerealiseerd, wat inhoudt dat panden per 2050 energielabel A moeten bevatten.

Energielabel niet altijd verplicht

Voor sommige panden is geen energielabel nodig bij verkoop of verhuur. Hieronder vallen bijvoorbeeld monumenten, kerken of moskeeën, fabriekshallen en panden kleiner dan 50 vierkante meter.  Energielabels voor woningen is wat dat betreft een heel ander verhaal. Voor huizen zijn voorlopige energielabels geregistreerd, deze kun je definitief laten maken. Dit is op basis van bouwjaar en gekeken naar omliggende woningen. Je kunt ervoor kiezen, mocht je ontevreden zijn over het voorlopige energielabel, een inspecteur langs laten komen die de woning opnieuw zal opmeten en de energieprestaties in kaart brengt.

Voor zakelijke panden is altijd een gecertificeerde inspecteur nodig die het pand aan de hand van specifieke criteria beoordeeld. Deze persoon dient vervolgens de resultaten uit te werken en af te melden bij de Rijksoverheid. Vanaf dat moment heeft het pand een energielabel. Dit energielabel geef je af bij de notaris bij verhuur of verkoop van het pand. Het energielabel voor zakelijke panden is vervolgens 10 jaar geldig en kan na verbeteringen (zoals aanbrengen van LED-verlichting) opnieuw worden vastgesteld door de inspecteur.

Redacteur

Comments are closed.