Wanneer je een zaak in de bouw hebt, kan je het vast beamen: er is massa’s werk te verrichten en iedereen schreeuwt om harde deadlines. Allemaal goed en wel, maar tijdsgebrek mag niet in onveilige situaties resulteren. In een sector waar arbeidsongevallen lang niet ongewoon zijn, is het des te belangrijker om de veiligheid te waarborgen. Meer nog: je moet net de veiligheid in jouw onderneming verhogen!

Hoe je dat doet? Onderstaande 4 veiligheidstips geven alvast een en ander aan. De wettelijke verplichtingen en het aanbieden van persoonlijke beschermingsmiddelen laten we achterwege: dat hoort de logica zelve te zijn.

# 1. Begin met informeren, maar volg nadien ook op

Natuurlijk neem je de nodige veiligheidsmaatregelen en voer je ook controles uit. Maar anderzijds moeten de werknemers dan wel op de hoogte zijn van de te treffen veiligheidsmaatregelen. Goede afspraken maken, luidt dan ook de boodschap.

Hang posters op, deel folders uit en geef aan waar medewerkers op moeten letten. Zorg dat veiligheidscoördinatoren een en ander grondig opvolgen en instrueer ook beginnende werknemers, bijvoorbeeld door van start te gaan met een veiligheidstraining.

Verstop je overigens niet achter een taalbarrière. Neem je een anderstalige werknemer in dienst? Dan moet je er ook voor zorgen dat deze werknemer veilig aan de slag kan gaan.

# 2. Voorkom lichamelijke (over)belasting

In de bouwsector ontstaat het merendeel van de medische euvels heus niet door pijnlijke valpartijen of op hol geslagen boormachines. Vaak is de oorzaak dan ook veel onschuldiger.

Een jarenlange belasting van het lichaam kan bijvoorbeeld nare gevolgen hebben. Tracht daarom lichamelijke belasting te voorkomen. In de toekomst zullen we dat misschien doen met exoskeletten, maar momenteel houden we het op trainingen waarmee we medewerkers de juiste hef- en tiltechnieken aanleren. Ook uiteenlopende hulpmiddelen zijn een welgekomen toevoeging. Zo kan je zijladers gebruiken, rolkarren voorzien of liftsystemen installeren. Na twintig jaar in de bouw hoeft de rug immers nog niet versleten te zijn.

# 3. Neem tijdig pauzes

In de praktijk ontstaan veel arbeidsongevallen niet meteen door het ontbreken van veiligheidsmiddelen. Vaak liggen menselijke fouten aan de basis. Een vergetelheidje kan echter verregaande gevolgen hebben. Door voldoende pauzes te voorzien voorkom je concentratieproblemen. En zo ook ongevallen.

Ook voldoende eten en drinken verkleint overigens het risico op arbeidsongevallen. Tijdens de zomermaanden deel je daarom voldoende fris water uit. En tijdens de Ramadan doe je er goed aan om de veiligheid van moslimmedewerkers nog beter op te volgen.

# 4. Voorzie EHBO-middelen

Ondanks alle inspanningen kan het soms alsnog mislopen. Dan is het belangrijk om tijdig in te grijpen. Op die manier kan je soms het risico op verregaande gevolgen terugdringen. Voorzie daarom steeds voldoende EHBO-middelen. Nee, niet alleen een koffertje die je in de bestelwagen legt maar wel verschillende koffertjes die zich steeds op diverse locaties op de werf bevinden.

Communiceer ook duidelijk waar de EHBO-middelen zich bevinden en zorg dat iedereen binnen de kortste tijd het koffertje gebruiken kan. Veilig werken in de bouw begint immers preventief, maar zal ooit curatieve ingrepen vergen. En daar ben je maar beter op voorbereid.

Redacteur

Comments are closed.