Omzet, winst en groei zijn belangrijke dingen binnen een bedrijf. Maar eigenlijk net zo belangrijk zijn de voorwaarden waaronder gewerkt wordt om dit te kunnen realiseren. Werk moet immers veilig zijn voor alle medewerkers en andere aanwezigen in een bedrijfspand. Als werkgever ben je daarom verplicht een veiligheidsplan voor je bedrijf op te stellen. Hieronder meer algemene informatie over veiligheid, en twee meer specifieke veiligheidsplannen.

Een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie, en Plan van Aanpak

De Nederlandse overheid wil dat iedereen veilig kan werken. Werkgevers zijn daarom verplicht volgens de Arbowet te zorgen voor een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en het Plan van Aanpak (PvA). Zijn er meer dan 25 medewerkers werkzaam bij je bedrijf, dan dient de RI&E door een externe Arbo-deskundige getoetst te worden.

Wat een RI&E en PvA precies zijn? Hierbij gaat het om een globale inventarisatie van de aanwezige gevaren en risico’s binnen een bedrijf. Hierbij kun je denken aan gevaren en al genomen risico-beperkende maatregelen op het gebied van gezondheid, veiligheid en welzijn. Daarnaast gaat het ook om de prioritering van de risico’s, de evaluatie van de aan de gevaren verbonden risico’s. Het Plan van Aanpak tenslotte dient te vermelden welke maatregelen genomen worden om de risico’s te beheersen. Een RI&E kun je bijvoorbeeld uit laten voeren door G4s safety solutions.

Veiligheids- & Gezondheidsplan (V&G-plan) voor de bouw

Binnen de bouwsector vinden nog veel bedrijfsongevallen plaats. Het gaat om fysiek werk, en vaak worden er diverse partijen ingehuurd wat de communicatie niet ten goede komt. Om de veiligheid te kunnen vergroten voor mensen die werkzaam in de bouw, vooral wanneer er meerdere werkgevers actief zijn op een bouwlocatie, dient er meestal een Veiligheids- & Gezondheidsplan (V&G-plan) te zijn. Hierin staat onder andere beschreven welke veiligheidsmaatregelen getroffen zijn, en hoe hoofd- en onderaannemer(s) samenwerken. Door de verbeterde coördinatie tussen uitvoerenden op de bouwplaats is er tijdens het bouwproces meer aandacht voor werkomstandigheden en veiligheid.

Evacuatieplan voor bedrijfspand

Ook in een bedrijfspand dient de werkgever een veilige werkomgeving te bieden. Een noodsituatie kan echter toch ontstaan door bijvoorbeeld brand. Omdat ieder mensenleven telt moeten mensen in het geval van een calamiteit efficiënt, kordaat en snel handelen. Daarom ben je als werkgever verplicht zowel bij de ingang van een bedrijfspand en op iedere etage een ontruimingsplattegrond of evacuatieplan op te hangen. In een evacuatieplan is vastgelegd wat er moet gebeuren om iedereen veilig en wel uit het gebouw te krijgen.

 

Redacteur

Comments are closed.