Tag

utigelicht

Browsing

Staat uw kantoorpand of bedrijfshal vol met waardevolle apparatuur? Dan zit u niet te wachten op ongenode gasten in uw pand. Goed om te kijken of de locatie waar uw bedrijf gevestigd is ook voldoende beveiligd is.

Hieronder een aantal tips om uwbedrijf optimaal te beveiligen:

  1. Zorg dat alle ramen en deuren die open kunnen goed beveiligd zijn met erkende sloten. Vaak vereisen verzekeringsmaatschappijen dit ook. U kunt zich hierin ook laten adviseren door een gerenommeerd bedrijf. Zij kunnen een advies uitbrengen over wat de zwakke punten zijn aan uw pand en welke sloten
    waar het beste passen. U kunt kijken op deur-cilindersloten.nl om een afspraak te maken om uw pand te laten checken.
  2. Zorg voor voldoende bewakingscamera’s in en rondom het pand. Dit zorgt er vaak al voor dat inbrekers worden afgeschrikt en uw pand maar overslaan. Een tweede voordeel is dat wanneer er toch iets gebeurd wat niet klopt u beelden heeft van de inbraak en dit vergroot uiteindelijk weer de pakkans van de inbrekers.
  3. Mocht een pand gedurende lange tijd onbemand zijn is het ook verstandig om bepaalde apparatuur in een kluis te leggen. Vaak hebben inbrekers ook informatie van binnen uit een organisatie. Wanneer ze weten dat het niet zo makkelijk is om de duurdere spullen zoals pc’s, schermen, of andere zaken mee te nemen dan bedenken ze zich wellicht ook weer en slaan ze uw bedrijf over.
  4. U kunt de beveiligingscamera’s ook uitbreiden met bijvoorbeeld een alarmsysteem en deze kun je ook weer koppelen aan een beveiligingsbedrijf of politie. Zij worden dan direct gealarmeerd wanneer er onraad is bij uw pand.

Er zijn tal van mogelijkheden om uw bedrijf te beveiligen. Goed om eens over na te denken want voorkomen is altijd beter dan genezen!

De markt voor Technical Consumer Goods (TCG) liet in Q2 2016 een bescheiden stijging zien van 2,1 % ten opzichte van Q2 2015. Een daling met dubbele cijfers werd genoteerd bij de sector Office Equipment en Consumables. Consumenten Elektronica en Foto lieten een kleine daling zien. Alle andere sectoren lieten, hoewel gering, een groei zien.

Consumenten Elektronica
In het tweede kwartaal van 2016 liet de markt voor Consumenten Elektronica een daling zien in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2015. De omzet van Euro 343,1 miljoen vertegenwoordigt een daling van 2,3%.

De daling in de CE markt komt voor rekening van de resultaten binnen de categorieën audio home systems, car navigation en video game consoles.

Panel TV’s – de grootste categorie binnen deze sector – steeg met 1,1%.

Foto
In het tweede kwartaal van 2016 daalde de omzet in de Photo sector met 2,2% in vergelijk met Q2 2015. Het segment Digital Still camera’s daalde met 3,4% terwijl de omzet van verwisselbare lenzen een lichte groei liet zien van 0,6%.

Groot Huishoudelijke apparatuur
De markt voor Groot Huishoudelijke apparatuur in Nederland liet, in vergelijk met hetzelfde kwartaal van 2015, een significante groei zien van 10,8%.
Met uitzondering van vrijstaande fornuizen lieten alle segmenten groei zien. Het merendeel steeg met dubbele cijfers. De productgroep afzuigkappen steeg met 13,2% en inbouw fornuizen liet 12,8% groei zien.
Wasdrogers stegen met 14%, dit als gevolg van een regenachtig en koud voorjaar.

Klein Huishoudelijke apparatuur
Vergeleken met het tweede kwartaal van 2015 liet de markt van Klein Huishoudelijke apparatuur in het tweede kwartaal van 2016 een groei zien van 4,6%.
Verkopen van frituurpannen, mondverzorging, food preparation, koffiezetters en stofzuigers droegen bij aan deze groei.
Echter, er zijn dalingen genoteerd bij de productgroepen scheerapparaten en fruitpersers.

