Er wordt weinig bij stilgestaan welke invloed het ziekteverzuim heeft op een onderneming. Als bedrijfsleider weet je dat personeel door ziekte kan uitvallen en er wordt dan ook vaak verkeerdelijk van uitgegaan dat dit gewoon is hoe het gaat en dat daar weinig tegen te beginnen valt. Met een goed verzuimmanagement kan je nochtans heel wat positieve effecten bekomen op de ziekteverzuimcijfers binnen jouw onderneming.

De Wet Verbetering Poortwachter

Een eerste stap in het aanpakken van het ziekteverzuim en het opzetten van een goed verzuimmanagement was de Wet Verbetering Poortwachter die in 2002 in voege ging. Hierin wordt bepaald dat de werkgever, de werknemer, de arbodienst en de bedrijfsarts samenwerken om de werknemer die door ziekte uitvalt zo snel mogelijk terug op de werkvloer te krijgen. De wet geeft dan aan aan welke verplichtingen alle betrokken partijen moeten voldoen, de manier waarop dit moet of kan gebeuren is minder duidelijk. Het is aan de werkgevers om voor hun eigen onderneming de verplichtingen van de wet om te zetten en een efficiënt en haalbaar beleid naar ziekteverzuim toe.

Verzuim doelgericht aanpakken

Leer de signalen herkennen en maak ze bespreekbaar

Werknemers die door ziekte dreigen uit te vallen, laten hier vaak voorafgaand al signalen van zien zoals een verhoogd stressniveau, een verminderde motivatie en een lager engagement. Wees hier als werkgever alert voor, leer deze signalen herkennen en maak ze bespreekbaar met de betrokken werknemer. Een open communicatie in een aangename sfeer kan ervoor zorgen dat er oplossingen gevonden worden voor het tot effectief ziekteverzuim komt.

Maak werk van een aangename werkomgeving

Maak werk van een aangename werkomgeving

Werknemers die hun werkzaamheden in een aangename omgeving en sfeer kunnen uitoefenen, zijn minder vatbaar voor het uitvallen wegens ziekte. Zij komen graag werken, houden van de sfeer in het bedrijf en voelen zich gewaardeerd. Kleine aanpassingen maken hierin al een wereld van verschil. Zorgen voor een leuke koffiehoek om de pauzes door te brengen, inrichten van kantoren met een comfortabele setting en de mogelijkheid tot activiteiten met het team zijn vast en zeker een stap in de goede richting.

Stimuleer een gezonde levensstijl bij alle werknemers

Als werkgever kan je er dan wel voor zorgen dat de werknemers in de meest optimale omstandigheden kunnen werken, ook hun persoonlijke gezondheid en hun persoonlijk welzijn spelen een rol in het wel of niet door ziekte uitvallen. Het stimuleren van een gezonde levensstijl lijkt dan wel iets voor de privésfeer, toch kan ook de werkgever hieraan bijdragen met positieve gevolgen op het ziekteverzuim als resultaat. Maak gezonde maaltijden in het bedrijfsresultaat mogelijk, voorzie naast zoete ook gezonde snacks en moedig beweging aan.

Doe beroep op externe partners voor een efficiënt verzuimmanagement

Een ondernemer heeft volledige aandacht voor de activiteiten van het bedrijf en ziet daarbij al snel het welzijn van de werknemers over het hoofd. Toch zijn het die werknemers die ervoor zorgen dat het bedrijf blijft draaien en groeien en een verhoogd ziekteverzuim zal de goede werking in het gedrang brengen. Door samen met de arbodienst, de bedrijfsarts en een externe partner in verzuimmanagement een duidelijk, helder en werkbaar verzuimbeleid uit te werken, zorg je voor een betere aanpak van het ziekteverzuim. Verzuimmanagement zou op de agenda van iedere werkgever moeten staan.

Redacteur

Comments are closed.