Menu
Bedrijfswagen

Wat is exact financial lease?

Wat is exact financial lease

Er zijn verschillende leasevormen waarvan de financial lease de meest voordelige is wat betreft de kosten en voordelen die hieraan verbonden zijn. Wanneer u als ondernemer toe bent aan een andere auto, meerdere auto’s de weg op wilt sturen of graag wilt vernieuwen, dan is het verstandig niet gelijk het werkkapitaal van het bedrijf in een gebruiksmiddel te steken dat in beginsel niet direct omzet oplevert.

Fiancial lease, de kenmerken

De kenmerken van financial lease zijn de looptijd, het maandbedrag, het verloop van de economische waarde van het product en de belastingtechnische voordelen die ermee gepaard gaan.
De looptijd kunt u zelf bepalen door vast te stellen hoe hoog het maandelijkse bedrag mag zijn. Er zijn bedrijven waar u honderd procent van de waarde van de auto kunt financieren, maar een aanbetaling of slotsom, een bedrag dat aan het eind van de looptijd blijft staan en dan in een keer afgelost moet worden, zijn ook mogelijk. Daarmee verlaagt u het maandbedrag.

Geen tussentijdse wijzigingen

Geen tussentijdse wijzigingen

Tussentijds worden de aflossingen bij financial lease niet gewijzigd. Dit betekent dus een vaste kostenpost zonder dat onverwachte renteverhogingen of andere gebeurtenissen het maandbedrag kunnen wijzigen. Aflossing is op basis van annuïteit, dat wil zeggen dat u zowel rente betaalt als de hoofdsom aflost. In het begin is de rente het grootste deel van het maandbedrag, maar tegen het eind van de looptijd vormt de aflossing zelf juist het grootste deel.
Op het moment dat u een contract voor financial lease op een auto afsluit bent u economisch eigenaar. Dit betekent dat u kosten voor onderhoud, verzekering en dergelijken zelf draagt. Daar staat tegenover dat de auto als eigendom op de balans opgevoerd mag worden waardoor u recht heeft op aftrekposten en B.T.W. teruggave. Soms kan er gebruik gemaakt worden van de investeringsaftrek. U bent dus echt eigenaar. In de basis is te zeggen dat de looptijd van het financial lease contract ongeveer gelijk staat met de duur van de economische waarde. Juridisch gezien blijft de kredietverstrekker eigenaar van de auto. De auto is het onderpand bij financial lease, totdat het contract volledig betaald is.

Verschillen tussen particuliere en zakelijke financial lease

Er zijn verschillen tussen de particuliere en zakelijke financial lease. Bij de particuliere vorm zitten onderhoud en verzekering bij de maandelijkse premie in, bij de zakelijke vorm niet. Bij particuliere financial lease bent u aan het eind van de looptijd niet echt eigenaar van de auto. Wel kan de restwaarde betaald worden waardoor de auto alsnog uw eigendom wordt. Bij zakelijke financial lease bent u wel volledig eigenaar van de auto aan het eind van de looptijd. Voor de particuliere markt zijn afschrijvingen op de auto en andere belastingvoordelen minder interessant dan voor de zakelijke markt. Een nadeel voor de particuliere financial lease is ook dat er een inschrijving volgt bij het BKR wat gevolgen heeft voor de kredietwaardigheid. Financial lease heeft dus voldoende redenen om er eens goed in te duiken. Wat is slim en hoe kunt u het bedrijfskapitaal zo breed mogelijk spreiden om er zoveel mogelijk voordeel tegen zo min mogelijke kosten uit te halen. Financial lease is een goed antwoord op echte ondernemersvragen.