IT
In de IT sector liet het tweede kwartaal van 2016, in vergelijk met dezelfde periode van 2015, een lichte stijging zien van 2%. Traditionele PC’s – het tweede grote segment in deze sector – liet een daling zien. Tevens lieten de segmenten laptops en tablets een bescheiden daling zien met achtereenvolgens 1,2% en 2,3%. Andere productgroepen, zoals toetsenborden, netwerk camera’s en monitoren, lieten dubbele groeicijfers zien.

Telecom
In het tweede kwartaal van 2016 steeg de Telecom sector in Nederland met 3,3% in vergelijk met hetzelfde kwartaal van 2015. De productgroepen core wearables en headsets lieten de meeste groei zien met achtereenvolgens 140% en 29,3%.
De grootste productgroep binnen Telecom, – smart – en mobiele telefoons – lijkt te stabiliseren met een groei van 2,5%.

Office Equipment en Consumables
In het tweede kwartaal van 2016 liet de omzet in de OE sector een daling zien van 14,2 % in vergelijk met dezelfde periode in 2015. Dit is de grootst dalende sector binnen de TCG markt in Q2 2016.
Multifunctional devices (MFD’s) lieten de kleinste daling zien van 1,4 % en laser toner cartrigdes de grootste daling met 21,4 % in vergelijk met Q2 2015.

Demotie, waarbij medewerkers gevraagd wordt een stapje terug te doen, is voor een op de vier organisaties onderdeel van het HR-beleid. Ook de versobering van arbeidsvoorwaarden blijft een belangrijk HR-thema. Hoewel het thema minder hoog op de agenda staat in vergelijking met vorig jaar, vragen werkgevers hun medewerkers nog steeds concessies te doen ten aanzien van hun beloning. Meest voorkomende maatregel is het beperken van de reguliere salarisverhoging.

Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek ‘HR Trends 2015’, een onafhankelijk en representatief onderzoek van HR- en salarisdienstverlener ADP Nederland, organisatieadviesbureau Berenschot en Performa Uitgeverij onder ruim 800 Nederlandse HR-professionals. HR Trends is daarmee het grootste onderzoek onder HR-professionals in Nederland.

Beeld- en videomateriaal
Infographic: Demotie en afzien van Video: Hans van der Spek over de ontwikkelingen op het
salarisverhoging populair gebied van demotie en versobering van arbeidsvoorwaarden

 

Demotie
Demotie

Werknemers leveren in op salaris en verlof
Dit jaar versobert 15% van de werkgevers het arbeidsvoorwaardenbeleid. Vergeleken met 2014 is dit een optimistischer beeld; toen liet een kwart van de werkgevers hun medewerkers concessies doen ten aanzien van hun beloning. Het betekent wel dat voor het derde jaar op rij ingrepen op de arbeidsvoorwaarden op de HR-agenda staan. Werkgevers vragen hun personeel dit jaar onder meer in te leveren door af te zien van een reguliere salarisverhoging (10%), een beperking van het salaris (2%) of een beperking van de verlofrechten (2%).

Vooral financiële instellingen vragen hun medewerkers in te leveren (34%). Als het specifiek gaat om salaris inleveren, dan spant de sector kennisintensieve dienstverlening de kroon: bijna een kwart van de werkgevers binnen deze sector vraagt hun medewerkers vanwege economische omstandigheden in te leveren door een beperking van de reguliere salarisverhoging (21%).

Demotie ingebed in HR-beleid
Demotie lijkt onderdeel te zijn geworden van HR-beleid van Nederlandse organisaties. Bij bijna de helft van de werkgevers (43%) staat het op de HR-agenda. De mogelijkheden van demotie worden door 18% van de HR-professional onderzocht, en een kwart van de Nederlandse organisaties vraagt werknemers ook daadwerkelijk een lagere functie te bekleden (25%). “Dit zijn tekenen dat de vergrijzing, verhoging van de AOW-leeftijd en flexibilisering van arbeid terug zijn te vinden in beleid,” zegt Hans van de Spek, Manager Kenniscentrum HRM bij Berenschot. “Mensen moeten langer doorwerken en doorwerken binnen de huidige functie is niet altijd een juiste optie. De belangrijkste aanleiding voor demotie is ervoor te zorgen dat medewerkers langer gezond doorwerken.”

Als werkgever en werknemer demotie overeenkomen, wordt in de meeste gevallen (65%) besloten tot een geleidelijke aanpassing van de arbeidsvoorwaarden tot het niveau dat aansluit bij de nieuwe functie.

Opbouwpercentage pensioenen ongunstig voor werknemers
De verlaging van het (fiscale) opbouwpercentage voor pensioenen komt niet ten gunste van de werknemers. Slechts 20% van de werkgevers kiest ervoor om hun werknemers meer te betalen ter compensatie van de lagere pensioenpremies. Aanvullend stelt 60% van de HR-professionals dat de verhouding van de afgesproken pensioenpremie tussen werkgevers en werknemers gelijk is gebleven. Door gewijzigde wetgeving betekent een gelijkblijvende verhouding van de pensioenpremie netto een lagere opbouw van het pensioen. Bij 60% van de organisaties gaan werknemers er dus op achteruit. “We kennen deze discussie vanuit het overleg tussen de vakorganisaties en minister Blok, maar de problematiek speelt dus veel breder. De werkgeverspensioenlasten zijn afgenomen en de vraag is in hoeverre dit aan de loonruimte ten goede is gekomen,” zegt Van der Spek.

Over het onderzoek
HR Trends is het grootste jaarlijkse onderzoek onder interne en externe HR-professionals in Nederland naar de inhoud en de beloning van de HR-functie. In het onderzoek zijn niet alleen HR-verantwoordelijken in loondienst ondervraagd, maar ook directeuren van HR-dienstverlenende bureaus en zelfstandig gevestigde HR-adviseurs. Er deden 809 HR-verantwoordelijken aan het onderzoek mee. HR Trends 2015 is een initiatief van Performa, uitgevoerd door Berenschot en mede mogelijk gemaakt door ADP. De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd op 13 oktober tijdens HR Live, hét vakevent voor HR-managers, HR-directeuren en HR-professionals.

Meer informatie over het onderzoek, zoals beeldmateriaal en een factsheet, leest u op ADP Touchpoint.

Over Performa
Performa Uitgeverij is een onafhankelijke uitgever van vakinformatie op het terrein van personeel & organisatie en medezeggenschap. Performa is organisator van events, zoals Performa/HR Live, het grootste vakevent voor personeelsmanagers in Nederland. Meer informatie: www.performa.nl.

Over Berenschot
Berenschot is een onafhankelijk organisatieadviesbureau met 350 medewerkers wereldwijd. Al ruim 75 jaar verrassen wij onze opdrachtgevers in de publieke en private sector met slimme en nieuwe inzichten. Berenschot is één van de oprichters van de Universiteit Twente. Met een vestiging in de Europese hoofdstad Brussel sinds 1962, als partner in de E-I Consulting Group, een Europees samenwerkingsverband van toonaangevende adviesbureaus, en met diverse (maatschappelijke) projecten wereldwijd. Meer informatie: www.berenschot.nl.

Over ADP
Wereldwijd maken werkgevers gebruik van de cloudgebaseerde oplossingen van ADP® (NASDAQ: ADP) voor het beheren van hun belangrijkste kapitaal – hun medewerkers. ADP biedt opdrachtgevers ongeëvenaarde diepgang en expertise in de geleverde diensten, van HR en salarisverwerking tot talentmanagement en excasso administratie, ten behoeve van een beter personeelsbestand. ADP, een pionier in Human Capital Management (HCM) en het uitbesteden van bedrijfsprocessen, heeft meer dan 610.000 opdrachtgevers in honderd landen. Voor meer informatie over ADP ga naar www.adp.nl.